Gouds Preventieakkoord | Pijler: verslaving

Het Gouds Preventieakkoord is een plan waar ambities, doelstellingen en acties in staan om inwoners van Gouda te stimuleren om bezig te zijn met gezondheid. Er staan hele verschillende acties in het Gouds Preventieakkoord die te maken hebben met de thema’s: bewegen/voeding, een gezonde leefomgeving, verslaving, armoede/schulden en meedoen. Het Gouds Preventieakkoord is samengesteld door inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, samen met SPORT•GOUDA en de gemeente.

 

Het doel? Samen stappen zetten naar een gezonder Gouda. Hoe? De Gouwenaar enthousiast maken voor nieuwe/andere gezonde(re) gewoontes. Iedere paar weken lichten wij daarom een actie, binnen één van de pijlers, uit. Dit keer een project binnen de pijler "Verslaving", namelijk: Rookvrije sportverenigingen. Een project van SPORT•GOUDA en GGD Hollands Midden, in samenwerking met Goudse sportverenigingen.

Stoptober

Uit onderzoek blijkt dat mensen vaker gestopt blijven als ze samen met anderen mensen stoppen. Daarom is oktober uitgeroepen tot dé maand om samen te stoppen met roken. Steeds meer plekken worden rookvrij: scholen, speeltuinen en nu gaan we ook voor de sportverenigingen. We willen meer Goudse verenigingen rookvrij maken omdat roken schadelijk is voor iedereen. In oktober 2021 zijn we daarom gestart met de voorbereidingen van dit grootschalige project voor Goudse verenigingen. Na de voorbereidingen over het bekijken en benaderen van verenigingen die interesse hebben, zijn we concreet aan de slag gegaan om een plan de campagne te maken betreft de stappen voor de uitrol. De officiele start van het project was in mei 2022. Op dit moment zitten we volop in de uitvoerende fase. Het mooie is dat we bij veel verenigingen ook terugkrijgen dat zij zelf, zonder onze hulp, al stappen aan het nemen waren naar een rookvrije vereniging. 

Gouda heeft minstens 20 Rookvrije Sportverenigingen

 

Het doel is om aan 20 sportverenigingen 100 euro aan te bieden voor materiaal voor de rookvrij campagne. Hierbij wordt een keuzemenu geleverd met acties die de verenigingen kunnen uitvoeren, tot een maximum bedrag van 100 euro. Hierdoor bieden wij de verenigingen de kans om zelf het heft in handen te houden betreft de keuzes die gemaakt worden. Opties uit het keuzemenu zijn borden, flyers of spanddoeken. Het bedrag wordt dus toegereikt als stimuleringsbudget. Daarnaast kunnen zij bij de uitrol ondersteuning krijgen van SPORT•GOUDA. Op naar een geheel rookvrij sportklimaat!

Goudse Roei- en Zeilvereniging

Wij worden blij van alle enthousiaste vanuit de verenigingen en de eerste resultaten zijn al zichtbaar. Bijvoorbeeld bij de Roei- en Zeilvereniging. Nelleke van de Roei en Zeil vereniging Gouda was de aanjager van de Rookvrije accommodatie binnen de vereniging, na een ledenvergadering waarbij het bestuur het rookvrij maken van de vereniging inbracht was er geen tegenspraak.

 

Nelleke: “Als dit altijd zo makkelijk gaat heb jij straks geen werk meer, Jeroen (aanjager Rookvrije Generatie SPORT•GOUDA), haha. Na een aantal telefoongesprekken en email contact met Jeroen van SPORT●GOUDA wisten we precies wat onze stappen waren tot de opening op zaterdag 7 mei. Dit was een groot succes, de Wethouder sport Michiel Bunnik sloeg als het ware een laatste sigaret de grond in met daarop een Rookvrije Generatie tegel die vanuit het Preventieakkoord gefinanciërd is. Ineke Verkaaik de nieuwe voorzitster van de Roei en Zeil vereniging gaf elk lid een verantwoordelijkheid om er samen voor de zorgen dat we Rookvrij blijven. Want Rookvrij worden is relatief makkelijk, maar het voor altijd blijven is een uitdaging waarbij we alle leden vragen dit te handhaven."

 

Wij hopen dat dit project de verenigingen, die nog niet rookvrij zijn, aan het denken zetten. Ons streven is minstens 20 sportverenigingen rookvrij maken, maar het eindelijke doel is natuurlijk om alle sportaccommodaties in Gouda rookvrij te hebben!