Governance Code

De Bestuurder en de Raad van Commissarissen zijn verantwoordelijk voor goed bestuur, goed toezicht en een goede verantwoording daarover. Hiertoe is de Governance Code opgesteld, die op 6 april 2018 door de Bestuurder en de Raad van Commissarissen is vastgesteld. De Code regelt de verhoudingen tussen de Bestuurder, de Commissarissen en de Aandeelhouder, maar ook de regels voor het afleggen van verantwoording aan de belanghebbenden van SPORT•GOUDA. Daarnaast gaat de Code in op de taken, werkwijze, aanstelling en beloning van de Bestuurder en de Raad van Commissarissen, het voorkomen van belangenverstrengeling en de wijze van financiële verslaglegging.

 

Bekijk hier de Governance Code.