Informatie voor sportverenigingen die gebruik maken van Goudse sportaccommodaties

Voor huur en gebruik van onze binnen- en buitensport accommodaties zijn regels van toepassing. Deze zijn vastgelegd in de Algemene voorwaarden voor de huur van sportaccommodaties. Deze lees je hier.

Met welke regels en wetten moet je als (bestuurder van een) sportvereniging rekening houden? Wat zijn de bevoegdheden van een voorzitter of een secretaris, aan welke eisen moet een stichting voldoen? Welke regels zijn er rond belastingen, sponsoring, vergunningen, milieu en kantine? We zetten het op een rij in het handboek wet-en regelgeving voor sportverenigingen

Omgevingswet

Vereniging Sport en Gemeenten

Bekijk de Handreiking

Sport en het Sociaal Domein

Nederlands Instituut voor Sport & Bewegen

Bekijk het document

Exploitatie Sportkantine

 

Financiën/Subsidies

Crowdfunding is een manier om een project te financieren en tegelijkertijd draagvlak, betrokkenheid en promotie bij een groot publiek te creëren. Steundeclub.nl is een crowdfundingplatform specifiek voor sportverenigingen en biedt clubs een nieuwe manier om inkomsten te genereren.

Kijk op steundeclub.nl

Subsidie of sponsoring nodig voor je sportvereniging? Of geïnteresseerd in financieringsmogelijkheden voor openbare beweegruimtes? De sportsubsidie database biedt een specifiek overzicht van alle sportgerelateerde subsidiemogelijkheden in Nederland.

Verken hier de subsidiemogelijkheden.

De subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is bedoeld voor amateursportorganisaties. Deze organisaties kunnen subsidie aanvragen voor bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en aanschaf van sportmaterialen. 

Meer weten? Lees hier alles over de subsidie.

Voor de uitvoering van actiepunten uit het Sportakkoord krijgt de gemeente Gouda van het rijk een budget van € 40.000 per jaar. Organisaties die het voortouw nemen bij één of meer actiepunten kunnen daarvoor een bijdrage aanvragen uit het stimuleringsbudget dat voor de uitvoering van het Sportakkoord beschikbaar is. Hierbij gaat het om incidentele bijdragen die bedoeld zijn om initiatieven te vergemakkelijken, de realisatie te versnellen of zaken beter aan te pakken. Structurele financiering van menskracht of investering in kapitaalgoederen behoren niet tot de mogelijkheden.

De organisaties kunnen een bijdrage uit het stimuleringsbudget aanvragen in de orde van enkele honderden tot enkele duizenden euro's. 

Lees hier meer over het Gouds Sportakkoord

 

Gezonde sportclub – Gouda Goed Bezig

Steeds meer kind omgevingen worden rookvrij. Maar hoe creëer je een rookvrije omgeving? Hier vind je meer informatie. Je kunt ook contact opnemen met SPORT•GOUDA/Gouda Goed Bezig.

Wij helpen je graag op weg.

Na een goeie training of fanatieke wedstrijd gaat er niets boven samen nagenieten in de kantine. Met lekker eten, natuurlijk, en voor ieder wat wils! Team:Fit zet zich in voor gezondere sportkantines. Ontdek hierhoe makkelijk en lekker het is en ga ervoor met zijn allen. Je kunt ook contact opnemen met SPORT•GOUDA/Gouda Goed Bezig.

Wij helpen je graag op weg.

Door roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken kan de gezondheid van heel veel Nederlanders verbeteren. Daarom heeft de Rijksoverheid een Nationaal Preventieakkoord gesloten. Daarin staan afspraken tussen meer dan 70 verschillende organisaties in Nederland.

Lees via deze link meer over het preventieakkoord (publieksversie en infografic)

Veilig sportklimaat

Sporten in een veilige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn.

Lees meer op de website van Centrum Veilige Sport Nederland https://centrumveiligesport.nl/ 

Sport is leuk! Niet voor niets staan ieder week miljoenen Nederlanders op en rond sportveld, baan of bad. Sport brengt mensen samen. Zorgt dat ze gezond blijven. Maar vooral dat ze plezier hebben. Meestal dan. Want soms gaat het mis. Een scheldpartij, wat duw- en trekwerk of een serieuze vechtpartij.
 
Dat wil niemand. Sportplezier, daar gaat het om. Daarom werken sportbonden en NOC*NSF, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, aan het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’. Hoe? Door jou als bestuurder, trainer, coach, scheidsrechter, jurylid of ouder te leren hoe je sportplezier stimuleert. En om in te grijpen als het fout gaat. Want sportplezier kun je maken!

Lees meer over Sportplezier.

Werving van vrijwilligers

Goudvoorelkaar.nl is een initiatief van het VrijwilligersInformatiePunt (VIP) van de gemeente Gouda.

Goudse inwoners bij elkaar brengen. Dát doet Goudvoorelkaar.nl.

Op deze online marktplaats komt vraag en aanbod van vrijwilligers, vrijwilligerswerk en professionele hulp in Gouda bij elkaar. Zowel inwoners als (vrijwilligers)organisaties kunnen hier een vraag of aanbod plaatsen. Bijvoorbeeld: Zoekt jullie sportvereniging vrijwilligers zoals een trainer, of een bestuurslid? Plaats de oproep op Goudvoorelkaar. Op Goudvoorelkaar.nl bieden vrijwilligers zich ook aan, dus neem zeker ook een kijkje in het vrijwilligersaanbod.

Lees meer informatie op de website van Goud voor elkaar!

Demografie Goudse inwoners

Cijfers over de demografische ontwikkelingen van de Goudse inwoners kunnen interessant zijn, als je als vereniging of Goudse beweegaanbieder nieuwe beweeg- en sportactiviteiten wilt ontwikkelen.  

Cijfers over Gouda zijn nu gemakkelijk digitaal toegankelijk op de website 'Gouda in cijfers' (buurtmonitor). Er zijn onder andere gegevens beschikbaar over de Goudse bevolking, woningen, inkomen, bedrijven en leefbaarheid.

Kijk voor meer informatie op de website van Gouda in cijfers

 
 
Aafke | Manager Strategie & Beleid
Aafke | Manager Strategie & Beleid

Meer informatie over het Kenniscentrum, of heb je interessante gegevens die wij kunnen toevoegen? Neem contact op met Aafke! Tel:  06 2379 8469

Mail Aafke