Gouds Preventieakkoord | Pijler: Gezonde leefomgeving

Het Gouds Preventieakkoord is een plan waar ambities, doelstellingen en acties in staan om inwoners van Gouda te stimuleren om bezig te zijn met gezondheid. Er staan hele verschillende acties in het Gouds Preventieakkoord die te maken hebben met de thema’s: bewegen/voeding, een gezonde leefomgeving, verslaving, armoede/schulden en meedoen. Het Gouds Preventieakkoord is samengesteld door inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, samen met SPORT•GOUDA en de gemeente.

 

Het doel? Samen stappen zetten naar een gezonder Gouda. Hoe? De Gouwenaar enthousiast maken voor nieuwe/andere gezonde(re) gewoontes. Iedere paar weken lichten wij daarom een actie, binnen één van de pijlers, uit. Dit keer een project binnen de pijler "Een gezonde leefomgeving", namelijk het project: Eetbaar Gouda. 

Het project

Nieuwe implus voor Eetbaar Gouda


Onder de noemer Eetbaar Gouda is in 2011 op initiatief van enkele inwoners een platform opgezet voor buurtmoestuinen en andere groene voedselinitiatieven in Gouda. Denk aan volkstuinen, schooltuinen, heemtuinen, zorgboerderijen, stadslandbouw en voedselbossen. Het platform was niet erg actief meer terwijl er zoveel potentie zit in het netwerk en de initiatieven die hieruit voortkomen. Groene initiatieven zijn waardevol voor de stad. Ze kunnen bijdragen aan sociale cohesie en verbinding in de buurt, aan lokale en duurzame voedselproductie, aan het vergroten van de biodiversiteit, aan educatie en vergroten van kennis over voedsel, gezondheid en duurzaamheid, aan armoedebestrijding, meer lichaamsbeweging, vergroening van de stad en verbetering van klimaatadaptatie. In 2021 hebben we Eetbaar Gouda vanuit Stichting Gouda Bruist een nieuwe impuls gegeven met een fietstocht langs buurtmoestuinen, een Ideeënbrouwerij Eetbaar Gouda en een online Bruispunt. Hier zijn weer nieuwe initiatieven en samenwerkingen uit voortgekomen. De gemeente Gouda en Mozaïek Wonen zijn belangrijke partners.

 

Doel

 • Bijdragen aan een gezonde en groene leefomgeving met meer biodiversiteit
 • Meer verbinding in de buurt
 • Kennisdelen
 • Educatie
 • Helpen met opzet en instandhouding groene (voedsel-) initiatieven in Gouda
 • Versterken netwerk Eetbaar Gouda

Resultaten 2021

 1. Fietstocht langs 8 buurtmoestuinen met 20 deelnemers met veel inspiratie,waardevolle contacten en uitwisseling tussen de moestuiniers.
 2. Uitbreiding van de kerngroep Eetbaar Gouda met 2 nieuwe deelnemers.
 3. Ideeënbrouwerij Eetbaar Gouda met ruim 30 deelnemers. Meer dan 50 ideeën met een top 5 waarvan een aantal al zijn gerealiseerd:

  1) Stekjesroute Gouda
  2) Oprichting VELT Groene Hart: Vereniging voor Ecologisch Leven en (moes-)Tuinieren. De vereniging heeft ondertussen al ruim 30 leden en organiseert cursussen, lezingen en excursies.
  3) Groenteam Riet & Veenzoom: Inmiddels zijn er al 7 buurtbewoners die hulp bieden aan huurders van Mozaïek Wonen die zelf hun tuin niet kunnen onderhouden. Ook gaan ze een buurttuin starten. Een aantal ideeën is in ontwikkeling. Voor het initiatief van de Stads-boerderij waar veel enthousiasme voor is, is helaas nog geen geschikte plek gevonden.

 4. Online Bruispunt Eetbaar Gouda met 16 deelnemers waarin verteld is over de voortgang van initiatieven en meegedacht is over initiatieven (o.a. Gouda Bloeit). 
 5. Excursie naar de Cranberry Company in polder Middelblok met 15 deelnemers.
 6. Via een oproep op goudabruist.nl zijn 3 nieuwe coördinatoren gevonden voor Voedselbos Goudse Hout, waardoor dit verwaarloosde Voedselbos een nieuwe impuls heeft gekregen.
 7. Regelmatige updates bij het project Eetbaar Gouda op Gouda Bruist over nieuwe initiatieven en iets meer activiteit op de Eetbaar Gouda Facebook groep en pagina, en een netwerk van 40 contactpersonen die aangesloten zijn op de mailings van Eetbaar Gouda.
 8. Initiatief voor een dialoog over Groene initiatieven naar aanleiding van de ruiming van een buurttuin met initiatiefnemers van buurttuinen, gemeente, buurtbemiddeling en Gouda Bruist. (De dialoog was vanwege corona uitgesteld en heeft 31 maart 2022 plaatsgevonden)

