Gouds Preventieakkoord | Partner van de maand: Sociaal Team Gouda

De partner van de maand van het Gouds Preventieakkoord is bekend! In de maand februari neemt Berthie Melissen het partner van de maand bordje over van Klaas Bolt van de Nonfoodbank Gouda en omstreken. Een nieuwe maand en een nieuw mooi project! Aafke van Leeuwen (projectleider Gouds Preventieakkoord van SPORT•GOUDA) stelde Klaas een aantal vragen over hun intitatieven.

 

Aafke: Wie zijn jullie?
BerthieWij zijn Sociaal Team Gouda, een organisatie van 3 teams in alle gebieden en we verzorgen laagdrempelig de basiszorg in Gouda. Dat betekent dat je bij ons kosteloos terecht kunt voor vragen waar je in het dagelijks leven tegen aanloopt. Bijvoorbeeld over je werk, inkomsten, wonen, zorg, gezondheid, rouw, verlies, mantelzorg, dagbesteding, je gezin of je relatie. 

Soms heb je geen behoefte aan ondersteuning, maar wil je juist zelf je handen uit de mouwen steken. Heb je een goed idee voor de wijk of een buurtbewoner, maar weet je niet hoe je dit realiseert? Ook dan ben je van harte welkom bij de medewerkers van het Sociaal Team. We helpen je graag op weg.  

Hoe doen we dat? We denken met je mee over een passende oplossing voor je zorgen of wensen. Wij ondersteunen bij jouw plan voor de toekomst. Ons uitgangspunt is: wat je zelf kunt, doe je zelf en regel je zelf of met familie, vrienden of kennissen. Lukt dat door omstandigheden niet of niet genoeg? Dan bieden of regelen we de juiste ondersteuning met deskundigen binnen en buiten het team. We zitten meestal dicht bij het vuur als er samenwerkingsverbanden ontstaan. 

 

Aafke: Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met het Gouds Preventieakkoord?
Berthie: We zitten meestal dicht bij het vuur als er samenwerkingsverbanden ontstaan. Zo ook hier. Ons werk is er op gericht zo vroeg mogelijk aan te sluiten bij de inwoners van Gouda. We willen zo ook preventief aanwezig zijn en ontwikkelen ook preventief aanbod, soms zelf, vaak ook in samenwerking met anderen. Verder hebben onze sociaal makelaars goed zicht op de mogelijkheden in de wijken en buurten. We weten dat het goed is voor je gezondheid als je mee kunt doen in je eigen omgeving. We helpen mensen letterlijk en figuurlijk om in beweging te komen. Een Preventie Akkoord past dus heel goed bij de samenwerkingen die we in de stad al hebben. We geloven dat we elkaar nodig hebben om een inclusieve stad te kunnen zijn. 

 

Aafke: Waarom hebben jullie besloten om partner te worden van het Gouds Preventieakkoordn en welke vormen dragen jullie bij aan het akkoord?
Berthie: Het is vanzelfsprekend voor ons dat we aansluiten bij het Preventieakkoord. Enerzijds om actief mee te werken aan de doelen door te participeren in concrete acties. Zo maken we ons sterk door samen te werken aan het terugdringen eenzaamheid (actie 22). Anderzijds hebben we een goed bereik op veel inwoners die hulp nodig hebben, wat ons de mogelijk geeft deze inwoners te kunnen verbinden aan de goede initiatieven die er in het kader van het Akkoord worden opgezet. In actie 23 verbinden we ons bijvoorbeeld aan het doel: wegwijs bij hulp en gezondheid. Verder vinden we het heel belangrijk om actief te zijn op het gebied van armoedebestrijding. We krijgen veel vragen die te maken hebben met financiële problematiek en we zien dat geldzorgen belemmerende factoren zijnom gezond te kunnen leven. 

 

Aafke: Wat doen jullie zelf aan gezondheid en preventie binnen jullie organisatie?
Berthie: Gezondheid en preventie zijn begrippen waar we ons dagelijks mee bezig houden. We werken volgens de visie van Positieve gezondheid, waarbij je niet het probleem, beperking of ziekte centraal stelt maar uitgaat van veerkracht en eigen aanpassingsvermogen. Dat proberen we voor de inwoners, maar ook voor onze eigen medewerkers voor te leven. Een focus op de mogelijkheden geeft perspectief en eigen regie. We maken gebruik van elkaars talenten, geven veel ruimte om het werk op je eigen manier te kunnen organiseren en houden oog voor elkaar. Vorige week nog had ik met mijn team een wandeloverleg. We blijven zo in beweging maar komen ook tot andere ideeën bij actieve werkvormen. 

 

Aafke: Hoe denken jullie in de toekomst bij te kunnen dragen aan de gezondheid binnen de gemeente Gouda?
Berthie In de toekomst willen we graag verder samenwerken om nog meer met die focus van positieve gezondheid, gezondheidsverschillen terug te kunnen dringen. Daar hoort ook het terugdringen van armoede bij. Geen armoede, wel een inclusieve stad. Dat bereiken we alleen maar door goed samen te werken. Niet alleen met het formele veld, maar juist ook met het informele veld. Dat is ook de reden waarom we een belangrijke rol spelen bij het netwerk IN Gouda, waar al die informele krachten samen komen. We zullen actief signalen verbinden aan acties, door onszelf, in samenwerking of als vraag aan partners.

Aafke: Wat wil je verder nog kwijt?
Berthie: We hopen dat we in de toekomst kunnen zeggen: In Gouda maakt het niet uit waar je woont, je krijgt hier kansen en je kunt hier meedoen! 

 

Wil je meer weten over de Sociaal Team Gouda? Kijk dan op de website.

 

Heb je vragen over het Gouds Preventieakkoord? Neem dan contact op met Aafke van Leeuwen, via: preventieakkoord@sportpuntgouda.nl of bel naar SPORT•GOUDA via: 0182 590 910.