Partner van de Maand - april - Gouds Preventieakkoord: Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

De partner van de maand van het Gouds Preventieakkoord is bekend! In de maand april neemt Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) het stokje over van Ecokids Groene Hart. Marlies Koffeman-Verkleij, coördinator Centrum voor Jeugd en Gezin Gouda, had de eer het parnter van de maand bordje in ontvangst te nemen. Aafke van Leeuwen (projectleider Gouds Preventieakkoord van SPORT•GOUDA) stelde Marlies een aantal vragen over hun intitatieven.

 

Aafke: Wie zijn jullie?
Marlies: Wij zijn het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Hier kan iedereen terecht voor antwoord op vragen, advies en ondersteuning over het opvoeden en opgroeien van kinderen in alle leeftijden. Of je nou jong of oud, kind, ouder, verzorger, opa of oma bent: wij staan voor je klaar. Met een luisteren oor, hulp en ondersteuning. Tevens kunnen we contact leggen met meer gespecialiseerde hulp wanneer dit wenselijk is.

Aafke: Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met het Gouds Preventieakkoord?
Marlies: Gemeente Gouda is onze opdrachtgever en in een voorstadium sprak ik samen met de beleidsmedewerker Gezondheid en Preventie over de aansluiting bij het Preventieakkoord. Vanuit het CJG houden wij ons al bezig op verschillende thema’s die hierin benoemd worden, zoals voeding en bewegen, verslaving en inclusie en meedoen.

 

Aafke: Waarom hebben jullie besloten om partner te worden van het Gouds Preventieakkoord en in welke vormen dragen jullie bij aan het akkoord?
Marlies: Het CJG houdt zich vooral bezig met preventie. Hoe zorgen we bijvoorbeeld, en kunnen we ervoor zorgen, dat kinderen zo goed en veilig mogelijk op groeien? Hoe zorgen we ervoor dat ouders zo laagdrempelig mogelijk worden voorzien van informatie en advies? En wat is er nodig om kinderen en ouders te begeleiden en toe leiden naar meer gespecialiseerde hulp als dat nodig is?

 

Het CJG is een netwerkorganisatie, waar onder andere de GGD Hollands Midden een kernpartner van is. Niet alleen ik, maar ook veel collega’s zijn betrokken bij de diverse thema’s. Op deze manier kunnen we onze kennis en expertise goed inzetten en zorgen voor verbinding waar dat nodig is.

 

Zelf ben ik trekker van actiepunt 23 ‘Wegwijs maken bij hulp en gezondheid’. Een breder thema dan alleen kinderen en jeugd. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je mensen met elkaar verbindt. En als coördinator van het CJG houd ik mij vooral bezig met mensen en organisaties verbinden. We willen vanuit dit actiepunt beginnen bij het Gezondheidscentrum Westergouwe. Hoe kunnen we met verschillende partners de inwoners in Westergouwe wegwijs maken naar hulp en gezondheid? Welke mooie initiatieven zijn er al? En hoe kunnen we deze initiatieven versterken? Wij gaan graag op zoek naar de antwoorden.

 

Op de foto v.l.n.r.: Ilonka Cirk van EcoKids Groene Hart reikt de Partner van de Maand wisseltrofee uit aan Marlies Koffeman-Verkleij van CJG.
 

Aafke: Wat doen jullie zelf aan gezondheid en preventie binnen jullie organisatie?
Marlies: Vorig jaar zijn wij gestart met het maken van podcasts (cjggouda.nl/podcasts). Een podcast is een mooie en nieuwe manier om ouders op een laagdrempelige manier te kunnen voorzien van informatie, tips en adviezen over opvoeden en opgroeien. Diverse onderwerpen worden besproken, zoals driftbuien bij peuters, regels en grenzen stellen bij pubers, relationele en seksuele ontwikkeling bij kinderen, hoe laat je je kind met meer plezier bewegen en hoe vertel je kinderen dat je gaat scheiden. We doen dit niet alleen met medewerkers van het CJG, maar benutten ook de kennis en expertise van onze samenwerkingspartners zoals SPORT.GOUDA, Brede School, Kernkracht, de gemeente en Stichting MEE.

 

Een ander mooi voorbeeld is het wekelijks versturen van opvoedtips in het Arabisch via WhatsApp. Inmiddels worden deze berichten naar zo’n 100 moeders verstuurd. We voorzien deze moeders, die vaak de Nederlandse taal niet vaardig zijn, op een laagdrempelige manier van informatie en hopen daarbij dat het stellen vragen, advies of extra ondersteuning vergemakkelijkt wordt.

 

Aafke: Hoe denken jullie in de toekomst bij te kunnen dragen aan de gezondheid binnen de gemeente Gouda?
Marlies: We blijven ons inzetten om kinderen zo goed en veilig mogelijk te laten ontwikkelen en opgroeien. Dit doen we niet alleen, maar met zoveel mogelijk organisaties om ons heen. We stimuleren de verbindingen om gezamenlijk een bijdrage te leveren aan de gezondheid van kinderen. Zo zijn we bijvoorbeeld in gesprek met SPORT.GOUDA en kinderopvangorganisaties om nog meer aandacht te besteden aan gezonde voeding en bewegen. Op welke wijze kunnen we goed aansluiten bij de wensen en behoefte van de organisaties, hoe kunnen we de medewerkers van de kinderopvangorganisatie motiveren en inspireren maar hoe kunnen we ook de ouderbetrokkenheid vergroten. 

Aafke: Wil je verder nog iets kwijt?
Marlies: Ik vind het mooi om te zien dat er enthousiasme is bij mensen om meer te verbinden. Om samen de stappen te zetten, ook al zijn ze soms klein, naar een gezond Gouda.

 

 

Wil je meer weten over het CJG? Of ben je benieuwd geworden naar de podcastafleveringen en audioberichten? Kijk dan op www.cjggouda.nl.

 

Heb je vragen? Neem dan contact op met Aafke van Leeuwen, via: preventieakkoord@sportpuntgouda.nl of bel naar SPORT•GOUDA via: 0182 590 910.