Landelijke JOGG-aanpak

Eén manier van het stimuleren van een gezonde leefstijl is de JOGG-aanpak. Sinds 2014 is Gouda één van de inmiddels 183 JOGG gemeenten in Nederland. JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) zet in de gemeenten lokale samenwerkingen op tussen private en publieke partijen zoals scholen, kinderopvang, sportverenigingen/clubs, bedrijven, winkeliers en zorgaanbieders met als doel het creëren van een gezonder gewicht onder jongeren. De JOGG- aanpak richt zich op jongeren van 0 tot 19 jaar. Doordat de ontwikkeling van leefstijl gewoonten al op een vroege leeftijd begint is het van belang om zo vroeg mogelijk gezond gedrag aan te leren bij kinderen. Ouders beïnvloeden het eet- en beweeggedrag van hun kind op jonge leeftijd, hierdoor behoren ouders binnen de JOGG- aanpak ook tot de doelgroep. Ze pakken dit aan volgens vijf pijlers. 

Vijf JOGG pijlers

De JOGG-aanpak kent vijf pijlers:

  • Politiek- bestuurlijk draagvlak. Binnen de gemeente Gouda is er een politiek-bestuurlijk draagvlak ontstaan doordat een gezonde leefstijl en het daarbij behorende gezond gewicht een belangrijke plaats krijgt in het programma van het college van burgemeester en wethouders.
  • Sociale marketing. Een gezonde leefstijl wordt voor de doelgroep aantrekkelijk gemaakt door middel van de juiste marketing welke aansluit bij de belevingswereld van kinderen en jongeren.
  • Verbinding preventie en zorg. Op het moment dat er ongezond gewicht bij een kind wordt geconstateerd zal er in een vroeg stadium gehandeld moeten worden. Zorg professionals stemmen hun dienstverlening op elkaar af en zo komen jongeren op de juiste plek terecht.
  • Publiek-private samenwerking. Samen kom je verder dan alleen. Door samen te werken met Goudse publieke en private partijen creëren wij een gezonde omgeving voor het Goudse kind.
  • Monitoring en evaluatie. Meten = weten! JOGG initiatieven en activiteiten worden gemonitord en geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Effecten op gedrag kunnen pas na ongeveer 3 jaar gemeten worden. Dit betekent dat de JOGG- aanpak een lange adem vergt, echter kan een toename in bewustwording en participatie wel gemeten en bereikt worden binnen de eerste jaren van de aanpak. In de gemeenten zelf faciliteert de JOGG- regisseur voor lokaal succes. Door middel van advies, coaching en materiaal worden initiatieven uit de gemeente met elkaar verbonden. De omgeving wordt door de publiek-private samenwerkingen langzaam maar zeker veranderd; de gezonde keus wordt weer normaal.

 

Meer weten over de aanpak van JOGG? Kijk op hun website