Protocol Vrolijk en Veilig

Jaarlijks registreren de circa 1.300 voor het publiek toegankelijke zwembaden in Nederland meer dan 
120 miljoen bezoeken. Zwemmen is dan ook een life time sport die door zowel jong als oud wordt 
beoefend. Uit onderzoek is gebleken dat de bezoekers vanwege hun kinderen, voor het plezier of de 
gezondheid de zwembaden bezoeken. Zwembaden zijn dus niet alleen van belang vanwege zwemlessen, ook vanuit recreatief oogpunt zijn ze populair.

Het doel van dit protocol is de veiligheid in en rond de zwemaccommodatie te optimaliseren, waarbij 
de toezichthoudende instanties op een eensluidende manier handhaven en elkaar ondersteunen.

Hier kun je het Protocol Vrolijk en Veilig bekijken.