Organisatiestructuur

SPORT•GOUDA bestaat uit de volgende afdelingen:
Bewegen & Leefstijl, Financiën, Staf, Exploitatie en Zwembad.

SPORT•GOUDA wordt geleid door Algemeen Directeur Frank Berteling.

Raad van Commissarissen (RvC)

De Raad van Commissarissen (RvC) bestaat uit drie leden met een grote passie voor sport en een hart voor Gouda. Met hun kennis en ervaring houden zij toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen de sportorganisatie. De RvC is zo samengesteld dat alle benodigde expertise aanwezig is om de directie te adviseren en kritisch te volgen. De RvC richt zich daarbij op de maatschappelijke doelstellingen van de sportorganisatie en weegt zorgvuldig de behoeften en wensen van belanghebbenden en betrokkenen.

De RvC bestaat sinds 2024 uit de volgende leden (in alfabetische volgorde):

Ries Bode | Lid Raad van Commissarissen

Ries Bode heeft een commerciële achtergrond in de Telecom- en ICT Sector en vervulde diverse toezichthoudende functies. Naast zijn werk als professioneel toezichthouder, adviseur en gastdocent heeft hij een brede belangstelling voor sport. Binnen de Raad van Commissarissen bij SPORT•GOUDA zijn zijn aandachtgebieden strategie, de zakelijke relatie met de gemeente, gebruikers van accommodaties en toeleveranciers. Ries vindt het mooi om als inwoner van Gouda en voormalig sportbestuurder een bijdrage te leveren aan de breedtesport voor alle inwoners van de gemeente Gouda en de daarvoor benodigde binnen- en buitensport faciliteiten.

Simone Volmer | Lid Raad van Commissarissen

Simone Volmer zet zich met haar bestuurlijke ervaring graag in voor maatschappelijke organisaties in beweging. Haar achtergrond als Manager Ruimtelijke Regie en Ontwikkeling bij gemeente Stichtse Vecht en voormalig algemeen directeur bij de Nederlandse Basketball Bond (NBB) is hierbij een perfectie combinatie. Verder is zij lid van de Raad van Advies bij de NFB (Frisbeebond) en is zij internationaal actief als lid van de FIBA Europe Youth Commission. Simone gelooft in de meerwaarde voor de samenleving als we sporten en bewegen toegankelijk maken voor iedereen en daar levert zij graag een bijdrage aan in de rol van toezichthouder, sparringpartner, klankbord en adviseur voor SPORT•GOUDA. 

Foto© Glenn Verweij

Gerard Wolters | Voorzitter Raad van Commissarissen

Gerard Wolters heeft na zijn juridische opleiding een loopbaan gevolgd bij diverse ministeries in Den Haag en functies bekleed in beleid en toezicht op het terrein van o.a. milieu, ruimtelijke ordening, bouwen en wonen. Gerard kent de Goudse sportwereld goed en was én is in verschillende bestuursfuncties in de wereld van sport en recreatie actief. Sport en bewegen, dat moet voor zoveel mogelijk mensen mogelijk zijn, vindt Gerard, ook voor hen voor wie dat niet zo vanzelfsprekend is. Sport zorgt ook voor verbinding. SPORT•GOUDA heeft daarin een heel belangrijke stimulerende rol.

 

Aandeelhouder

De gemeente Gouda is 100% aandeelhouder van SPORT•GOUDA en is verantwoordelijk voor het sportbeleid. De gemeente Gouda geeft de sportorganisatie door middel van de dienstverleningsovereenkomst de opdracht het sportbeleid uit te voeren.

Wethouder Thierry van Vugt treedt namens de gemeente Gouda op als aandeelhouder van SPORT•GOUDA en wordt daarbij inhoudelijk op het gebied van sport bijgestaan door wethouder Michiel Bunnik.

Governance code
Governance code

De bestuurder en de Raad van Commissarissen zijn verantwoordelijk voor goed bestuur, goed toezicht en een goede verantwoording daarover. Hiertoe is de Governance Code opgesteld, die op 6 april 2018 door de bestuurder en de Raad van Commissarissen is vastgesteld.

Lees de Governance Code

Bestuursverslag
Bestuursverslag

Het Bestuursverslag 2023 is tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgesteld, waarna deze door de bestuurder en de Raad van Commissarissen is ondertekend.

Bekijk hier de Bestuursverslagen van

2023  2022  2021