Het kenniscentrum van SPORT•GOUDA is de plek voor (sport) verenigingen met alle praktische informatie om de vereniging succesvol te runnen. Door kennis te delen kunnen we elkaar sterker maken! We voegen regelmatig nieuwe ideeën of artikelen toe.  Heb je ook interessante informatie of goede voorbeelden om te delen met andere (sport) verenigingen? Neem contact met ons op!

Informatie voor sportverenigingen die gebruik maken van Goudse sportaccommodaties

Verhuurvoorwaarden

Voor huur en gebruik van onze binnen- en buitensport accommodaties zijn regels van toepassing. Deze zijn vastgelegd in de 
Algemene voorwaarden voor de huur van sportaccommodaties. Deze lees je hier. 

Handboek wet- en regelgeving NOC*NSF

Om meer inzicht te geven in de complexiteit van wetten en regels heeft de werkgroep 'Informatievoorziening Wet- en regelgeving' (NOC*NSF, CIVIQ en IOS) het 'Handboek Wet- en regelgeving'  in 2005 ontwikkeld. Deze wordt met enige regelmaat geactualiseerd. Lees hier het handboek.

Omgevingswet

Sport en het Sociaal Domein

Exploitatie Sportkantine

Financiën/Subsidies

Steun de club

Crowdfunding is een manier om een project te financieren en tegelijkertijd draagvlak, betrokkenheid en promotie bij een groot publiek te creëren. Steundeclub.nl is een crowdfundingplatform specifiek voor sportverenigingen en biedt clubs een nieuwe manier om inkomsten te genereren.

 

Kijk op steundeclub.nl

Subsidie provincie Zuid-Holland - Zonnepanelen


De provincie heeft de Subsidieregeling asbest er af? Zon erop! 2017 vastgesteld waar ondernemers, instellingen of andere eigenaren met een groot dak subsidie kunnen aanvragen voor het plaatsen van zonnepanelen.

 

Alles over de subsidie betreft zonnepanelen, lees je hier. 

Subsidie provincie Zuid-Holland - Energietransitie

Op veel plekken in Zuid-Holland zijn lokale initiatieven bezig met duurzame opwekking van energie, isolatiemaatregelen en/of besparing. De provincie ziet deze betrokken partijen als ambassadeurs en wegbereiders van de energietransitie. Een van de strategieën uit de Energie-agenda: ‘Samen aan de slag’ benoemt dit belang en onderstreept de ondersteunde rol van de provincie.
 

Om deze maatschappelijke initiatieven  te ondersteunen is de subsidieregeling Lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017 vastgesteld. Deze is in maart 2018 aangepast, zie voor de belangrijkste veranderingen de veelgestelde vragen.
 

Met deze regeling hebben lokale initiatiefnemers de mogelijkheid om een energieproject professioneel voor te bereiden waardoor de slagingskans toeneemt. Meer gerealiseerde projecten leiden tot minder CO2-uitstoot, de belangrijkste doelstelling van de Energietransitie. Hiervoor is in totaal 4 miljoen euro beschikbaar. Per project is de maximale subsidie €75.000.

 

Lees meer.

Landelijke sportsubsidie database

De sportsubsidie database biedt een specifiek overzicht van alle sportgerelateerde subsidiemogelijkheden in Nederland.

 

Verken de subsidiemogelijkheden met Vindsubsidies.

Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties

 In de Staatscourant van 20 juli 2018 is aangekondigd dat het Ministerie van VWS met ingang van 2019 jaarlijks een subsidiebudget beschikbaar van 87 miljoen euro voor sportorganisaties. Deze komen voor een subsidie in aanmerking op het moment dat zij gaan investeren in de accommodatie of werkzaamheden laten verrichten ten behoud van de accommodatie.

 

Bekijk hier hoe je in aanmerking kunt komen voor deze subsidie.

Download hier de staatscourant

Sportakkoord-POT Gouda

Voor de uitvoering van actiepunten uit het Sportakkoord krijgt de gemeente Gouda in 2020 en 2021 van het rijk een budget van € 40.000 per jaar. Organisaties die het voortouw nemen bij één of meer actiepunten kunnen daarvoor een bijdrage aanvragen uit het stimuleringsbudget dat voor de uitvoering van het Sportakkoord beschikbaar is. Hierbij gaat het om incidentele bijdragen die bedoeld zijn om initiatieven te vergemakkelijken, de realisatie te versnellen of zaken beter aan te pakken. Structurele financiering van menskracht of investering in kapitaalgoederen behoren niet tot de mogelijkheden.

De organisaties kunnen een bijdrage uit het stimuleringsbudget aanvragen in de orde van enkele honderden tot enkele duizenden euro's. Zodra het budget vanuit het rijk is afgegeven, gaat de SPORTAKKOORD-POT open.

 

Lees hier meer over het Gouds Sportakkoord

Stimuleringsbudget voor mensen die belemmeringen ervaren - NOC*NSF

Voor sportclubs is er naast het lokale stimuleringsbudget ook een subsidiepotje beschikbaar van NOC*NSF en de gezamenlijke sportbonden. ​Clubs kunnen maximaal € 850 aanvragen wanneer zij een project starten om nieuwe sporters aan de club te binden. Het gaat om het bereiken van mensen die vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie belemmeringen ervaren om te gaan sporten en bewegen. Meer informatie over deze subsidieregeling en een aanvraagformulier zijn te vinden op deze website.

​Sommige sportbonden hebben in het kader van het landelijke sportakkoord ook nog subsidieregelingen in het leven geroepen voor sportclubs in hun eigen tak van sport. Alle sportclubs doen er dan ook goed aan om de website, nieuwsbrieven en berichten van hun eigen bond goed in de gaten de houden.

Subsidie activiteiten Gouda 750 jaar

19 juli 2022 is Gouda 750 jaar stad.
Vanaf juli 2021 vieren we deze verjaardag uitgebreid in het 750ste levensjaar van onze stad. Hét moment om terug te kijken en vooruit te blikken.

Voor activiteiten rondom het 750 jarig bestaan van Gouda kan subsidie worden aangevraagd.

 

Lees via deze link meer over het Gouda 750 fonds

Gezonde sportclub – Gouda Goed Bezig

Rookvrije generatie

Steeds meer kind omgevingen worden rookvrij. Maar hoe creëer je een rookvrije omgeving? Hier vind je meer informatie. Je kunt ook contact opnemen met SPORT•GOUDA/Gouda Goed Bezig.

 

Wij helpen je graag op weg.

Gezonde sportkantine

Na een goeie training of fanatieke wedstrijd gaat er niets boven samen nagenieten in de kantine. Met lekker eten, natuurlijk, en voor ieder wat wils! Team:Fit zet zich in voor gezondere sportkantines. Ontdek hierhoe makkelijk en lekker het is en ga ervoor met zijn allen. Je kunt ook contact opnemen met SPORT•GOUDA/Gouda Goed Bezig.

 

Wij helpen je graag op weg.

Nationaal Preventieakkoord

Door roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken kan de gezondheid van heel veel Nederlanders verbeteren. Daarom heeft de Rijksoverheid een Nationaal Preventieakkoord gesloten. Daarin staan afspraken tussen meer dan 70 verschillende organisaties in Nederland.

 

Lees via deze link meer over het preventieakkoord (publieksversie en infografic)

 

Veilig sportklimaat

Vertrouwenspunt Sport

Sporten in een veilige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn.

Lees meer op de website van Centrum Veilige Sport Nederland https://centrumveiligesport.nl/ 

Samen naar een veiliger sportklimaat (NOC*NSF)

Sport is leuk! Niet voor niets staan ieder week miljoenen Nederlanders op en rond sportveld, baan of bad. Sport brengt mensen samen. Zorgt dat ze gezond blijven. Maar vooral dat ze plezier hebben. Meestal dan. Want soms gaat het mis. Een scheldpartij, wat duw- en trekwerk of een serieuze vechtpartij.
 
Dat wil niemand. Sportplezier, daar gaat het om. Daarom werken sportbonden en NOC*NSF, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, aan het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’. Hoe? Door jou als bestuurder, trainer, coach, scheidsrechter, jurylid of ouder te leren hoe je sportplezier stimuleert. En om in te grijpen als het fout gaat. Want sportplezier kun je maken!

Lees meer over Sportplezier.

Werving van vrijwilligers

Vrijwilligers vinden via Goudvoorelkaar

Goudvoorelkaar.nl is een initiatief van het VrijwilligersInformatiePunt (VIP) van de gemeente Gouda.

Goudse inwoners bij elkaar brengen. Dát doet Goudvoorelkaar.nl.

Op deze online marktplaats komt vraag en aanbod van vrijwilligers, vrijwilligerswerk en professionele hulp in Gouda bij elkaar. Zowel inwoners als (vrijwilligers)organisaties kunnen hier een vraag of aanbod plaatsen. Bijvoorbeeld: Zoekt jullie sportvereniging vrijwilligers zoals een trainer, of een bestuurslid? Plaats de oproep op Goudvoorelkaar. Op Goudvoorelkaar.nl bieden vrijwilligers zich ook aan, dus neem zeker ook een kijkje in het vrijwilligersaanbod.

 

Lees meer informatie op de website van Goud voor elkaar!

 

Demografie Goudse inwoners

Gouda in cijfers

Cijfers over de demografische ontwikkelingen van de Goudse inwoners kunnen interessant zijn, als je als vereniging of Goudse beweegaanbieder nieuwe beweeg- en sportactiviteiten wilt ontwikkelen.  

Cijfers over Gouda zijn nu gemakkelijk digitaal toegankelijk op de website 'Gouda in cijfers' (buurtmonitor). Er zijn onder andere gegevens beschikbaar over de Goudse bevolking, woningen, inkomen, bedrijven en leefbaarheid.

 

Kijk voor meer informatie op de website van Gouda in cijfers