Goed Bezig!

Gouda Goed Bezig is een initiatief van SPORT•GOUDA en zet zich in om Goudse jongeren op gezond gewicht te krijgen en te houden. Dit doen we samen! Door samenwerkingen met lokale partijen aan te gaan, willen we gezond eten én bewegen voor jongeren gemakkelijker maken. Doe jij ook mee?

Voeding

Naast bewegen speelt voeding een grote rol bij het creëren van een gezonde leefstijl. Gouda Goed Bezig stimuleert de gezonde keuze op dit gebied. Dit doen wij samen met private partners, zoals Albert Heijn Gouda. Een voorbeeld van deze samenwerking is de gratis fruittraktatie bij alle vakantie activiteiten van SPORT•GOUDA.

Bewegen

Beweging is belangrijk voor ieder kind. Daarom sluit Gouda Goed Bezig zich aan bij de verschillende sportieve activiteiten in de gemeente. Zo zorgen we samen met onze partners voor gezonde alternatieven tijdens alle SPORT•GOUDA vakantieactiviteiten, sportinstuiven, het jaarlijkse evenement 'Gouda Beach' en haken aan bij sportieve activiteiten van lokale organisaties. 

Omgeving

Kinderen worden beïnvloed door hun omgeving. Daarom wil Gouda Goed Bezig het goede voorbeeld geven. Projecten die onder andere gerealiseerd zijn, is de gezonde sportkantine in het Groenhovenbad en het realiseren van de rookvrije sportaccommodaties van SPORT•GOUDA. Het streven is om deze projecten breder uit re rollen in de gemeente Gouda.

 

In ons kenniscentrum is meer informatie te vinden over de stap naar een rookvrij sportterrein, gezonde sportkantine en gezonde school.

Actief Ouderschap

Gouda Goed Bezig streeft er naar om ouders bewust te laten worden van de gezonde keuze. We organiseren daarom 'ouder en kind' activiteiten en bijvoorbeeld kookworkshops waarbij ouder en kind samen gezond bezig kunnen zijn. Want samen Goed Bezig zijn met je kind, er is toch niks leuker?


Aafke | Manager Leefstijl | Coördinator Gouda Goed Bezig | Gouds Preventieakkoord

Aan de slag met gezondheid in Gouda? Neem dan contact op met Aafke!


Jeroen | Beweegmakelaar-Noord | Gouda Goed Bezig | Buurtsportcoach

Jeroen is Beweegmakelaar-Noord. De Beweegmakelaars halen de vraag uit de wijk. Waar is behoefte aan en hoe kunnen we deze behoefte vorm geven. Vraag het Jeroen!


Jolijn | Vakleerkracht Bewegingsonderwijs | Gouda Goed Bezig


Gert | Vakleerkracht Bewegingsonderwijs | Gouda Goed Bezig