Gouds SportakkoordPOT

Stimuleringsbudget vanuit het Rijk

Organisaties die het voortouw nemen bij één of meer actiepunten kunnen daarvoor een bijdrage aanvragen uit een stimuleringsbudget dat voor de uitvoering van het Gouds Sportakkoord beschikbaar is. Hierbij gaat het om incidentele bijdragen die bedoeld zijn om initiatieven te vergemakkelijken, de realisatie te versnellen of zaken beter aan te pakken. Structurele financiering van menskracht of investering in kapitaalgoederen behoren niet tot de mogelijkheden. De organisaties kunnen een bijdrage uit de Gouds SportakkoordPOT aanvragen in de orde van enkele honderden tot enkele duizenden euro's.

 

Zoek je stimuleringsbudget?

Aanvragen voor de Gouds SportakkoordPOT kunnen ingediend worden door middel van een aanvraagformulier.

  • De aanvraag moet bij SPORT•GOUDA ontvangen zijn 6 weken voor uitvoering van de activiteit.
  • Alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen.
  • Vragen? Neem contact op met SPORT•GOUDA, telefoon 0182 590910 of per e-mail sportakkoord@sportpuntgouda.nl  
     

Open hier het aanvraagformulier

 

Meer informatie over de Gouds SportakkoordPOT?

Inge | Beleidsmedewerker | Gouds Sportakkoord
Inge | Beleidsmedewerker | Gouds Sportakkoord

Meer informatie over het Gouds Sportakkoord? Neem contact op met Inge! tel: 0182590 910

Mail Inge