Directie en Management Team

Frank Berteling
Sinds 15 oktober 2020 is Frank Berteling gestart als algemeen directeur bij SPORT•GOUDA. Met het aantrekken van Berteling heeft SPORT•GOUDA een sportman in hart en nieren met brede kennis, ervaring en passie voor sport in huis gehaald. Frank is bestuurskundige en heeft sinds 2004 diverse functies in de georganiseerde sport bekleed. Zo was hij directeur van de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB), de Nederlandse Basketball Bond (NBB) en transitiemanager bij NOC*NSF. Sinds 2019 was hij werkzaam als transitiemanager Sportvisserij Nederland en directeur Sportvisserij MidWest Nederland. Frank zet zich met het hele team van SPORT•GOUDA in voor de mensen in Gouda. Frank ziet innovatie, samenwerking, partijen met elkaar verbinden en een toekomstperspectief creëren als belangrijke punten voor een succesvolle sportparticipatie. "Sport verbindt, maakt mensen gelukkig en draagt bij aan samenhang in de maatschappij".

 

Inge van de Kamp
Inge van de Kamp is de beleidsadviseur van SPORT•GOUDA. Na 10 jaar bij de gemeente Gouda te hebben gewerkt als beleidsadviseur Sport is zij overgestapt naar SPORT•GOUDA. In deze rol ondersteunt zij MT en medewerkers op strategische en tactische thema’s. Denk hierbij aan zaken als subsidieverwerving, opstellen rapportages voor verantwoording, monitoring en evaluatie, bewaking uitvoering bedrijfsplan en het besluitvormingsproces. Inge ziet sport als de motor voor een gezonde samenleving en draagt daar graag haar steentje aan bij.

 

Nick Kulderij
Nick Kulderij is sinds 2019 in dienst als exploitatie manager. Nick heeft een achtergrond in de Telecom, infra, detachering en arbodienstverlening. Nick heeft verschillende functies binnen deze sectoren gehad van uitvoerend tot leidinggevend. Binnen SPORT•GOUDA is Nick verantwoordelijk voor de exploitatie (zwembad, sporthallen, sportvelden en de horeca).

 

Aafke van Leeuwen
Aafke van Leeuwen is na haar opleiding Sportmanagement aan de Haagse Hogeschool in 2017 in dienst gekomen bij SPORT•GOUDA. Als Gouda Goed Bezig regisseur heeft zij zich ingezet om de Goudse omgeving van kinderen gezonder te maken. Vanaf 2021 is Aafke als manager Leefstijl aan de slag met 'bewegen als middel'  in Gouda. Door ook in te zetten op sport en bewegen als middel wil de afdeling Bewegen & Leefstijl zorgen dat iedere Gouwenaar de kans krijgt om op zijn of haar niveau in beweging te komen. In 2021 heeft Aafke dankzij een studiebeurs van de Telegraaf de kans gekregen om de master in Sportmanagement aan het Johan Cruyff Institute te volgen. Deze opleiding heeft zij in juni 2021 cum laude afgerond. Naast haar werkzaamheden bij SPORT•GOUDA is Aafke vaak te vinden op de judomat.

 

Noël Voskuilen
Noël Voskuilen werkt al zo’n 15 jaar als controller in de sportsector waarvan de laatste 2 jaar bij SPORT•GOUDA. Het verbinden van de financiën aan de inhoud van sport en bewegen maakt deze functie zo interessant. Het financieel in “control” zijn zorgt ervoor dat de focus binnen het bedrijf te allen tijde naar de inhoud kan gaan. Dat is waar het om draait. Verder spendeert Noël veel tijd op de sportaccommodaties (met name voetbal) in zijn woonplaats Alphen aan den Rijn.

 

Rogier Zandijk
Begonnen bij de Gemeente Gouda op de afdeling sport, heeft Rogier Zandijk ruim 20 jaar ervaring in het Goudse en vanaf de oprichting werkzaam bij SPORT•GOUDA. Vanuit sportparticipatie bij (toen nog) de afdeling breedtesport, heeft hij zich de afgelopen jaren beziggehouden met het opzetten van het onderdeel verenigingsondersteuning. Vanaf 2021 is hij manager Bewegen. Rogier gelooft in de maatschappelijke kracht van sport en het belang van een goed beweegaanbod en zet zich daarvoor in. Naast zijn werk als manager is Rogier lid van het sportplatform (gemeentelijk adviesorgaan) in de Gemeente Pijnacker-Nootdorp.