Raad van Commissarissen

Raad van Commissarissen

Ries Bode

Ries Bode heeft een commerciële achtergrond in de Telecom- en ICT Sector en vervulde diverse toezichthoudende functies. Naast zijn werk als professioneel toezichthouder, adviseur en gastdocent heeft hij een brede belangstelling voor sport. Binnen de Raad van Commissarissen bij SPORT•GOUDA zijn zijn aandachtgebieden strategie, de zakelijke relatie met de gemeente, gebruikers van accommodaties en toeleveranciers. Ries vindt het mooi om als inwoner van Gouda en voormalig sportbestuurder een bijdrage te leveren aan de breedtesport voor alle inwoners van de gemeente Gouda en de daarvoor benodigde binnen- en buitensport faciliteiten.

 

 

Josien van Cappelle

Josien van Cappelle heeft een politiek/bestuurlijke achtergrond met onder andere sport, onderwijs en WMO in haar portefeuille. Zij is nu lid van het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en bekleedde daarvoor ook diverse toezichthoudende functies. Josien vindt vooral sport als middel belangrijk - hoe krijg je iedereen in beweging, ook degenen voor wie bewegen niet zo vanzelfsprekend is? Samenwerking tussen verschillende partijen, zoals zorg en welzijn, onderwijs en de sportverenigingen is noodzakelijk en daarbij vervult SPORT•GOUDA een belangrijke rol.

 

 

Gerard Wolters

Gerard Wolters heeft na zijn juridische opleiding een loopbaan gevolgd bij diverse ministeries in Den Haag en functies bekleed in beleid en toezicht op het terrein van o.a. milieu, ruimtelijke ordening, bouwen en wonen. Gerard kent de Goudse sportwereld goed en was én is in verschillende bestuursfuncties in de wereld van sport en recreatie actief. Sport en bewegen, dat moet voor zoveel mogelijk mensen mogelijk zijn, vindt Gerard, ook voor hen voor wie dat niet zo vanzelfsprekend is. Sport zorgt ook voor verbinding. SPORT•GOUDA heeft daarin een heel belangrijke stimulerende rol.