Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs door SPORT•GOUDA

Kinderen bewegen en spelen van nature graag. Dat is maar goed ook, want bewegen is essentieel voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Ze krijgen aan den lijve grip op de omgeving en ontdekken al bewegend hun eigen mogelijkheden en beperkingen, ook in vergelijking met anderen. Kinderen communiceren door lichaamstaal en bewegingsspel. Toch komt de natuurlijke bewegingsdrang steeds meer onder druk te staan. Minder dan veertig procent van de kinderen in de basisschool leeftijd is vandaag de dag normactief ofwel: voldoet aan de beweegnorm.

Met het aanbieden van bewegingsonderwijs, door onze vakleerkrachten, wordt een bijdrage geleverd in het tegengaan van deze bewegingsarmoede. Veel bewegen in een voor ieder niveau uitdagende omgeving, waarbij plezier voorop staat. Kinderen zelf hun uitdagingen en de daarbij behorende grenzen laten ontdekken, waarbij er in principe geen sprake is van fouten en/of falen.

 

Zodra met plezier bewegen op je eigen niveau uitdagend en vanzelfsprekend is, zullen kinderen dit blijven opzoeken. Dit heeft als logisch gevolg dat zij ook buiten school de beweegsituaties op zullen zoeken.

Het bewegingsonderwijs speelt een betekenisvolle rol en de lessen sluiten aan bij de belevingswereld van kinderen, de bewegingscultuur en gezonde leefstijl. Lessen bewegingsonderwijs moeten zo ingericht zijn en een zodanige betekenis hebben dat kinderen daar op latere leeftijd wat mee doen en zichzelf weten te wenden tot een gezonde leefstijl. Uiteindelijke doel: een leven lang plezier in bewegen.

 

 

Meer informatie?
Roel | Bewegingsonderwijs

Een vakleerkracht nodig om de gymlessen op je school te verzorgen? Bespreek met Roel wat de mogelijkheden zijn.

De scholen waar wij voor werken: