Partner van de Maand februari Gouds Preventieakkoord: Het Bruisnest

De Partner van de Maand februari van het Gouds Preventieakkoord is bekend! Deze maand is dat Het Bruisnest! Het Partner van de Maandbordje werd vandaag overgedragen door Wendy Rietveld van Buurtwerk, aan Yvonne Visser van Het Bruisnest.

Aafke van Leeuwen, projectleider Gouds Preventieakkoord van SPORT•GOUDA, stelde een aantal vragen aan Yvonne.

 

Aafke: Wie zijn jullie?

Yvonne: Wij zijn zelfregiecentrum Het Bruisnest, Iedereen doet mee! In Het Bruisnest komen elke dag mensen die willen ontdekken en leren wat zij nodig hebben op hun weg naar (betaald) werk. Sinds de oprichting in 2014 is dit de plek waar mensen hun kwaliteiten leren ontdekken met als doel meedoen en meetellen in de samenleving. Geheel op eigen kracht hebben cliënten met een achtergrond in de geestelijke gezondheidzorg een ontmoetingsplek geopend, waar zij geen cliënt zijn, maar bezoeker of vrijwilliger.

We creëren samen wat we willen doen, vanuit de wensen en behoeften van de vrijwilligers. We werken dus dialoog gestuurd of vraaggericht.
Het is dus vanaf het vertrekpunt al een gezamenlijk proces waarbij iedereen een gelijkwaardige positie heeft. Hierdoor ontstaat ook een gevoel van eigenaarschap bij de vrijwilligers, groeit hun zelfvertrouwen en wordt de eigen kracht bevorderd.

 

Aafke: Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met het Gouds Preventieakkoord?
Yvonne: Door een uitnodiging vanuit de gemeente hebben we online deelgenomen aan de bijeenkomsten van het Preventieakkoord. We hebben ook in het vervolg gezeten omdat preventie goed bij Het Bruisnest aansluit. Na een algemeen overleg hebben we deelgenomen in werksessies en beoordelen nu ook mede de subsidieaanvragen.

 

Aafke: Waarom hebben jullie besloten om partner te worden van het Gouds Preventieakkoord en in welke vormen dragen jullie bij aan het akkoord?

Yvonne: Preventie draagt heel veel bij, bij de mensen die bij Het Bruisnest komen. Wij werken preventief om terugval te voorkomen. Daarnaast is het meedoen aan workshops zoals stressreductie, mindfulness, sport etc. belangrijk voor onze doelgroep om even het hoofd leeg te maken. Ook als het wat slechter gaat met onze doelgroep is het werken aan de mentale gezondheid wel belangrijk. Onderdelen in het Preventieakkoord dragen bij aan de mentale gezondheid.

 

 

Op de foto v.l.n.r.: Yvonne Visser van Het Bruisnest neemt de Partner van de Maand wisseltrofee over van Wendy Rietveld van Buurtwerk.

Aafke: Wat doen jullie zelf aan gezondheid en preventie binnen jullie organisatie?
Yvonne: Wij zijn al een aantal jaren bezig met gezondheid binnen Het Bruisnest. Maaltijden die wij bereiden voor de mensen zijn verse maaltijden, zelf gekruid etc. We hebben lunchgerechten die via de frituurpan bereid werden weggedaan en proberen zoveel mogelijk gezonde lunchgerechten klaar te maken.

Daarnaast bakken wij minder zoete lekkernijen maar richten ons meer op gezonde hapjes. En doordat we geld kregen vanuit ‘Gezond in Gouda’, hebben we geregeld fruit op de tafels liggen.

Ook sport vraagt steeds meer onze aandacht. Zo stimuleren wij mensen om op vrijdagen mee te gaan sporten in samenwerking met SPORT•GOUDA. Even het hoofd leegmaken door te sporten is een goede afleiding.

 

Aafke: Hoe denken jullie in de toekomst bij te kunnen dragen aan de gezondheid binnen de gemeente Gouda?

Yvonne: Wij hopen in de toekomst een mooie samenwerking te blijven voortzetten en/of uitbreiden, zoals het nu is ingericht. Ik denk dat veel partijen nog meer voor elkaar kunnen betekenen of bij elkaar aan kunnen sluiten.

Zowel lichamelijke gezondheid en het mentaal welbevinden is belangrijk voor alle Gouwenaars. Ik hoop ook dat we in de toekomst bij veel mensen de intrinsieke motivatie kunnen bevorderen om gezonder te gaan leven en zo ook preventief erger kunnen voorkomen.

 

Meer weten over het Gouds Preventieakkoord?

Ook aansluiten bij het Gouds Preventieakkoord als Goudse organisatie of inwoner? Lees meer op deze pagina.

Je kunt het Gouds Preventieakkoord ook volgen via Facebook: https://www.facebook.com/GoudsPreventieakkoord