Reactie SPORT•GOUDA op AD artikel: 'GZC DONK in verweer tegen huurverhoging'

Reactie op kwestie GZC Donk

GZC Donk heeft een brief verspreid over het niet komen tot een gebruiksovereenkomst tussen SPORT•GOUDA en GZC Donk. Deze brief is naar politieke partijen en de pers verzonden. Aan de hand van deze brief heeft een journalist van het AD contact op genomen met SPORT•GOUDA voor een reactie. Deze geeft SPORT•GOUDA aan de hand van onderstaand, beknopt, statement. 

 

Met GZC Donk wordt al langere tijd, om precies te zijn sinds mei 2021, veelvuldig overlegd met afgevaardigden van het bestuur van de vereniging om tot een nieuwe overeenkomst te komen. Helaas heeft dit niet geleid tot overeenstemming, ondanks diverse handreikingen van de zijde van SPORT•GOUDA.

 

De tarieven voor de Goudse sportaccommodaties worden jaarlijks vastgesteld door de gemeente Gouda. SPORT•GOUDA hanteert deze vastgestelde tarieven bij de verhuur van de sportaccommodaties aan sportaanbieders. Ook de indexatie van de tarieven wordt jaarlijks door de gemeente vastgesteld en vervolgens door SPORT•GOUDA verwerkt in de huurtarieven. Zowel de gemeente als SPORT•GOUDA hechten eraan alle Goudse sportverenigingen gelijk te behandelen. De ene vereniging wel een korting geven op de vastgestelde tarieven en de andere niet, is naar onze overtuiging niet rechtvaardig. Dit is het standpunt dat wij vanaf de start van de gesprekken met GZC Donk hebben ingenomen.

 

Alle verenigingen, zo ook GZC Donk, hebben in coronatijd steun gekregen van de gemeente Gouda. In deze periode hebben zij een aanzienlijke tijd geen huur hoeven betalen. Inmiddels gelden weer de reguliere tarieven voor alle verenigingen. Wel hebben wij, zoals gezegd, andere handreikingen gedaan aan de vereniging om hen tegemoet te komen.

 

De hoogte van de verhuurtarieven is in Gouda bovendien, zeker voor de verhuur van het zwembad, gemiddeld lager dan in andere gemeenten, zo is gebleken uit een onderzoek uit 2021 naar de tarieven van sportaccommodaties.

 

Goed om te benoemen is dat de indexering van de tarieven, gekoppeld aan de CBS Prijsindexcijfers (vastgesteld in januari 2022), niet de enige reden was dat we niet met elkaar tot overeenstemming konden komen.

 

Zoals gezegd hebben we diverse handreikingen gedaan aan de vereniging. Voorbeelden daarvan zijn: inzet vrijwilligers in diensten van SPORT•GOUDA, wat daarmee ook een economische waarde vertegenwoordigt en deels flexibel huur van badwater i.p.v. een vast rooster voor een heel seizoen wat daarmee een kostenverlagend effect heeft voor GZC Donk.

 

Vanuit de gemeenteraad zijn er deze week vragen gesteld aan het college van BenW over de brief van GZC Donk. De gemeenteraad wordt voor 1 september geïnformeerd over de ontstane situatie.