Activiteitenprogramma Eetbaar Gouda 2022

Gouda Bruist is samen met kerngroep Eetbaar Gouda trekker van de volgende activiteiten:

 1. Bruispunten Eetbaar Gouda (donderdag 21 april en donderdag 13 oktober) Open podium voor ideeën en initiatieven voor alle betrokkenen en geïnteresseerden voor ongeveer 30 deelnemers per keer (of meer). Bedoeld om elkaar te ontmoeten en te inspireren, kennis en ervaring te delen en groene initiatieven verder te helpen en samenwerking te versterken tussen bewoners onderling en ook met de verschillende organisaties. Denk aan IVN, Tuinambassadeurs, Mozaïek Wonen, Brede School, VELT Groene Hart, gemeente Gouda.
 2. Acties op gang helpen. Op het komende Bruispunt wordt onder andere het idee voor een kruidenspiraal gepresenteerd waarmee buurtbewoners met elkaar een kleine spiraalvormige kruidentuin aanleggen. Dit kan ook weer gekoppeld worden aan NK Tegelwippen. Ook is er een idee om de Oekraïners op de Blokkerlocatie (indien gewenst) te helpen aan moestuinbakken.
 3. Fietstocht Eetbaar Gouda/ Open dag buurtmoestuinen (zondag 10 juli) Geïnteresseerden die mogelijk zelf een initiatief willen starten kunnen een kijkje nemen bij de bestaande buurtmoestuinen en tips, ideeën en inspiratie, zie onderstaand alle informatie om deel te nemen!
  Vorig jaar bleek dat het ook voor degenen die al een initiatief zijn gestart erg waardevol is om een kijkje bij elkaar in de keuken te nemen en kennis en ervaring met elkaar te delen. De bedoeling is in elk geval om aan het eind van het programma met alle moestuiniers bij elkaar te komen.
 4. Dialoog Groene initiatieven (was op 31 maart) en vervolgafspraak met kleine groep (nog te plannen). Samenwerking bedoeld om gedoe (burenruzies) rond buurttuinen te voorkomen of aan te kunnen pakken en de kans op succes van buurtinitiatieven te vergroten.
 5. Inspiratie van buiten Gouda via enkele excursies: o.a. Voedselbos Gedeelde Weelde (juni) en natuurontwikkeling en biodiversiteit bij de Cranberry Company (mei). Ook kunnen gastsprekers van buiten Gouda uitgenodigd worden.
 6. Communicatie en organisatie - project Eetbaar Gouda bijhouden door plaatsen van updates op Gouda Bruist en sociale media. (Helpen) Actualiseren van de informatie over de buurttuinen op Gouda Bruist. Plattegrond maken voor de Fietstocht Eetbaar Gouda. - communicatie verder helpen over initiatieven, cursussen en excursies van derden die passen onder Eetbaar Gouda.

Volg het project op www.eetbaargouda.nl.

Bezoek op 10 juli de buurttuinen van Eetbaar Gouda

Op zondag 10 juli tussen 13.00 – 16.00 uur is een groot aantal buurttuinen van Eetbaar Gouda open voor publiek. Iedereen is welkom om een kijkje te nemen.
 
Eetbaar Gouda is het platform voor buurtmoestuinen en iedereen die bij wil dragen aan een groene stad. Er komen steeds meer buurtmoestuinen bij, mede door de ondersteuning die de gemeente geeft via de regeling Groen Moet je Doen.
 
Het samen beheren van een buurtmoestuin is leuk om te doen en zorgt voor meer verbinding in de buurt. Wilma van Ipenburg is initiatiefnemer van de Barbaratuin in de Raambuurt: ‘De tuin is aangelegd op een verwaarloosde speelplek waar ook veel overlast speelde. Nu is het een superfijne plek geworden voor de buurtkinderen. Ze leren hoe ze tomaten en pompoenen kunnen opkweken en hebben een avontuurlijke plek om te spelen.’ Heidi Jonker startte buurttuin de Mammoet in Plaswijck en geeft de oogst het liefst aan mensen uit de buurt die het niet breed hebben. 

Op 10 juli staan beheerders van buurtmoestuinen in de Korte Akkeren, Raambuurt, Kadebuurt, Gouda Noord, Nieuwe Park, Bloemendaal en Plaswijck, klaar om bezoekers te ontvangen. Voor iedereen die inspiratie en ideeën wil opdoen of overweegt om zelf een buurttuin willen starten.
 
Om 13.00 uur en om 13.30 uur start een begeleide fietstocht vanuit de Barbaratuin (ingang tegenover Korte Raam 2A) langs 5 buurttuinen.

Meld je nu aan via eetbaargouda@gmail.com. Wil je op eigen gelegenheid de buurttuinen bezoeken? Haal de plattegrond op bij de Barbaratuin. 

Blijf via deze link op de hoogte.