Goed Bezig!

Gouda Goed Bezig is een initiatief van SPORT•GOUDA en zet zich in om Goudse jongeren op gezond gewicht te krijgen en te houden. Dit doen we samen! Door samenwerkingen met lokale partijen aan te gaan, willen we gezond eten én bewegen voor jongeren gemakkelijker maken. Doe jij ook mee?

Voeding
Voeding

Naast bewegen speelt voeding een grote rol bij het creëren van een gezonde leefstijl. Gouda Goed Bezig stimuleert de gezonde keuze op dit gebied. Dit doen wij samen met private partners, zoals met Albert Heijn Gouda. Een voorbeeld van deze samenwerking is de gratis fruittraktatie bij alle vakantie activiteiten van SPORT•GOUDA.

Bewegen
Bewegen

Beweging is belangrijk voor ieder kind. Daarom sluit Gouda Goed Bezig zich aan bij de sportieve activiteiten in Gouda. We zorgen, met onze partners, voor gezonde alternatieven tijdens alle SPORT•GOUDA vakantieactiviteiten, sportinstuiven, het evenement Gouda Beach. Ook haken we aan bij sportieve activiteiten van lokale organisaties. 

Omgeving
Omgeving

Kinderen worden beïnvloed door hun omgeving. Daarom wil Gouda Goed Bezig het goede voorbeeld geven. Projecten die o.a. gerealiseerd zijn, is de gezonde sportkantine in het Groenhovenbad en het realiseren van de rookvrije sportaccommodaties van SPORT•GOUDA. We zijn hard bezig deze projecten breder uit re rollen in de gemeente Gouda.

Actief Ouderschap
Actief Ouderschap

Gouda Goed Bezig streeft ernaar om ouders bewust te laten worden van de gezonde keuze (van hun kind). We organiseren daarom 'ouder en kind' activiteiten, zoals bijvoorbeeld kookworkshops waarbij ouder en kind samen gezond bezig kunnen zijn. Want samen Goed Bezig zijn met je kind, er is toch niks leuker?

We did it!
We did it!

Sinds Gouda Goed Bezig van start gegaan is, hebben we al een hoop resultaten kunnen behalen. Hier zijn we trots op!

Download hier onze factsheet

Landelijke JOGG-aanpak

Eén manier van het stimuleren van een gezonde leefstijl is de JOGG-aanpak. Sinds 2014 is Gouda één van de inmiddels 183 JOGG gemeenten in Nederland. JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) zet in de gemeenten lokale samenwerkingen op tussen private en publieke partijen zoals scholen, kinderopvang, sportverenigingen/clubs, bedrijven, winkeliers en zorgaanbieders met als doel het creëren van een gezonder gewicht onder jongeren. De JOGG- aanpak richt zich op jongeren van 0 tot 19 jaar. Doordat de ontwikkeling van leefstijl gewoonten al op een vroege leeftijd begint is het van belang om zo vroeg mogelijk gezond gedrag aan te leren bij kinderen. Ouders beïnvloeden het eet- en beweeggedrag van hun kind op jonge leeftijd, hierdoor behoren ouders binnen de JOGG- aanpak ook tot de doelgroep. Ze pakken dit aan volgens vijf pijlers.

Vijf JOGG pijlers

De JOGG-aanpak kent vijf pijlers:

  • Politiek- bestuurlijk draagvlak. Binnen de gemeente Gouda is er een politiek-bestuurlijk draagvlak ontstaan doordat een gezonde leefstijl en het daarbij behorende gezond gewicht een belangrijke plaats krijgt in het programma van het college van burgemeester en wethouders.
  • Sociale marketing. Een gezonde leefstijl wordt voor de doelgroep aantrekkelijk gemaakt door middel van de juiste marketing welke aansluit bij de belevingswereld van kinderen en jongeren.
  • Verbinding preventie en zorg. Op het moment dat er ongezond gewicht bij een kind wordt geconstateerd zal er in een vroeg stadium gehandeld moeten worden. Zorg professionals stemmen hun dienstverlening op elkaar af en zo komen jongeren op de juiste plek terecht.
  • Publiek-private samenwerking. Samen kom je verder dan alleen. Door samen te werken met Goudse publieke en private partijen creëren wij een gezonde omgeving voor het Goudse kind.
  • Monitoring en evaluatie. Meten = weten! JOGG initiatieven en activiteiten worden gemonitord en geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Effecten op gedrag kunnen pas na ongeveer 3 jaar gemeten worden. Dit betekent dat de JOGG- aanpak een lange adem vergt, echter kan een toename in bewustwording en participatie wel gemeten en bereikt worden binnen de eerste jaren van de aanpak. In de gemeenten zelf faciliteert de JOGG- regisseur voor lokaal succes. Door middel van advies, coaching en materiaal worden initiatieven uit de gemeente met elkaar verbonden. De omgeving wordt door de publiek-private samenwerkingen langzaam maar zeker veranderd; de gezonde keus wordt weer normaal.

Meer weten over de aanpak van JOGG? Kijk op hun website.

Samenwerken

Gouda Goed Bezig zet zich in om Goudse jongeren op gezond gewicht te krijgen en te houden. Team Gouda Goed Bezig zet zich in om dit voor elkaar te krijgen, maar dit kunnen ze niet alleen. Door samenwerkingen met lokale partijen aan te gaan, kunnen we gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijker maken. Goudse bedrijven dragen graag hun steentje bij. Al meer dan 10 Goudse organisaties hebben zich bij Gouda Goed Bezig aangesloten!

Even voorstellen

Jolijn van der Marel | Gouda Goed Bezig Regisseur | Gezonde School
Jolijn van der Marel | Gouda Goed Bezig Regisseur |...
Jeroen van Lookeren | Rookvrije generatie
Jeroen van Lookeren | Rookvrije generatie

Onze partners

GGD Hollands Midden
GGD Hollands Midden
Albert Heijn Gouda
Albert Heijn Gouda
Centrum voor jeugd en gezin
Centrum voor jeugd en gezin
de KAS
de KAS
MBO Rijnland
MBO Rijnland
Sligro
Sligro
OASEN Drinkwater
OASEN Drinkwater
Brede School Gouda
Brede School Gouda
Cool Kids Kinderfysiotherapie
Cool Kids Kinderfysiotherapie
Dietistenpraktijk Katinka de Nennie
Dietistenpraktijk Katinka de Nennie
Goudenhart
Goudenhart