Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs door SPORT•GOUDA

Kinderen bewegen en spelen van nature graag. Dat is maar goed ook, want bewegen is essentieel voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Ze krijgen aan den lijve grip op de omgeving en ontdekken al bewegend hun eigen mogelijkheden en beperkingen, ook in vergelijking met anderen. Kinderen communiceren door lichaamstaal en bewegingsspel. Toch komt de natuurlijke bewegingsdrang steeds meer onder druk te staan. Maar veertig procent van de kinderen in de basisschool leeftijd is vandaag de dag normactief ofwel: voldoet aan de beweegnorm.

Met het aanbieden van bewegingsonderwijs wordt een bijdrage geleverd in het tegengaan van deze bewegingsarmoede. Plezier staat hierbij altijd voorop! Onze vakleerkrachten laten kinderen bewegen in een uitdagende omgeving, ieder op zijn/haar eigen niveau. Wij dagen de kinderen uit en laten ze hun eigen grenzen in het bewegen ontdekken. Hierbij is nooit prake van fouten en/of falen. Wanneer kinderen ervaren dat deze uitdaging leuk en vanzelfsprekend is, leert de ervaring dat zij dit blijven opzoeken, ook buiten school.

Het bewegingsonderwijs speelt een betekenisvolle rol en de lessen sluiten aan bij de belevingswereld van kinderen, de bewegingscultuur en gezonde leefstijl. Lessen bewegingsonderwijs moeten zo ingericht zijn en een zodanige betekenis hebben dat kinderen daar op latere leeftijd wat mee doen en zichzelf weten te wenden tot een gezonde leefstijl. Uiteindelijke doel: een leven lang plezier in bewegen.

 

 

Meer informatie?
Roel | Coördinator bewegingsonderwijs

De scholen waar wij voor werken: