Compensatieregelingen energiekosten

Ook sportverenigingen voelen het effect van de sterk stijgende energieprijzen. SPORT•GOUDA helpt en adviseert verenigingen graag op dit thema. Hoe is de situatie in Gouda en wat doet SPORT•GOUDA?  Al geruime tijd vraagt SPORT•GOUDA aandacht voor de betaalbaarheid en de toegankelijkheid van de sport als gevolg van de explosief gestegen energielasten. Samen met de gemeente Gouda en de Goudse Sportraad brengen we de problemen van de energiecrisis in de sport in kaart, bekijken we wat de gevolgen zijn en op welke manier de problemen mogelijk kunnen worden opgelost. 

 

Onderstaand een overzicht van compensatieregelingen en besparingsmogelijkheden op korte- en lange termijn. 

Updates

Relevante nieuwsupdates omtrent de stijgende energiekosten voor sportaanbieders zullen worden verwerkt op deze pagina.

 

Update mei 2023:

 

Subsidieregeling energielasten maatschappelijke organisaties
Vanaf 1 mei 2023 kan weer een aanvraag worden ingediend worden voor de “Tijdelijke subsidieregeling energielasten maatschappelijke organisaties gemeente Gouda 2022-2023”.
Klik hier voor de uitgebreidere informatie daarover.

Wanneer je twijfelt over of jouw organisatie in aanmerking komt voor de regeling: dien de aanvraag gewoon in! Elke aanvraag wordt individueel bekeken.

https://www.gouda.nl/direct-regelen/geld-en-werk/subsidie-aanvragen/subsidie-energiekosten-maatschappelijke-organisatie/

 

 

Welke compensatieregelingen zijn er?

 • Kleinverbruikersregeling vanaf 1 januari 2023
  Vanaf 1 januari 2023 geldt een prijsplafond op energie voor alle huishoudens en andere kleinverbruikers, waaronder verenigingen. Voor gas wordt het maximale tarief € 1,45 per m3 tot een verbruik van 1.200 m3. Voor elektriciteit wordt het maximale tarief € 0,40 per KWh tot een maximaal verbruik van 2.900 kWh. Voor het energieverbruik boven het plafond betaal je het tarief zoals opgenomen in het energiecontract. Lees hier meer over het prijsplafond.

 

 • Vaste korting van € 190,- in november en december 2022
  Het prijsplafond wordt op 1 januari 2023 ingevoerd. Om deze winter al te helpen ontvangen kleinverbruikers in november en december een vaste korting van € 190,- per maand op de energierekening. Deze compensatie is voor alle kleinverbruikers hetzelfde en wordt verrekend via de energieleveranciers. Jullie energieleverancier informeert jullie over de exacte manier van compenseren. De meesten trekken de 2 bedragen af van de energierekening. 

 

 • Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK)
  Over deze regeling werd 14 oktober meer duidelijk. In een brief aan de Tweede Kamer gaf de minister van EZK aan hoe de regeling er op hoofdlijnen gaat uitzien:
  • De onderneming (mkb) staat ingeschreven in het handelsregister, dit kan ook een sportclub zijn;
  • Een bedrijf verbruikt tenminste 5.000 m3 gas of 50.000 KWh elektriciteit; –> update: is vervallen
  • Minimaal 12,5% van de omzet bestaat uit energiekosten.–> update: 7%
  • De tegemoetkoming betreft 50% van de kosten boven een drempelprijs (€1,1/ m3 gas, €0,35/KWh elektriciteit)
  • De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 160.000.
  • De regeling gaat over 1 november 2022 t/m december 2023. Aanvragen kan hier naar verwachting in het 2e kwartaal 2023. Uitbetaling vindt met terugwerkende kracht plaats.
  • De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) is al enkele keren aangepast. Op 28 februari is de regeling gepubliceerd in de Staatcourant. Dit betekent dat alle voorwaarden van de regeling definitief zijn. Ook is nu zeker dat TEK opent op 21 maart  09:00 uur. Wilt u aanvragen? Bereid u alvast voor! Op 14 maart 2023 van 10:00 tot 11:00 uur vertelt de RVO u meer over TEK tijdens deze webinar. Meer informatie of inschrijven: https://www.rvo.nl/nieuws/tek-voorwaarden-definitief-opening-21-maar

    

 

Lees hier meer over de TEK-regeling.

Met deze maatregel wordt een deel van de sportsector geholpen, maar ook een deel niet. Dit geldt bijvoorbeeld voor verenigingen die tussen het prijsplafond voor kleinverbruikers en de ondergrens van de TEK-regeling vallen.

 

 • Noodfondsen
  Hier en daar hebben gemeentes een noodfonds ingesteld. Ook Gouda heeft dit gedaan. De deadline van de aanvraag is inmiddels verstreken. Lees onderstaand de details. 

