Gouds Preventieakkoord | Pijler: Bewegen & Voeding

Het Gouds Preventieakkoord is een plan waar ambities, doelstellingen en acties in staan om inwoners van Gouda te stimuleren om bezig te zijn met gezondheid. Er staan hele verschillende acties in het Gouds Preventieakkoord die te maken hebben met de thema’s: bewegen/voeding, een gezonde leefomgeving, verslaving, armoede/schulden en meedoen. Het Gouds Preventieakkoord is samengesteld door inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, samen met SPORT•GOUDA en de gemeente.

 

Het doel? Samen stappen zetten naar een gezonder Gouda. Hoe? De Gouwenaar enthousiast maken voor nieuwe/andere gezonde(re) gewoontes. Iedere maand lichten wij daarom een actie, binnen één van de pijlers, uit. Dit keer een project binnen de pijler "Bewegen & Voeding", namelijk het project: Gecombineerde leefstijlinterventie voor volwassenen. 

Het project

Gecombineerde leefstijlinterventie voor volwassenen

 

De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) zit in het basispakket van de zorgverzekeraar en komt niet ten laste van het eigen risico. De GLI is er voor mensen met een Body Mass Index (BMI) van > 25 met verhoogde risico op hart-en vaatziekten, diabetes of artrose. En mensen met een BMI > 30. Als regio Midden Holland hebben wij als doel gesteld om een samenwerkingsverband op te richten, zodat de gecombineerde leefstijlinterventie steviger neergezet kan worden en het voor aanvragers, uitvoerders en doorverwijzers makkelijker wordt om gebruik te maken van deze belangrijke interventie. 

 

De trekker is de coöperatie Fysiotherapeuten Midden-Holland, Mediis, de huisartsengroep als doorverwijzers zijn hierin een belangrijke partner en aangezien de bekostiging wordt gedaan vanuit de basisverzekering is ook VGZ hierbij aangehaakt. Om het samenwerkingsverband te coördineren en vooral te ontzorgen is ‘Zo Healthy’ als partij aangetrokken om dit uit te voeren. De gemeente sluit aan als partij om te zorgen dat de kwetsbare doelgroep wordt bereikt en om te onderzoeken hoe sport gestimuleerd kan worden voor deze doelgroep. 

De plannen

Op dit moment is er al veel gebeurd en zijn er nog een aantal zaken die uitgezocht moeten worden, voordat er gestart kan worden. In het eerste halfjaar van 2022 gaat het samenwerkingsverband van start en het is de bedoeling dat ook de overige fysiotherapeuten en leefstijlcoaches hierin participeren.

 

Uit onderzoek blijkt dat er in de regio Middden-Holland bijna 50% van de bewoners te maken heeft met (in mindere of meerdere mate van) overgewicht. Daarnaast is er in de regio weinig aanbod van leefstijlcoaches en wordt er niet op een actieve manier samengewerkt. Het doel is  dan ook om een integraal aanbod te creëren voor iedere inwoner in de regio. Waarbij het voor iedereen eenvoudiger wordt om gebruik te maken van dit aanbod.

 

Wij hopen dit samen te bereiken en uiteindelijk te zorgen voor een verbetering in leefstijl van de inwoners in de regio. Op de korte termijn hopen wij dat veel fysiotherapeuten en leefstijlcoaches aansluiten bij het samenwerkingsverband. Alleen samen kunnen we dit tot een succes maken en het verschil gaan maken. Hierbij hopen we op een verhoging van doorverwijzingen, zodat de inwoners die dit nodig hebben geholpen kunnen worden. Op de lange termijn hopen we dat meer gemeenten aanhaken bij het samenwerkingsverband en dat er een aanbod is voor mensen die iets anders nodig hebben dan het reguliere programma.


Aafke | Manager Leefstijl | Coördinator Gouda Goed Bezig | Gouds Preventieakkoord

Aan de slag met gezondheid in Gouda? Neem dan contact op met Aafke!