Gouds Preventieakkoord | Partner van de maand: GGD Hollands Midden

De partner van de maand van het Gouds Preventieakkoord is bekend! In de maand april neemt Eef Hollman van GGD Hollands Midden het partner van de maand bordje over van Majanca Klip-Veldhoen van VV Ona. Een nieuwe maand en een nieuw mooi project! Aafke van Leeuwen (projectleider Gouds Preventieakkoord van SPORT•GOUDA) stelde Eef een aantal vragen over hun intitatieven.

 

Aafke: Wie zijn jullie?
Eef: Wij zijn GGD Hollands midden.

Aafke: Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met het Gouds Preventieakkoord?
Eef: De GGD was in een vroeg stadium al betrokken bij de ontwikkeling van het Gouds Preventieakkoord. Daarbij is de GGD een van de kernpartners van het akkoord.

 

Aafke: Waarom hebben jullie besloten om partner te worden van het Gouds Preventieakkoordn en welke vormen dragen jullie bij aan het akkoord?
Eef: De GGD draagt het Gouds Preventieakkoord een warm hart toe. Het is fantastisch om te zien hoeveel initiatieven er ontstaan in de stad om de gezondheid van de inwoners te verbeteren.

 

Aafke: Wat doen jullie zelf aan gezondheid en preventie binnen jullie organisatie?
Eef: Preventie is een van de kerntaken van de GGD. Het team Gezondheidsbevordering van de GGD werkt samen met scholen, zowel PO als VO, aan gezondheidsthema’s als gezonde voeding, bewegen, middelenpreventie, relaties en seksualiteit en mentaal welbevinden. Dit doen we via de Gezonde School werkwijze. Kijk maar eens op www.gezondopschoolhm.nl wat we zoal kunnen bieden binnen het onderwijs.

 

 

Aafke: Hoe denken jullie in de toekomst bij te kunnen dragen aan de gezondheid binnen de gemeente Gouda?
Eef: We zoeken graag naar verbinding met andere organisaties in de stad. Samen kunnen we meer!

Aafke: Wat wil je verder nog kwijt?
Eef: We zijn er trots op deze maand partner van de maand te zijn! Op naar nog meer gezonde projecten in onze mooie stad.

 

Wil je meer weten over de GGD Hollands Midden? Kijk dan op de website.

 

Heb je vragen over het Gouds Preventieakkoord? Neem dan contact op met Aafke van Leeuwen, via: preventieakkoord@sportpuntgouda.nl of bel naar SPORT•GOUDA via: 0182 590 910.