Directie en Management Team

Bas Koekoek
Bas Koekoek is sinds 6 jaar algemeen directeur bij SPORT•GOUDA en vanaf de voorbereidingen voor de verzelfstandiging en de start bij het Goudse sportbedrijf betrokken geweest. Bas gaat per 1 december 2020 met pensioen en draagt per 15 oktober het stokje over aan zijn opvolger Frank Berteling.

 

Inge van de Kamp
Inge van de Kamp is de beleidsadviseur van SPORT•GOUDA. Na 10 jaar bij de gemeente Gouda te hebben gewerkt als beleidsadviseur Sport is zij overgestapt naar SPORT•GOUDA. In deze rol ondersteunt zij MT en medewerkers op strategische en tactische thema’s. Denk hierbij aan zaken als subsidieverwerving, opstellen rapportages voor verantwoording, monitoring en evaluatie, bewaking uitvoering bedrijfsplan en het besluitvormingsproces. Inge ziet sport als de motor voor een gezonde samenleving en draagt daar graag haar steentje aan bij.

 

Nick Kulderij
Nick Kulderij is sinds 2019 in dienst als exploitatie manager. Nick heeft een achtergrond in de Telecom, infra, detachering en arbodienstverlening. Nick heeft verschillende functies binnen deze sectoren gehad van uitvoerend tot leidinggevend. Binnen SPORT•GOUDA is Nick verantwoordelijk voor de exploitatie (zwembad, sporthallen, sportvelden en de horeca).

 

Noël Voskuilen
Noël Voskuilen werkt al zo’n 15 jaar als controller in de sportsector waarvan de laatste 2 jaar bij SPORT•GOUDA. Het verbinden van de financiën aan de inhoud van sport en bewegen maakt deze functie zo interessant. Het financieel in “control” zijn zorgt ervoor dat de focus binnen het bedrijf te allen tijde naar de inhoud kan gaan. Dat is waar het om draait. Verder spendeert Noël veel tijd op de sportaccommodaties (met name voetbal) in zijn woonplaats Alphen aan den Rijn.

 

Peter Vrisekoop
Peter Vrisekoop heeft zijn roots op het CIOS Overveen. Na een periode als lesgever in de sport werkzaam te zijn geweest heeft hij in Alphen aan den Rijn jaren in gemeentelijke dienst gewerkt als hoofd sportaccommodaties en sportstimulering. Na de privatisering van de gemeente afdeling sport is Peter als directielid verantwoordelijk geweest voor sportstimulering en de binnen- en  buitensportsportaccommodaties alsmede de zwembaden. In die periode heeft hij zijn Master in Sportmanagement gehaald. Binnen SPORT•GOUDA vervult hij de taak manager Bewegen & Leefstijl. Naast zijn werk als manager is Peter lid van de vaktechnische commissie overdekte sportaccommodaties van de Vereniging van Sport en Gemeenten.