Gouds PreventieakkoordPOT

Voor de uitvoering van alle acties krijgt de gemeente Gouda in 2021, 2022 en 2023 van het Rijk een budget van € 40.000 per jaar. De actieverantwoordelijke kan hiervoor een bijdrage aanvragen. Hierbij gaat het om incidentele bijdragen die bedoeld zijn om initiatieven te vergemakkelijken, de realisatie te versnellen of zaken beter aan te pakken. Structurele financiering van menskracht of investering in kapitaalgoederen behoren niet tot de mogelijkheden. De organisaties kunnen een bijdrage uit de Gouds PreventieakkoordPOT aanvragen in de orde van enkele honderden tot enkele duizenden euro's.

Verkleinen Gezondheidsverschillen en het bereiken van inwoners met een gezondheidsachterstand

Het akkoord heeft specifiek aandacht voor mensen met een gezondheidsachterstand. Voor de coronacrisis was er al sprake van gezondheidsverschillen, ook in Gouda. Door de coronacrisis is deze achterstand groter geworden. Om bij te dragen aan het verkleinen van gezondheidsverschillen krijgen initiatieven die hieraan een concrete bijdrage leveren en aangeven hoe ze deze groep willen bereiken voorrang.

Zoek je stimuleringsbudget?

Aanvragen voor de PreventieakkoordPOT kunnen vanaf 18 juni 2021 ingediend worden door middel van een aanvraagformulier.

  • De aanvraag moet bij SPORT•GOUDA 6 weken voor uitvoering van de activiteit ontvangen zijn.
  • Alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen.
  • Vragen? Neem contact op met SPORT•GOUDA, telefoon 0182 590 910 of per e-mail preventieakkoord@sportpuntgouda.nl

 

Hoe wordt de aanvraag beoordeeld?
De ingevulde aanvraag wordt ontvangen door SPORT•GOUDA en deze stuurt de aanvraag door naar de toekenningscommissie én de kerngroep Preventieakkoord.
De kerngroep van het Preventieakkoord is in het leven geroepen om de toekenningscommissie te kunnen adviseren. De kerngroep wordt gevormd door een aantal Goudse partijen die goed weten wat er in Gouda leeft en al speelt; het Bruisnest, Sociaal Team, Kernkracht en Buurtwerk. De toekenningscommissie, bestaande uit de GGD Hollands Midden, Gemeente Gouda en SPORT•GOUDA, maken op basis van dit advies een beslissing.


 

Download hieronder het aanvraagformulier!

Vragen? Neem contact op met Aafke.
Aafke | Manager Leefstijl | Coördinator Gouda Goed Bezig | Gouds Preventieakkoord

Aan de slag met gezondheid in Gouda? Neem dan contact op met Aafke!