Brug De Jodan Boys vernieuwd

De afgelopen weken is de brug tussen het Verkennerspad en de kantine van voetbalvereniging De Jodan Boys op sportpark Oosterwei vervangen.
De oude brug moest door ernstige gebreken per direct worden vervangen. Dit kon natuurlijk niet op stel en sprong en daarom heeft er ter ‘overbrugging’ een noodbrug gelegen voor voetgangersgebruik.


Na overleg met de mensen van het onderhoud van de velden en de voetbalvereniging over het ontwerp van de brug, en na verlening van de omgevingsvergunning door ODMH kon er met de bouw van de nieuwe brug in de fabriek worden gestart.
Omdat de brug kant en klaar aankwam op de locatie was de bouwtijd ter plekke heel kort.

In een week zijn de palen geplaatst met de steunbalken en vervolgens is de brug er op getild. Inmiddels is de nieuwe brug al volop in gebruik voor de voetbalvereniging en het onderhoud van de sportvelden!