Gouds Sportakkoord een feit

Gouds Sportakkoord verbindt Gouda

Het Gouds Sportakkoord is klaar! De afgelopen maanden is door de gemeente Gouda, SPORT•GOUDA, sportverenigingen, sport- en andere ondernemers en Goudse organisaties uit het welzijnswerk, de gezondheidszorg en het onderwijs gewerkt aan een lokaal sportakkoord. Het resultaat is dat er veel energie is ontstaan in de stad én dat er een inspirerend en door tientallen partijen gedragen sportakkoord ligt. Dinsdag 3 december is het sportakkoord door alle betrokken partijen ondertekend.

 

Vijf pijlers
Het Gouds Sportakkoord bestaat uit vijf pijlers die ieder bestaan uit aandacht, ambities en acties: de een wat concreter dan de ander, maar allemaal met de bedoeling zoveel mogelijk inwoners van Gouda een leven lang voldoende en met plezier te laten bewegen en sporten. Niet alleen omdat sport gewoon heel leuk kan zijn om te doen of om te beleven, maar ook vanwege de effecten op de gezondheid en op het ‘kunnen meedoen’ in de maatschappij; als sporter, als vrijwilliger of als supporter. De pijlers zijn toekomstbestendige sport- en beweegaanbieders, dichtbij sporten, meedoen, vaardig in bewegen en topsport die inspireert. 

Voor iedere uitvoerende lijn zijn aanvoerders benoemd, die de aanjaagfunctie van de sportformateur overnemen. Wij gaan er voor!

 

Lees het gehele artikel op de website van de Gemeente Gouda

Het Sportakkoord kun je hier downloaden!