Oproep sportief evenement ‘Iedereen kan meedoen!’ Gouda 750

Gouda 750 evenement 'Iedereen kan meedoen!'

In 2022 bestaat de stad Gouda 750 jaar!

Zoals jullie wellicht al hebben meekregen worden er in het kader van deze viering veel activiteiten door en voor Gouwenaars georganiseerd.

 

Ook SPORT•GOUDA mag enkele sportieve evenementen organiseren, waaronder het evenement: ‘Iedereen kan meedoen!’, welke plaatsvindt op zaterdag 11 juni 2022.

 

De activiteiten gaan plaatsvinden in en rondom Sporthal Dick van Dijk. Voor de activiteiten die beter tot hun recht komen in de buitenlucht, wordt gebruik gemaakt van de diverse sportaccommodaties in het nabijgelegen Groenhovenpark. Ook wordt het Groenhovenbad betrokken bij dit evenement.

Deze dag staat helemaal in het teken van Sport en Bewegen voor mensen met én zonder beperking.
Gezelligheid en gezamenlijk meedoen staan voorop, maar tegelijkertijd willen we ook een informatief en bewustwordings-element aan dit evenement koppelen.

 

Net zoals dit sportieve evenement voor iedereen toegankelijk is, willen we ook het programma voor de dag met elkaar (met iedereen) invullen.

Denken jullie mee?

Ideeën

Er is al een grove schets gemaakt van het programma, maar daarin is ook ruimte voor andere verenigingen/organisaties/groepen of individuen om een invulling aan te geven. De dag wordt officieel geopend, met daarna de volgende opzet:

Ochtend
Focus doelgroep: mensen met een verstandelijke/ mentale beperking (en hun vrienden, familieleden, geïnteresseerden, etc.).

Ideeën van activiteiten:

  • Sport en spel voor kinderen/jongeren en volwassenen met ASS (Autisme Spectrum Stoornissen);
  • Activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking. Et cetera.


Middag
Focus doelgroep: mensen met een lichamelijke beperking (en hun vrienden, familieleden, geïnteresseerden etc.).

Ideeën van activiteiten:

  • Rolstoelbasketbal;
  • Rolstoelparcours (ervaren en bewustwording);
  • Recreatief baantjes zwemmen voor mensen met een visuele beperking;
  • Running blind en/of Nordic Walking blind;
  • Blinde Liefde voor Salsa (voor iedereen met 0 tot 100 % zicht);
  • Boccia (bal- en werpsport voor sporters met een hersenverlamming of met zware motorieke beperkingen. Vergelijkbaar met petanque). Et cetera.

Meedenken of meer informatie?

Er zijn meerdere Goudse verenigingen die al bestaand aangepast aanbod hebben, of erover nadenken om dit in de nabije toekomst aan te bieden. Wij nodigen hen van harte uit om op deze dag aan te haken. Maar ook verenigingen die geïnteresseerd zijn en/of vragen op dit gebied hebben, kunnen natuurlijk langskomen of deelnemen.


Naast de activiteiten is er ook ruimte voor Goudse organisaties die betrokken zijn op het gebied van aangepast sporten en/of zorg en welzijn.
We zorgen ervoor dat elke organisatie een informatiestand krijgt, zodat zij met de bezoekers in gesprek kunnen gaan en informatie met hen kunnen delen. Ten slotte zijn we van plan om deze dag ook één of meerdere informatieve en/of inspirerende presentaties aan te bieden.


Al met al: we gaan hier een hele mooie dag van maken!


Wil je aanhaken of heb je een goed idee wat mooi aansluit bij dit evenement, neem dan contact op met Kim Disco, Coördinator Projecten via kim.disco@sportpuntgouda.nl of bel 0182-590910.


!!! Save the date: zaterdag 11 juni 2022 !!!