Wat is het Gouds Sportakkoord?

Het Gouds Sportakkoord is een akkoord van en voor Gouwenaars. In het Sportakkoord staan doelen opgeschreven om Gouda nog sportiever te maken. Meer dan 50 acties zijn ingebracht om ‘de kracht van sport en bewegen’ optimaal te benutten. In Gouda wordt ingezet op vijf pijlers van het landelijke Sportakkoord. Vanuit verbinding, kennisdeling en samenwerking maken Goudse sportaanbieders, onderwijs- en zorgpartners werk van sport, zodat iedereen in Gouda kan sporten en bewegen. 

Wat staat er in het Gouds Sportakkoord?

Het Gouds Sportakkoord bestaat uit vijf pijlers die ieder bestaan uit aandacht, ambities en acties: de ene wat concreter dan de andere, maar allemaal met de bedoeling zoveel mogelijk inwoners van Gouda een leven lang voldoende en met plezier te laten bewegen en sporten. Met sport kan iedereen zich uitleven; als sporter, trainer, organisator, bestuurder of supporter.

 

De pijlers van het Gouds Sportakkoord

 • Pijler 1: Toekomstbestendige sport- en beweegaanbieders.
  Met toekomstbestendige sport- en beweegaanbieders blijft sport en bewegen voor Gouwenaars veilig, bereikbaar, laagdrempelig en plezierig.
 • Pijler 2: Dichtbij sporten.
  We zetten in op een beweegvriendelijke omgeving van een functionele en duurzame sportinfrastructuur.
 • Pijler 3: Meedoen in Gouda.
  We willen dat Gouwenaars met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos kunnen sporten en bewegen.
 • Pijler 4: Vaardig in Bewegen.
  Via kwalitatief bewegingsonderwijs en trainingen, die aansluiten op het eigen niveau en de mogelijkheden van leerlingen, willen Goudse vakleerkrachten eraan bijdragen dat kinderen met plezier deelnemen aan beweegactiviteiten en dat hun leven lang.
 • Pijler 5: Topsport die inspireert.
  Goudse topsportprestaties leveren inspiratie voor de verenigende waarde van sport. Talenten en wereldkampioenen krijgen een podium, de topsportkracht wordt ingezet.

Het Gouds Sportakkoord kun je hier downloaden

 

Stimuleringsbudget nodig?

Voor de uitvoering van actiepunten uit het Gouds Sportakkoord krijgt de gemeente Gouda van het Rijk een budget. Organisaties die het voortouw nemen bij één of meer actiepunten kunnen daarvoor een bijdrage aanvragen uit het stimuleringsbudget dat voor de uitvoering van het Gouds Sportakkoord beschikbaar is. 

Meer lezen over het Gouds SportakkoordPOT? Bekijk het via de onderstaande button. 

Lees meer 

 

Doe je ook mee?
Doe je ook mee?

Goudse sport- en zorgaanbieders en het onderwijs zijn belangrijke partners in het realiseren van de acties. Wil jij namens jouw organisatie ook laten weten dat je achter het Gouds Sportakkoord staat? Stuur dan een mail naar sportakkoord@sportpuntgouda.nl.

Schrijf je in voor de Nieuwsupdates
Schrijf je in voor de Nieuwsupdates

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over het Gouds Sportakkoord? Schrijf je dan in voor onze Nieuwsupdates. Deze verschijnen 1 x per kwartaal! Lees de laatst verschenen Gouds Sportakkoord Nieuwsupdate hier.

Voorbeeld projecten

Mantelzorg Fit week

Vanuit Pijler 3  'Meedoen in Gouda' is één van de actiepunten om de Dag van de Mantelzorger een sportief onderdeel te geven. Om dit te realiseren heeft Mantelzorgcentraal (Palet Welzijn) dit jaar een Mantelzorg Fit week georganiseerd. In de week van 20 april 2021 zijn er verschillende activiteiten aangeboden zoals wandelen en fitlessen aan Goudse Mantelzorgers. 

 

In juni 2021 nam Gerrit Schinkel van RTV Gouwestad een item op over het Gouds Sportakkoord. Aan het woord komen Projectleider Sportakkoord Inge van de Kamp van SPORT•GOUDA en Karin de Jong van Palet Welzijn. In het interview spreken zij over de projecten die in het kader van het Sportakkoord voor de mantelzorgers zijn georganiseerd.

Klik hier voor voor het filmpje van het interview

VollinGo school- en buurtvolleybal

 

De Volleybalvereniging heeft een aanvraag voor 3 jaar gedaan voor het school- en buurtvolleybal in Gouda voor kinderen in de leeftijdscategorie van 8 t/m 12 jaar. Het plan van VollinGo sluit aan bij Pijler 3 'Meedoen' en Pijler 4 'Vaardig in Bewegen'. De vereniging wil hiermee de participatie in de sport vergroten, de verbinding tussen onderwijs en sport versterken en jongeren nog meer uitdagen om te sporten. Het is een plan voor drie opeenvolgende jaren om daarmee structurele effecten te kunnen bereiken, door schooljeugd vaak en regelmatig met volleybal in contact te brengen en ze enthousiast te maken voor de sport. VollinGo gaat hiervoor de samenwerking aan met SPORT•GOUDA, De Brede School, Goudse scholen, Nevobo en andere volleybalclubs in, en in de directe nabijheid van, Gouda. Dit plan wordt volledig gedraaid door de sportprofessionals en vrijwilligers vanuit VollinGo.

