Verenigingen kunnen bij SPORT•GOUDA terecht voor verenigingsondersteuning. Wij leveren vol energie een bijdrage aan de verschillende uitdagingen die de moderne sportvereniging tegenkomen. We ondersteunen verenigingen die actief aan de slag gaan bij het op- en aanpakken van problemen of uitdagingen. 

 

Sport is passie, vermaakt mensen en is natuurlijk gezond. Over de kracht van sport valt dan ook niet te twisten. De unieke verengingscultuur in Nederland is hierbij een belangrijke succesfactor. Deze cultuur staat helaas ook steeds meer onder druk. Met de Sportnota als uitgangspunt, aangevuld met het visiedocument van SPORT•GOUDA  en diverse landelijke ontwikkelingen zijn we daarom continu actief aan de slag met de Goudse sportverenigingen!

Aanpak

De ondersteuning vanuit SPORT•GOUDA bestaat uit 4 programmalijnen:

 

  • De basis op orde: het vitaliseren van Goudse sportverenigingen (sport als doel)
  • Open en ondernemend: het laten bijdragen van sportverenigingen aan brede maatschappelijke doelen (sport als middel)
  • Het komen tot onderlinge kennisuitwisseling
  • Gezonde leefstijl (TEAM:FIT en Rookvrije Generatie) en duurzaamheid

We monitoren resultaten, trends en veranderingen.  Dit stelt ons in staat om nu en in de toekomst de juiste keuzes te maken en pro-actief verenigingen op de hoogte te stellen van ontwikkelingen.

 

Wil je weten hoe wij jouw vereniging kunnen ondersteunen? Neem gerust contact op!

Rapportage Vitaliteitsscan

In de Goudse sportnota ‘Sport en Bewegen in Gouda 2022’ is opgenomen dat het vitaliseren van de Goudse sportverenigingen één van de opdrachten is van SPORT•GOUDA.
Maar wat is dat eigenlijk een vitale vereniging en hoe staat het met de vitaliteit van de verenigingen in Gouda?

De vitaliteit van de Goudse sportverenigingen wordt periodiek getoetst door
middel van een uniforme vitaliteitsscan. De uitkomsten van deze scan worden
gebruikt voor adviezen op maat om verenigingen te versterken en de
sportparticipatie, in het bijzonder die van aandachtsgroepen, te vergroten.

In deze rapportage zijn de uitkomsten van de scan opgenomen.


Bram | Coördinator Sterke Sportaanbieders

Wil jij je vereniging ontwikkelen, een uitdaging oppakken of heb je een urgent probleem binnen je vereniging? Of wil je meer informatie over Clubkadercoaching? Neem contact op met Bram!


Rogier | Manager Bewegen | Coördinator Verenigingsondersteuning

Bij Rogier kun je terecht voor alle vragen over verenigingsondersteuning. Wil jij je vereniging ontwikkelen, een uitdaging oppakken of heb je een urgent probleem binnen je vereniging? Neem contact op!