De afgelopen maanden is er niet stil gezeten. Hieronder vind je enkele nieuwe projecten die hebben plaatsgevonden of zijn opgestart:

Mantelzorg Fit week

 

Vanuit Pijler 3  'Meedoen in Gouda' is één van de actiepunten om de Dag van de Mantelzorger een sportief onderdeel te geven. Om dit te realiseren heeft Mantelzorgcentraal (Palet Welzijn) dit jaar een Mantelzorg Fit week georganiseerd. In de week van 20 april 2021 zijn er verschillende activiteiten aangeboden zoals wandelen en fitlessen aan Goudse Mantelzorgers. 

 

In juni 2021 nam Gerrit Schinkel van RTV Gouwestad een item op over het Gouds Sportakkoord. Aan het woord komen Projectleider Sportakkoord Inge van de Kamp van SPORT•GOUDA en Karin de Jong van Palet Welzijn. In het interview spreken zij over de projecten die in het kader van het Sportakkoord voor de mantelzorgers zijn georganiseerd.

 

(Klik op het filmpje voor het interview).

VollinGo school- en buurtvolleybal

 

De Volleybalvereniging heeft een aanvraag voor 3 jaar gedaan voor het school- en buurtvolleybal in Gouda voor kinderen in de leeftijdscategorie van 8 t/m 12 jaar. Het plan van VollinG0 sluit aan bij Pijler 3 'Meedoen' en Pijler 4 'Vaardig in Bewegen'. De vereniging wil hiermee de participatie in de sport vergroten, de verbinding tussen onderwijs en sport versterken en jongeren nog meer uitdagen om te sporten. Het is een plan voor drie opeenvolgende jaren om daarmee structurele effecten te kunnen bereiken, door schooljeugd vaak en regelmatig met volleybal in contact te brengen en ze enthousiast te maken voor de sport. VollinGo gaat hiervoor de samenwerking aan met SPORT•GOUDA, De Brede School, Goudse scholen, Nevobo en andere volleybalclubs in, en in de directe nabijheid van, Gouda. Dit plan wordt volledig gedraaid door de sportprofessionals en vrijwilligers vanuit VollinGo.

 

"We willen graag dat iedereen zich bij ons in de club echt 'thuis' voelt. Om dit te kunnen aanbieden, investeren we in trainersopleiding en in volleybaltechnieken speciaal voor kinderen (zowel jongens als meiden) van verschillende leeftijden", aldus VollinGo.

Urban Sports City Scan

 

Om een duidelijk beeld te krijgen van de Urban sport scene in Gouda wordt er door CityLegends, een onderzoeks- en activatie-initiatief met een online Urban Sports & Culture platform, een Urban City Scan uitgevoerd. Er gebeurt in Gouda steeds meer op het gebied van Urban, zowel op cultureel als sportief gebied. Vooral op het sportieve vlak ontbreekt de kennis van wie is wie, wie doet wat, kan wat en wil wat? Welke Urban sport & beweeg gerelateerde activiteiten zijn er te vinden in Gouda? Hoe groot zijn die ‘deelnemersaantallen’ nu eigenlijk? Waar vinden deze activiteiten plaats? De scene verandert snel en hoe zorgen we ervoor dat ze niet uit beeld raken en hoe kunnen we ze ondersteunen in hun groei? CityLegend brengt met de Urban City Scan gedetailleerd in kaart hoe Urban ervoor staat in Gouda en helpt mee een toekomstige roadmap te formuleren.

 

Leon Janssen Lok, Senior Beleidsadviseur Sport gemeente Gouda: "Steeds meer (vooral jongere) sporters voelen zich meer en meer aangetrokken tot urban sports. Freerunning, calisthenics, skateboarden, 3x3 basketbal, BMX en urban dance zijn aan een sterke opmars bezig. Vooral in stedelijke gebieden en dus ook in Gouda. In het Gouds Sportakkoord hebben we uitgesproken meer aandacht te geven aan urban sports. Samen met CityLegends gaan we nu aan de slag om te kijken hoe groot de interesse ervoor is in Gouda, wat deze doelgroep wil en hoe we daar als gemeente op kunnen inspringen."

 Ad Astra, realisatie Padelbanen

 

De tennisvereniging is voornemens om Padelbanen aan te leggen op het sportcomplex. Om dit te kunnen realiseren heeft de vereniging een bijdrage ontvangen vanuit de SportakkoordPOT. Het initiatief sluit hiermee aan op 4 pijlers uit het Gouds Sportakkoord. Hieronder geeft AdAstra een toelichting:

Pijler 1: Toekomstbestendige sport- en beweegaanbieders - "Door Padel mogelijk te maken op de tennisvereniging zorgen we voor een gezondere toekomstige financiële basis van de vereniging. Het aantal leden wordt groter waardoor we beter in staat zijn om voldoende inkomsten te verwerven. Tevens zullen we het aantal vrijwilligers binnen onze vereniging kunnen vergroten die de padelsport in Gouda kunnen promoten en organiseren".

Pijler 2: Dichtbij sporten - "Op dit moment kan er slechts in de omringende plaatsen padel gespeeld worden. Dit kan voor Gouwenaars een bottle neck vormen om deze sport te beoefenen. Door Padelbanen in Gouda aan te leggen kan hier iets aan gedaan worden. Door de padelsport op de vereniging mogelijk te maken zorgen we ook voor de benutting van de overcapaciteit die ontstaan is door het minder populair worden van de tennissport".

Pijler 3: Meedoen in Gouda - Vergroten participatie in de sport - "Padel is een nieuwe, snel groeiende sport. Deze sport is niet alleen voor jongeren maar ook voor ouderen heel interessant. In tegenstelling tot tennis wordt er gespeeld op een kleiner veld, waardoor het voor senioren makkelijker is om te blijven bewegen."

Versterken van de verbinding sport, zorg, onderwijs en welzijn - "Samen met SPORT•GOUDA en De Brede school zorgen we ervoor dat jonge kinderen van het basisonderwijs in aanraking komen met tennis en Padel. Op jonge leeftijd helpen wij dus mee aan het stimuleren van sport."

Pijler 4: Vaardig in bewegen - Jongeren blijven uitdagen om te sporten - "Naast de samenwerking met SPORT•GOUDA en De Brede school om groepen van de basisscholen op ons park met kennis en Padel kennis te laten maken, hebben we ook contact gelegd met het Coornhert gymnasium en via onze tennisleraar met het Antonius college om ook oudere groepen jongeren te interesseren voor tennis. Ook met Padel hopen we deze groep ook te kunnen interesseren."

Met plezier veilig goed en op eigen niveau bewegen - "Speciaal voor de jeugd zijn we afgelopen jaar begonnen met speciale activiteiten op de woensdagmiddag om hen meer naar het park te krijgen. Belangrijk om ze meer dan alleen tennisles te laten krijgen. Sociale contacten met elkaar wordt ook gestimuleerd. Daarnaast zorgen deze middagen voor een extra sportmoment."