De Gedragscode Zwembranche

De omgang van zwembadmedewerkers met bezoekers en zwemleerlingen laat zich niet tot in 
detail regelen. Zeker niet wanneer lichamelijk contact nodig is in de vorm van instructie, correctie 
of hulp (denk hierbij aan bezoekers met een beperking) of ter voorkoming van verdrinking of een 
andere onveilige situatie dan wel noodzakelijk is voor de handhaving van de orde en veiligheid. 
Niettemin verdient het aanbeveling om uitgangspunten en gedragsregels vast te stellen aan de 
hand waarvan de grens tussen geoorloofd en ongewenst gedrag van zwembadmedewerkers in 
concrete situaties kan worden vastgesteld. Het doel hiervan is om alle betrokken personen te 
beschermen en het publieke vertrouwen in de zwembranche te bevorderen

Hier kun je De Gedragscode Zwembranche bekijken.