Gouds SportakkoordPOT dit jaar extra gevuld

Extra stimuleringsbudget voor sport en bewegen in tijden van corona

Het Gouds Sportakkoord is opgesteld voor en door Gouwenaars en staat vol met ambities om Gouda nog sportiever te maken. Om deze ambities te verwezenlijken is er sinds september 2020 ondersteuning vanuit de SportakkoordPOT: stimuleringsbudget vanuit het Rijk. Deze SportakkoordPOT wordt sinds vorig jaar gevuld met € 40.000 per jaar. In verband met de coronacrisis heeft het Rijk besloten dit jaar een extra bedrag van € 40.000 toe te kennen. Er is in 2021 dus € 80.000 beschikbaar voor Sportakkoordinitiatieven in Gouda!

Voor de uitvoering van actiepunten uit het Gouds Sportakkoord kreeg en krijgt de gemeente Gouda in 2020, 2021 én 2022 van het Rijk een budget van € 40.000 per jaar. Organisaties of initiatiefnemers die het voortouw nemen bij één of meer actiepunten kunnen een bijdrage aanvragen uit dit stimuleringsbudget in de orde van enkele honderden tot enkele duizenden euro's. Hierbij gaat het om incidentele bijdragen die bedoeld zijn om initiatieven te vergemakkelijken, de realisatie te versnellen of zaken beter aan te pakken. In verband met de coronacrisis heeft het Rijk besloten dit jaar de POT extra te vullen met nog eens € 40.000, voor 2021 dus een totaalbedrag van € 80.000. Voor veel projecten is de bijdrage uit de SportakkoordPOT een welkome aanvulling. Bijvoorbeeld voor de voortgang van het traject Fit & Happy voor kinderen met ASS, in schooljaar 2021-2022 of voor benodigde materialen voor de officiële kick-off van Sportcampus Gouda.

 

Wethouder Sport Michiel Bunnik: “Het is mooi dat we in deze tijd extra middelen krijgen vanuit het Rijk bedoeld als impuls om mensen in beweging te brengen en te houden. In Gouda zijn zelfs in coronatijd mooie Sportakkoordinitiatieven in de startblokken gezet, bijvoorbeeld de Kidsrun en Clubkadercoaching bij Goudse sportverenigingen. Als corona straks voorbij is, gaan deze en andere initiatieven zorgen voor nog meer sport en beweging in Gouda.”

 

Aanvragen kunnen ingediend worden door middel van een online aanvraagformulier.