MQ Scan en GymPlus

Overgewicht en bewegingsarmoede verminderen is een speerpunt als het gaat om een betere gezondheid. Gemiddeld valt 20% van alle basisschoolleerlingen op door enige vorm van een achterstand in het beweeggedrag. Vooral onder jonge kinderen komen problemen voor op het gebied van overgewicht, motorische achterstanden en bewegingsangst.

 

Motorische achterstand bij jonge kinderen heeft vaak als resultaat dat wanneer de kinderen wat ouder zijn, ze vaak niet in aanraking komen met sport en beweging, waardoor er bewegingsarmoede ontstaat. Ook kan deze achterstand leiden tot allerlei andere problemen, zoals pesterijen, hoogtevrees en achterblijvende leerprestaties.

MQ Scan

De kinderen die in een risico groep zitten, willen we vroegtijdig en zo preventief mogelijk begeleiden naar de weg om beter te bewegen, zodat ze meer plezier krijgen in bewegen, wat resulteert in een levenslange beweegparticipatie.

De MQ Scan is ontwikkeld en gevalideerd in samenwerking met de Vrije Universiteit van Amsterdam (VU) en de Haagse Hogeschool en uitgebreid getoetst in praktijk. De MQ Scan is een test die objectief inzicht geeft in de motorische ontwikkeling van leerlingen.

 

Kenmerken van de scan:

  • Testparcours (beweegbaan) past in elke standaard gymzaal.
  • 10 onderdelen opgebouwd uit standaard gymzaaluitrusting.
  • Af te nemen via de app.
  • 30 kinderen binnen een uur.
  • Resultaten en rapportage direct beschikbaar.

Gymplus

Aan de hand van de resultaten uit de MQ scan worden de motorisch minder vaardige leerlingen uitgenodigd voor een 2e test. Deze 2e test maakt duidelijk welke kinderen baat hebben bij een behandeling van Kinderfysiotherapeut en welke kinderen in aanmerking komen voor een GymPlus traject.

 

GymPlus kan gezien worden als het verlenen van extra onderwijshulp op het gebied van bewegen, zodat motorisch kwetsbare kinderen hun plezier in bewegen behouden of verkrijgen. Deze lessen worden onderschools aangeboden in de speelzaal van de betreffende school. Doordat de onderlinge niveauverschillen klein zijn, is er minder kans op faalangst en ervaren de kinderen sneller een succesbeleving.

 

In schooljaar 2018-2019 willen we, samen met onze partners, dit project van de MQ scan gevolgd door de GymPlus trajecten, als pilot op 10 Goudse basisscholen draaien. Hiervoor wordt een goede samenwerking aangegaan tussen Goudse basisscholen, SPORT•GOUDA, kinderfysiotherapeuten, de GGD en De Brede School.

Meer weten over de MQ Scan of GymPlus?
Roel | Coördinator bewegingsonderwijs