Gouds Preventieakkoord | Pijler: Armoede

Het Gouds Preventieakkoord is een plan waar ambities, doelstellingen en acties in staan om inwoners van Gouda te stimuleren om bezig te zijn met gezondheid. Er staan hele verschillende acties in het Gouds Preventieakkoord die te maken hebben met de thema’s: bewegen/voeding, een gezonde leefomgeving, verslaving, armoede/schulden en meedoen. Het Gouds Preventieakkoord is samengesteld door inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, samen met SPORT•GOUDA en de gemeente.

 

Het doel? Samen stappen zetten naar een gezonder Gouda. Hoe? De Gouwenaar enthousiast maken voor nieuwe/andere gezonde(re) gewoontes. Iedere paar weken lichten wij daarom een actie, binnen één van de pijlers, uit. Dit keer een project binnen de pijler "Armoede", namelijk het project: Inzet ervaringsdeskundigheid bij Schuldenproblematiek. 

Het project

Inzet ervaringsdeskundigheid bij Schuldenproblematiek

 

Het doel van het project Inzet Ervaringsdeskundigheid bij Schulden is om mensen weer hoop en perspectief te bieden. Het is mogelijk om er weer uit te komen! KernKracht traint sinds september 2019 mensen die zelf te maken hebben gehad met schulden en deze ervaring willen inzetten ten behoeve van anderen.

De ervaring van onze ervaringscoach (een getrainde ervaringsdeskundige) is bij het hervinden van dit perspectief een belangrijke toegevoegde waarde. Ervaringscoaches vinden makkelijk aansluiting bij mensen die op dit moment nog in schulden zitten. Dit maakt het mogelijk om emotionele steun te bieden.

Naast de individuele contacten van de ervaringscoach is er sinds medio 2021 ook een krachtgroep gestart. De deelnemers hebben steun aan het uitwisselen van ervaringen en delen van tips. Ook de (h)erkenning van gevoelens rondom het hebben van schulden is voor hen waardevol.

Een ervaringscoach zegt: “Ik breng veel ervaringen van mezelf in, om herkenning te geven, en vooral ook te laten zien hoe ik daar uitgekomen ben. Dat doet goed. Het geeft hoop dat er een weg is om eruit te komen.”

“Praat erover! Hoe meer mensen op de hoogte zijn en weten in welke situatie je zit, hoe meer mensen je kunnen helpen. Soms kreeg ik een pak koffie van een onbekende. Openheid geeft bewustwording bij de ander. Veel mensen in schulden praten er niet over. Er heerst veel stigma rond schulden. Mensen kunnen zeggen dat het je eigen schuld is, dat je in de schulden zit.”

 

Bekijk hier de flyer: Steun en tips bij schulden

 

Door de inzet van ervaringsdeskundigen bij dit project hopen wij veel meer mensen in Gouda die te maken hebben met financiële uitdagingen tot steun te kunnen zijn. Wil je meer weten over dit project, of kun je zelf wel een steuntje in de rug gebruiken? Kijk dan voor meer informatie op de website https://www.kernkracht.nl/projecten/inzet-ervaringsdeskundigheid-bij-schuldenproblematiek-gouda/ of neem vrijblijvend contact op met Maartje Weeda T: 06 4850 7877 | E: mweeda@kernkracht.nl