Gouds SportakkoordPOT geopend

Stimuleringsbudget biedt initiatiefnemers 40.000 Euro per jaar

 

Vorig jaar december werd het Gouds Sportakkoord ondertekend. In het Gouds Sportakkoord staan ambities opgesteld voor en door Gouwenaars, om Gouda nog sportiever te maken. In Gouda is ingezet op vijf pijlers: toekomstbestendige sport- en beweegaanbieders, dichtbij sporten, meedoen, vaardig in bewegen en topsport die inspireert. Meer dan 50 acties werden ingebracht om ‘de kracht van sport en bewegen’ optimaal te benutten. Vanuit verbinding, kennisdeling en samenwerking zijn Goudse sportaanbieders, onderwijs- en zorgpartners belangrijke partners in het realiseren van deze acties. Zij krijgen daarbij nu ondersteuning met stimuleringsbudget van het Rijk, via de Gouds SportakkoordPOT die per 1 september open is. Normaal gesproken een reden voor een feestje. In verband met de coronamaatregelen opende wethouder Sport Michiel Bunnik de ‘pot’ vandaag online!

Stimuleringsbudget vanuit het Rijk

 

Voor de uitvoering van actiepunten uit het Gouds Sportakkoord krijgt de gemeente Gouda in 2020, 2021 én 2022 van het Rijk een budget van €40.000 per jaar. Organisaties die het voortouw nemen bij één of meer actiepunten kunnen daarvoor een bijdrage aanvragen uit het stimuleringsbudget dat voor de uitvoering van het Gouds Sportakkoord beschikbaar is. Hierbij gaat het om incidentele bijdragen die bedoeld zijn om initiatieven te vergemakkelijken, de realisatie te versnellen of zaken beter aan te pakken. Structurele financiering van menskracht of investering in kapitaalgoederen behoren niet tot de mogelijkheden. De organisaties kunnen een bijdrage uit de Gouds SportakkoordPOT aanvragen in de orde van enkele honderden tot enkele duizenden euro's.

 

 

Foto: Wethouder Sport Michiel Bunnik opende de Gouds SportakkoordPOT coronaproof, samen met coördinatoren en een aantal uitvoerders van het Gouds Sportakkoord.

Aanvraag Gouds SportakkoordPOT

Michiel Bunnik opende vandaag online de Gouds SportakkoordPOT: “Deze middelen zijn bedoeld als een impuls om een beweging in gang te zetten. Daarom is het van belang om met elkaar te kijken hoe er zo veel mogelijk ideeën uit het Gouds Sportakkoord gerealiseerd kunnen worden, die bijdragen aan het doel om meer mensen in Gouda in beweging te brengen”.

 

Aanvragen kunnen vanaf 1 september 2020 ingediend worden door middel van een online aanvraagformulier. Kijk hier voor meer informatie over de Gouds sportakkoordPOT.