Gemeente Gouda blijft Goed Bezig!

Gemeente Gouda blijft Goed Bezig!

Contract JOGG en gemeente Gouda verlengd

 

Gouda Goed Bezig is sinds 2014 een initiatief van gemeente Gouda en SPORT•GOUDA. De inzet van dit project is het vergroten van de gezondheid van Goudse jongeren op het gebied van gewicht, beweging en leefomgeving. Gouda Goed Bezig werkt hierbij samen met lokale partners zoals zorg- en onderwijsprofessionals, maar ook met het bedrijfsleven. De afgelopen jaren is er een sterk fundament gelegd bij verschillende Goudse organisaties voor gezondheid van de Goudse jeugd. Om deze positieve lijn door te zetten heeft de gemeente besloten nog minstens drie jaar in te zetten op de gezondheid van Goudse jeugd met Gouda Goed Bezig.

Resultaten

Gouda Goed Bezig wil voor Goudse jongeren gezond eten en bewegen makkelijker maken, maar zorgt ook voor een gezondere leefomgeving. Zo zijn er de afgelopen jaren meerdere gezonde sportkantines gerealiseerd en zijn sportaccommodaties rookvrij gemaakt.

Er is een doorstroomschema gerealiseerd in samenwerking met de GGD Hollands Midden, Groene Hart Ziekenhuis, de JGZ, overkoepelend huisartsen praktijk Mediius, fysiotherapeuten en diëtisten. Dit stroomschema moet ervoor zorgen dat kinderen met overgewicht tijdig gesignaleerd en doorverwezen worden naar een voor hun passend aanbod. In Gouda is er veel aanbod voor kinderen die willen bewegen en zo nu ook een nieuwe gecombineerde leefstijl interventie: Cool2Bfit. Met deze interventie gaan kinderen en hun gezin aan de slag met hun gedrag omtrent bewegen en voeding.

 

Foto: Aafke van Leeuwen, regisseur Gouda Goed Bezig, kinderwethouder Lotta Kerkmeester en Corine Dijkstra, wethouder Zorg & Welzijn ondertekenen de verlengde samenwerking. Op de achtergrond v.l.n.r.: Mieke Spaans van JOGG, Peter Vrisekoop van SPORT•GOUDA en Rick Scheele, afdelingshoofd maatschappelijk beleid van gemeente Gouda.

Toekomst

Gouda Goed Bezig heeft de afgelopen 3 jaar mooie resultaten geboekt. Gouda Goed Bezig regisseur Aafke van Leeuwen is daarom blij dat de gemeente Gouda heeft besloten om tenminste de komende 3 jaar weer in te zetten op de gezondheid van Goudse kinderen. Aafke van Leeuwen: “Deze drie jaar trappen we af met de Zomer van de Gezonde Jeugd. Tijdens deze zomer organiseert SPORT•GOUDA verschillende activiteiten, waarbij onze vaste partner Albert Heijn Gouda weer gezonde snacks verzorgt. Daarnaast wordt er de komende jaren ingezet op integrale samenwerking tussen alle zorgsectoren en wordt er naast overgewicht ook ingezet op het thema ondergewicht.” Ook wethouder Corine Dijkstra is blij met de verlenging van de samenwerking: “De samenwerking met Gouda Goed Bezig onderstreept onze ambitie om meer aandacht te geven aan gezondheid en leefstijl. Gouda Goed Bezig sluit aan bij verschillende landelijke en lokale programma’s zoals het Goudse Sportakkoord, het Preventieakkoord en de omgevingswet. Samen gaan we voor een gezonder Gouda.”