Campagne 'Wees welkom in de sport' voor sportaanbieders

Campagne 'Wees welkom in de sport'

 

Ruim 700.000 Nederlanders voelen zich nog niet welkom in de sport[1], maar helaas zijn sportaanbieders zich hier vaak niet van bewust. Dat is jammer, want sportclubs kunnen júist die drempels wegnemen om ervoor te zorgen dat iedereen met plezier kan sporten en bewegen. 

Daarom heeft de alliantie Sporten en bewegen voor Iedereen in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de campagne ‘Welkom in de sport’ ontwikkeld. Deze campagne daagt sportaanbieders uit om het gesprek op gang te brengen over de waarde van een inclusieve en gastvrije sportomgeving. SPORT•GOUDA draagt deze campagne een warm hart toe en vraagt alle sportaanbieders samen te streven naar een sportomgeving waarin iedereen in Gouda zich veilig en welkom voelt!


Hoe inclusief is jouw sportclub? Doe de inclusiecheck!

In hoeverre is jouw sportclub al inclusief? Is het bestuur van jouw club divers en representatief? Is de accommodatie voor iedereen toegankelijk en sluit jullie aanbod aan op de wensen en behoeften van sporters uit de omgeving? Doe de inclusiecheck via www.weeswelkomindesport.nl en ontdek wat jouw club kan bijdragen om sporten en bewegen voor iedereen in Gouda mogelijk te maken! Op deze website vind je ook meer informatie over de landelijke campagne en kun je het materiaal downloaden.

 

Op naar een inclusieve sportomgeving in Gouda

In Gouda zijn we ook aan de slag met inclusiviteit in de sport, hierover binnenkort meer! Als je vragen hebt over inclusiviteit in de sport, neem dan contact op met Bram van Pelt, Coördinator Sterke Sportaanbieders van SPORT•GOUDA via bram.vanpelt@sportpuntgouda.nl of bel 0182-590910.

 

Over de landelijke campagne

De campagne ‘Welkom in de sport’ wordt uitgevoerd door de alliantie Sporten en bewegen voor Iedereen in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze campagne daagt sportaanbieders uit om het gesprek op gang te brengen over de waarde van een inclusieve en gastvrije sportomgeving.

De alliantie Sporten en bewegen voor iedereen zet zich in om het werkveld bewust te maken van de mogelijkheden en belemmeringen, die er vanwege iemands leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie zijn om te gaan sporten en bewegen.


[1] Sportdeelname Index, oktober 2020, uitgevoerd door Ipsos in opdracht van NOC*NSF.