Let op: verboden toegang op het sportcomplex!

Vanuit het crisisteam van de gemeente en de gebiedsregisseur ontvangen wij berichten dat er veelvuldig gebruik wordt gemaakt van de buitensportaccommodaties door de plaatselijke jeugd. Daarom verspreiden wij de volgende boodschap:

 

Let op: verboden toegang op het sportcomplex.

 

Een afgesloten sportpark is verboden terrein. Dit betekent dat je het complex niet mag betreden. Betreding is strafbaar. In overleg met gemeente en de politie zal hier ook de komende tijd op gehandhaafd worden.

 

Zoals eerder gemeld zijn alle activiteiten tot nader order gestaakt. Tot nader order betekent dat het complex gesloten is voor onbevoegden. Dit houdt in dat er GEEN bezoekers - lid of geen lid - op het park mogen komen.

 

Er mag dus NIET gesport worden!

 

Wij hebben de afgelopen dagen geconstateerd dat zich grote groepen op het veld bevinden. Dit is NIET de bedoeling. Daarom willen we jullie er nogmaals op wijzen, dat het betreden van een afgesloten sportpark strafbaar is.

 

Wij hopen op jullie medewerking zodat we met zijn allen het coronavirus zo snel mogelijk de wereld uit hebben.