Het Gouds Leefstijlakkoord

De afgelopen jaren is Gouda druk bezig geweest met de uitvoering van het Gouds Sportakkoord en het Gouds Preventieakkoord. Beide akkoorden hebben ervoor gezorgd dat Gouda sportiever en gezonder is geworden!

Vanaf 2024 gaan het Sportakkoord en het Preventieakkoord over in het Gouds Leefstijlakkoord. Sport, cultuur en welzijn dragen bij aan een gezonde leefstijl en dat dat leidt tot fysiek en mentaal gezondere Gouwenaars.

Het Leefstijlakkoord is een document waarin ambities zijn verwoord waaraan lokale partijen met elkaar willen werken de komende jaren. Waarbij over grenzen heen wordt gekeken en waarin ‘positieve gezondheid’ centraal staat.

Op 20 juni 2024 wordt dit akkoord officieel gepresenteerd aan de stad.

Wil je alvast meer weten over het Gouds Leefstijlakkoord? Neem dan contact om met Rogier Zandijk via leefstijlakkoord@sportpuntgouda.nl.

Resultaten Gouds Sportakkoord 

Resultaten Gouds Preventieakkoord

Lees op deze pagina's over de voorgaande akkoorden:

Gouds Sportakkoord
Gouds Sportakkoord

Het Gouds Sportakkoord is een akkoord van en voor Gouwenaars. In het Sportakkoord staan doelen opgeschreven om Gouda nog sportiever te maken.

Lees meer
Gouds Preventieakkoord
Gouds Preventieakkoord

Het Gouds Preventieakkoord is een plan waar ambities, doelstellingen en acties in staan om inwoners van Gouda te stimuleren om bezig te zijn met gezondheid. 

Lees meer

Doe een aanvraag
Doe een aanvraag

Voor de uitvoering van actiepunten uit het Gouds Sportakkoord en Gouds Preventieakkoord krijgt de gemeente Gouda van het Rijk een budget

Aanvraag indienen