Partner van de Maand januari Gouds Preventieakkoord: Buurtwerk

Zojuist is de Partner van de Maand januari van het Gouds Preventieakkoord bekend gemaakt. Deze maand staat Buurtwerk in de schijnwerpers! De wisseltrofee werd vandaag virtueel in ontvangst genomen door Buurtwerk. Aafke van Leeuwen, projectleider Gouds Preventieakkoord van SPORT•GOUDA, stelde een aantal vragen aan Wendy Rietveld van Buurtwerk.
 

Aafke: Wie zijn jullie?

Wendy: Wij zijn Stichting Buurtwerk.nl, de welzijnsorganisatie die in Gouda het jongerenwerk uitvoert. We zijn er voor alle jongeren, maar onze focus ligt bij de doelgroep 11-17 jaar. Buurtwerk is onderdeel van de SWK Groep, waaronder ook kinderopvang, jeugdzorg en onderwijs vallen.

 

Aafke: Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met het Gouds Preventieakkoord?

Wendy: We hebben een nauwe samenwerking met SPORT•GOUDA. Zij wezen ons op het akkoord en hebben ons gevraagd ook toe te treden tot de kerngroep.

Aafke: Waarom hebben jullie besloten om partner te worden van het Gouds Preventieakkoord en in welke vormen dragen jullie bij aan het akkoord?

Wendy: Binnen het jongerenwerk werken we ook veelal preventief en we steunen het idee om middels bewegen preventief aan je gezondheid te werken. We dragen bij middels inzet van onze citytrainers (jongeren in de leeftijd 14-19 jaar die na een cursus van 8 weken zelfstandig sportieve en culturele activiteiten opzetten) en het programma STOP IT! Dit is gericht op verminderen van middelengebruik onder jongeren en tegen gaan van verslaving. STOP IT! is momenteel in ontwikkeling en betreft een samenwerking met de GGD en Brijder.

 

Aafke: Wat doen jullie zelf aan gezondheid en preventie binnen jullie organisatie?

Wendy: We hebben een preventiemedewerker bij Buurtwerk die regelmatig controleert of er volgens de ARBO gewerkt wordt. Daarnaast een team duurzame inzetbaarheid en een individueel keuzebudget wat ingezet kan worden om te sporten of een cursus te volgen die je vitaler laat voelen in het werk. Ook is er budget voor vers fruit op de werkvloer en lunchen we regelmatig (gezond) met elkaar. Onze jongerenwerkers lopen ook veel tijdens de ambulante rondes in de wijken en trappen regelmatig een balletje mee met de jeugd op pleintjes en bij verenigingen.

 

Foto: het Partner van de Maand bordje is virtueel overhandigd door Eefke Verheul van de Brede School aan Tessa Tanamal van Buurtwerk Gouda.

 

Aafke: Hoe denken jullie in de toekomst bij te kunnen dragen aan de gezondheid binnen de gemeente Gouda?

Wendy: Door de inzet van onze citytrainers zorgen we ervoor dat jongeren elkaar gaan stimuleren om te bewegen. Daarnaast hebben we een aanbod aan sportactiviteiten voor jongeren vanaf 12 jaar i.s.m. SPORT•GOUDA en bieden we regelmatig voorlichtingen aan (zowel online, als op straat of op scholen) omtrent een gezonde leefstijl, maar ook over bijvoorbeeld middelengebruik.

 

Aafke: Wat wil je verder nog kwijt?

Wendy: Dat ik het mooi vind om te zien dat zoveel partners de handen ineen slaan om Gouda gezond te krijgen en houden!

Meer weten over het Gouds Preventieakkoord?

Wil je meer informatie over het Gouds Preventieakkoord? Lees meer op deze pagina.

Je kunt het Gouds Preventieakkoord ook volgen via Facebook: https://www.facebook.com/GoudsPreventieakkoord