Bestuursverslag 2018

Op maandag 20 mei 2019 is in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders het document vastgesteld, waarna deze door de bestuurder en de Raad van Commissarissen is ondertekend.

Bekijk hier het bestuursverslag 2018, inclusief jaarrekening.

 

De Raad van Commissarissen van SPORT•GOUDA heeft op vrijdag 24 mei een informatieve tour gekregen langs Goudse Sportaccommodaties.