 

Deadline aanvraag verstreken: Het college van BenW van de Gemeente Gouda had begin november een tijdelijke subsidieregeling vastgesteld om maatschappelijke organisaties te steunen die te maken hebben met flink stijgende energielasten. De regeling is bedoeld voor organisaties op het gebied van welzijn, cultuur of sport die niet het doel hebben om winst te maken.

 

En dat betekent dat ook Goudse sportverenigingen die geen vast energiecontract hebben of onlangs een nieuw energiecontract hebben afgesloten een subsidieaanvraag kunnen indienen bij de gemeente. 

 

Tegelijkertijd is het de bedoeling dat organisaties zelf ook aan de slag gaan om hun energiegebruik terug te dringen en hun pand te verduurzamen, voor zover dat nog niet is gebeurd.

 

Lees hier meer over de regeling en de voorwaarden.

 

Voor sportverenigingen loopt het verbruik sterk uiteen. Met NOC*NSF en de sportbonden blijven we nadrukkelijk pleiten voor een oplossing voor de totale sportsector. Zie hier ook de reactie van NOC*NSF.

 

NOC*NSF 13 december 2022: Vijf steunmaatregelen voor sportclubs bij (te) hoge energielasten.

 

Gemeenten en provincies krijgen vanaf het voorjaar van 2023 extra structureel geld om publieke en maatschappelijke voorzieningen (zoals sportverenigingen) te compenseren voor de hoge kosten. Het gaat jaarlijks in totaal om zo’n € 300 miljoen, oplopend tot een bedrag van € 400 miljoen. Daarnaast komt er een noodfonds van € 6 miljoen euro en kunnen gemeenten en provincies bijspringen waar nodig. Het noodfonds is alleen voor verenigingen die niet in aanmerking komen voor de TEK-regeling.

 

 • Sportbonden, POS (Platform Ondernemende Sportaanbieders) en NL Actief

 

Tot slot: Kijk ook naar de mogelijkheden en initiatieven vanuit de bond of brancheorganisatie betreft energiebesparing en verduurzaming. 

 

Bv. https://www.centrecourt.nl/alles-voor-verenigingen/accommodatie/duurzaamheid/

Aanvullend nog een paar tips:

Landelijk

 • Steunloket Energie: Sportstroom.nl heeft een steunloket die je kunt bellen of mailen voor advies.

 

 • Vast contract: Vrijwel geen enkele energieleverancier wil stroom- of gastarieven voor een vaste periode afgeven. Dat is zeer ongewenst: het betekent dat je de koudste (= duurste) maanden van het jaar tegen een variabel tarief wordt afgerekend. Bovendien kun je de energiekosten niet begroten.
  Bij SportStroom kun je als vereniging nog wel een vast contract voor de periode van 1 jaar sluiten. Een aanvraag kan ingediend worden via aanbod@sportstroom.nl

 

 • SportNLGroen: Een tool om alle producten, subsidies, leningen en energie zelf online te regelen voor je vereniging. Incl. energiecoaches en offertes o.b.v. de oppervlakte gegevens (Kadaster) van jouw sportvereniging en de lokale subsidies.

 

 • Subsidie BOSA: Voor (duurzame) investeringen in de sportaccommodatie en de aanschaf van sportmaterialen kunnen verenigingen gebruikmaken van de subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA). Wil je meer informatie over de mogelijkheden van de BOSA-regeling bij jouw vereniging? Stuur dan een mail naar boudewijn@sportsubsidie.nl of bel naar 06-53972300.

 

 • Factsheet ‘Aan de slag met duurzaamheid’: In de nieuwste factsheet neemt VSG je mee in de stappen die je zelf kunt zetten om verenigingen te helpen om duurzamer te worden. En je leest waar je onafhankelijke, praktische en betrouwbare informatie kunt vinden. Klik hier voor de factsheet


 • Duurzame Sportsector is hét onafhankelijke kennisplatform voor sportverenigingen, ondernemende sportaanbieders en gemeenten. Op de vernieuwde website vind je alles over het verduurzamen van jouw sportaccommodatie. Van stappenplannen tot praktijkvoorbeelden, van bespaartips tot informatie over bijv. warmtepompen, ledverlichting of energieopslag. Neem snel een kijkje op https://www.duurzamesportsector.nl/

 

Lokaal

 • Op www.maakgoudaduurzaam.nl kan je van alles vinden over: nieuwe vormen van energie, voorbereiden op klimaatverandering of een circulaire economie, groener maken van je omgeving, bewoners- en ondernemersinitiatieven en subsidies.
Vragen? Neem contact op met Bram!
Bram | Coördinator Sterke Sportaanbieders

Wil jij je vereniging ontwikkelen, een uitdaging oppakken of heb je een urgent probleem binnen je vereniging? Of wil je meer informatie over Clubkadercoaching? Neem contact op met Bram!