SAVE THE DATE: De Goudse Sportcongresweek 11 t/m 14 oktober 2021

SAVE THE DATE! Van 11 t/m 14 oktober 2021 vindt de eerste Goudse Sportcongresweek plaats met een vol programma voor Goudse sport/beweegaanbieders en inwoners. Workshops, discussiepanels, presentaties en activiteiten over uiteenlopende onderwerpen rondom bewegen en leefstijl vinden die week elke avond plaats. Per avond wordt er gewerkt met een thema waarbij de pijlers vanuit het Gouds Sportakkoord en het Preventieakkoord centraal staan.

 

Benieuwd welke workshops interessant voor jou zijn? Kijk op deze pagina: https://www.sportpuntgouda.nl/over-ons/nieuws/149/programma-goudse-sportcongresweek-bekend 

Wat kun je verwachten?

Maandag 11 oktober 2021 - Gouda in Beweging
Op maandag 11 oktober trappen we de Goudse sportcongresweek af! De Goudse sport is volop in beweging. We nodigen jullie van harte uit om met elkaar het gesprek aan te gaan over de stand van zaken van het Sportakkoord, de eerste fysieke bijeenkomst van het Preventieakkoord, de accommodatienota en andere relevante zaken. Op deze avond staan we stil bij de belangrijkste ontwikkelingen. Ben jij deelnemer aan één van de akkoorden, heb je interesse in de accommodatienota of ben je gewoon benieuwd naar de laatste ontwikkelingen: houd deze datum vrij!

 

Dinsdag 12 oktober 2021 - De Toekomstbestendige Sportaanbieder
Dinsdag staat in het teken van de Toekomstbestendige Sportaanbieder. Als Sterke Sportaanbieder moet je in meerdere opzichten ‘gezond’ zijn, denk bijvoorbeeld aan organisatorisch, financieel en juridisch. Maar ook een gezonde leefstijl is een steeds belangrijker thema binnen de maatschappij en zo ook bij sportverenigingen. Het stimuleringsbudget van het Goudse Sport- en Preventieakkoord biedt kansen om aan de slag te gaan met het worden of blijven van een Toekomstbestendige Sportaanbieder. Door middel van interactieve workshops gaan we zelf aan de slag en halen we informatie op om de toekomstbestendige sportaanbieder zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.

 

Woensdag 13 oktober 2021 - Vaardig in Bewegen
Op de woensdag zoeken we de verdieping in het belang van vaardig in bewegen op jonge leeftijd. Een programma niet alleen interessant voor vakdocenten Lichamelijke opvoeding maar ook voor trainers en begeleiders van (jeugd)sporters. Vroege Inzet op breed motorische vaardigheden in een goede pedagogische omgeving geeft een kind basis voor een leven lang plezier in bewegen. Deze vaardigheden zorgen voor minder blessures en een betere gezondheid; ook op latere leeftijd. Daarnaast ontwikkeld een kind hiermee als persoon en als individu in een groep. Ben jij benieuwd hoe wij kinderen met plezier vaardiger kunnen laten worden in bewegen? Schrijf je in voor onze workshops.

 

Donderdag 14 oktober 2021 - Wees welkom in de sport
Op donderdag is het thema ‘Wees welkom in de sport’. Nog niet voor iedereen is het vanzelfsprekend om deel te nemen aan sport en spel. Maar we zijn het er ook allemaal over eens dat dit wel heel belangrijk is! Daarom nemen we jullie deze avond mee in verschillende workshops/lezingen om een bijdrage te leveren aan een inclusief sportief Gouda. Hoe kun je bijvoorbeeld deelnemen aan sport, onafhankelijk van je financiële situatie of met een hersenaandoening?