Sporten voor iedereen

Onze doelstelling is dat alle Goudse inwoners met plezier, veilig en zorgeloos kunnen sporten en bewegen. Dit geldt ook zeker voor de kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met een fysieke of mentale beperking of chronische ziekte. Door nog meer en beter aandacht te geven aan vraag en aanbod op het gebied van aangepast sporten, wil SPORT•GOUDA meer mensen bereiken die de positieve effecten van sport en bewegen kunnen ervaren. Daarin wordt samengewerkt met het lokale, regionale en landelijke netwerk. Wij stimuleren en ondersteunen sportaanbieders die aangepast sporten aan (willen) bieden.

Huidig aanbod in Gouda.

Betekenis inclusie

Inclusie is het meedoen van elk individu in de samenleving. Dat wil zeggen dat bij een inclusieve samenleving iedereen optimaal kan meedoen. Los van wat je leeftijd, culturele achtergrond, gender, inkomen, seksuele voorkeur, talent of beperking is. Iedereen is gelijkwaardig. In de sport (op clubs en verenigingen), op de arbeidsmarkt, op school, in de buurt en in de woonomgeving. Iets waar wij voor staan en willen aanmoedigen!

 

Lokale Inclusie Agenda Gouda
Lokale Inclusie Agenda Gouda

In december 2021 heeft de gemeente Gouda de Lokale Inclusie Agenda ‘Onbeperkt meedoen’ uitgebracht. In deze agenda leest u hoe Gouda de komende jaren verder wil bouwen aan een toegankelijk stad. Dat betekent een stad waarin iedereen kan meedoen en waarin iedereen telt. Het mag daarbij niet uitmaken of je een handicap hebt, ziek bent, wat je geslacht is, op wie je valt of wat je achtergrond is. Of je nu oud bent of jong, veel geld hebt of weinig geld. In Gouda moet iedereen mee kunnen doen.

Lokale inclusie agenda Gouda

Werkgroep: Netwerk Inclusief Sporten Gouda
Werkgroep: Netwerk Inclusief Sporten Gouda

Het Netwerk Inclusief Sporten Gouda bestaat uit medewerkers van Stichting Inclusie en Discriminatiebestrijding, Regenboog Alliantie Gouda, Gemeente Gouda: Inclusieve leefomgeving en preventie, Commissie sportiviteit en respect van De Jodan Boys en SPORT•GOUDA. Samen met Goudse sportverenigingen willen we werken aan een inclusievere sport in Gouda. Het netwerk is een plaats voor kennisdeling, ondersteuning, uitwisseling en inspiratie op het gebied van inclusief sporten. Meer handvatten en tips voor inclusief sporten?

Zie ondersteuningsmogelijkheden

of bekijk ons kenniscentrum

 

Sportzoeker en Uniek Sporten Uitleen
Sportzoeker en Uniek Sporten Uitleen

Het kan zijn dat iemand door een beperking niet mee kan doen aan reguliere sportactiviteiten. Dit hoeft niet per se een lichamelijke of verstandelijke/mentale beperking te zijn. Ook astma of overgewicht kan problemen opleveren. Toch zijn er genoeg mogelijkheden om toch te sporten met een beperking.

Ontdek meer

Regionaal samenwerkingsverband
Regionaal samenwerkingsverband

Het Regionaal Samenwerkingsverband Aangepast Sporten heeft als doel de vraag naar sport- en beweegactiviteiten te matchen met het beschikbare aanbod voor mensen met een beperking. Binnen regio Midden Holland wordt er samengewerkt met de volgende vijf gemeenten: Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard, Waddinxveen, Zuidplas en Gouda.

Meer weten?

 

'Wees welkom in de sport' | Inclusiecheck

Helaas voelt niet iedereen zich welkom in de sport. Als sportaanbieders kun je hier iets aan doen! Je kunt ervoor zorgen dat bij jouw club, vereniging of organisatie iedereen zich welkom voelt. Door drempels weg te nemen zorg je dat iedereen met plezier kan sporten en bewegen. De campagne ‘Wees welkom in de sport’ daagt sportaanbieders uit het gesprek op gang te brengen over de waarde van een inclusieve en gastvrije sportomgeving.

 

Doe de inclusiecheck en kijk hoe inclusief jouw club is!

 

Kim | Coördinator Aangepast Sporten
Kim | Coördinator Aangepast Sporten

Meer weten over inclusief of aangepast sporten in het algemeen, in Gouda? Neem contact op met Kim!

Mail Kim