Gouds Preventieakkoord | Partner van de maand: Stichting Kernkracht

De partner van de maand van het Gouds Preventieakkoord is bekend! In de maand december neemt Arjan Kik van Stichting Kernkracht het partner van de maand bordje over van Janna Ebbes van Gezondheidscentrum Korte Akkeren.  Een nieuwe maand en een nieuw mooi project! Aafke van Leeuwen (projectleider Gouds Preventieakkoord van SPORT•GOUDA) stelde Arjan een aantal vragen over hun intitatieven.

 

Aafke: Wie zijn jullie?
Arjan: KernKracht is een belangenorganisatie ter bevordering van psychische, sociale en maatschappelijke gezondheid. Dit doen we door op te komen voor de belangen van mensen die te maken hebben met een psychische kwetsbaarheid, verslavingszorg en de maatschappelijke opvang en dak- en thuislozen binnen de regio Midden-Holland. Daarnaast zet KernKracht zich in om de positie van deze doelgroep te versterken. Binnen KernKracht werken professionals, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers.

Aafke: Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met het Gouds Preventieakkoord?
Arjan: We zijn uitgenodigd deel te nemen aan dit akkoord, juist met als doel de samenwerking met diverse partijen verder uit te bouwen en elkaar aan te vullen waar nodig.

 

Aafke: Waarom hebben jullie besloten om partner te worden van het Gouds Preventieakkoordn en welke vormen dragen jullie bij aan het akkoord?
Arjan: Vanuit onze rol als onafhankelijke belangen behartiging op het vlak van psychische, sociale en maatschappelijke gezondheid denken en werken we graag mee om zorg en steun voor inwoners van o.a. Gouda beter af te stemmen en aan te laten sluiten bij de behoeften die spelen. Het Gouds Preventie akkoord biedt hiervoor een mooi platform en helpt door het beschikbaarstelling van een klein budget nieuwe initiatieven te ontplooien.

 

Aafke: Wat doen jullie zelf aan gezondheid en preventie binnen jullie organisatie?
Arjan: Wij werken als organisatie vanuit (h)erkenning, betrokkenheid en gelijkwaardigheid. Deze manier van werken biedt hoop en perspectief vanuit mogelijkheden en kansen. Doordat we aansluiten bij de eigen koers en kracht van zowel onze medewerkers als burgers waar we ons voor inzetten, blijven we als organisatie in balans.

 

Aafke: Hoe denken jullie in de toekomst bij te kunnen dragen aan de gezondheid binnen de gemeente Gouda?
Arjan: Dit gebeurt al op veel vlakken. Door o.a. onze samenwerking met andere partijen binnen het Gouds Preventie akkoord hopen we dat ons aanbod ook breder bekent zal worden in Gouda. Hierdoor zullen meer inwoners de weg weten te vinden naar de juiste ondersteuning, of mogelijk ons ook als organisatie leren kennen die betekenisvol vrijwilligerswerk aanbiedt.

 

 

Aafke: Wat wil je verder nog kwijt?
Arjan: Psychische, sociale en maatschappelijke gezondheid is iets wat in alle levensfasen en omstandigheden kan spelen. Zoek vooral het gesprek (met ons) op. Ook bijvoorbeeld wanneer financiële zorgen invloed gaan hebben op hoe je je voelt.

 

Wil je meer weten over Stichting Kernkracht? Kijk dan op de website.

 

Heb je vragen over het Gouds Preventieakkoord? Neem dan contact op met Aafke van Leeuwen, via: preventieakkoord@sportpuntgouda.nl of bel naar SPORT•GOUDA via: 0182 590 910.