 

"We willen graag dat iedereen zich bij ons in de club echt 'thuis' voelt. Om dit te kunnen aanbieden, investeren we in trainersopleiding en in volleybaltechnieken speciaal voor kinderen (zowel jongens als meiden) van verschillende leeftijden", aldus VollinGo.

Urban Sports City Scan

Om een duidelijk beeld te krijgen van de Urban sport scene in Gouda wordt er door CityLegends, een onderzoeks- en activatie-initiatief met een online Urban Sports & Culture platform, een Urban City Scan uitgevoerd. Er gebeurt in Gouda steeds meer op het gebied van Urban, zowel op cultureel als sportief gebied. Vooral op het sportieve vlak ontbreekt de kennis van wie is wie, wie doet wat, kan wat en wil wat? Welke Urban sport & beweeg gerelateerde activiteiten zijn er te vinden in Gouda? Hoe groot zijn die ‘deelnemersaantallen’ nu eigenlijk? Waar vinden deze activiteiten plaats? De scene verandert snel en hoe zorgen we ervoor dat ze niet uit beeld raken en hoe kunnen we ze ondersteunen in hun groei? CityLegend brengt met de Urban City Scan gedetailleerd in kaart hoe Urban ervoor staat in Gouda en helpt mee een toekomstige roadmap te formuleren.

 

Leon Janssen Lok, Senior Beleidsadviseur Sport gemeente Gouda: "Steeds meer (vooral jongere) sporters voelen zich meer en meer aangetrokken tot urban sports. Freerunning, calisthenics, skateboarden, 3x3 basketbal, BMX en urban dance zijn aan een sterke opmars bezig. Vooral in stedelijke gebieden en dus ook in Gouda. In het Gouds Sportakkoord hebben we uitgesproken meer aandacht te geven aan urban sports. Samen met CityLegends gaan we nu aan de slag om te kijken hoe groot de interesse ervoor is in Gouda, wat deze doelgroep wil en hoe we daar als gemeente op kunnen inspringen."

Ad Astra, realisatie Padelbanen

De tennisvereniging is voornemens om Padelbanen aan te leggen op het sportcomplex. Om dit te kunnen realiseren heeft de vereniging een bijdrage ontvangen vanuit de SportakkoordPOT. Het initiatief sluit hiermee aan op 4 pijlers uit het Gouds Sportakkoord. Hieronder geeft AdAstra een toelichting:

Pijler 1: Toekomstbestendige sport- en beweegaanbieders - "Door Padel mogelijk te maken op de tennisvereniging zorgen we voor een gezondere toekomstige financiële basis van de vereniging. Het aantal leden wordt groter waardoor we beter in staat zijn om voldoende inkomsten te verwerven. Tevens zullen we het aantal vrijwilligers binnen onze vereniging kunnen vergroten die de padelsport in Gouda kunnen promoten en organiseren".

Pijler 2: Dichtbij sporten - "Op dit moment kan er slechts in de omringende plaatsen padel gespeeld worden. Dit kan voor Gouwenaars een bottle neck vormen om deze sport te beoefenen. Door Padelbanen in Gouda aan te leggen kan hier iets aan gedaan worden. Door de padelsport op de vereniging mogelijk te maken zorgen we ook voor de benutting van de overcapaciteit die ontstaan is door het minder populair worden van de tennissport".

Pijler 3: Meedoen in Gouda - Vergroten participatie in de sport - "Padel is een nieuwe, snel groeiende sport. Deze sport is niet alleen voor jongeren maar ook voor ouderen heel interessant. In tegenstelling tot tennis wordt er gespeeld op een kleiner veld, waardoor het voor senioren makkelijker is om te blijven bewegen."

Versterken van de verbinding sport, zorg, onderwijs en welzijn - "Samen met SPORT•GOUDA en De Brede school zorgen we ervoor dat jonge kinderen van het basisonderwijs in aanraking komen met tennis en Padel. Op jonge leeftijd helpen wij dus mee aan het stimuleren van sport."

Pijler 4: Vaardig in bewegen - Jongeren blijven uitdagen om te sporten - "Naast de samenwerking met SPORT•GOUDA en De Brede school om groepen van de basisscholen op ons park met kennis en Padel kennis te laten maken, hebben we ook contact gelegd met het Coornhert gymnasium en via onze tennisleraar met het Antonius college om ook oudere groepen jongeren te interesseren voor tennis. Ook met Padel hopen we deze groep ook te kunnen interesseren."

Met plezier veilig goed en op eigen niveau bewegen - "Speciaal voor de jeugd zijn we afgelopen jaar begonnen met speciale activiteiten op de woensdagmiddag om hen meer naar het park te krijgen. Belangrijk om ze meer dan alleen tennisles te laten krijgen. Sociale contacten met elkaar wordt ook gestimuleerd. Daarnaast zorgen deze middagen voor een extra sportmoment."

 

Meer informatie over het Gouds Sportakkoord?

Inge | Beleidsmedewerker | Gouds Sportakkoord
Inge | Beleidsmedewerker | Gouds Sportakkoord

Meer informatie over het Gouds Sportakkoord? Neem contact op met Inge! tel: 0182590 910

Mail Inge