Nieuwe werkwijze en update georganiseerd sporten - 25 mei 2020

Sporten in Gouda, gemeente Gouda en SPORT•GOUDA
Datum: 25 mei 2020

 

De Nederlandse overheid heeft op 19 mei 2020 de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus verlengd en voor een deel versoepeld. Om de regels voor Goudse sportaanbieders zo overzichtelijk mogelijk te houden is het document ‘Plan van aanpak Georganiseerd sporten in de buitenlucht van 28 april 2020’ aangepast.

 

Wat mag wel / wat mag niet?
De gemeente Gouda volgt het protocol verantwoord sporten (https://nocnsf.nl/sportprotocol) van NOC*NSF, sportbonden, VSG, gemeenten en uitvoerende partijen. De laatst geüpdatet versie geldt hierbij.
De versoepeling van maatregelen betekent het volgende:

 • Iedereen mag weer buiten gaan sporten. Dit mag zowel georganiseerd als ongeorganiseerd.
  De jeugd tot en met 12 jaar hoeft geen 1,5 meter afstand te houden. Vanaf 13 jaar en ouder moet dit wel. Bij beide doelgroepen is er geen maximaal aantal deelnemers, vanaf 13 jaar is het alleen van belang dat er 1,5 meter afstand bewaard kan worden. 
 • Alle binnensport accommodaties (gymzalen, sporthallen) en sportscholen blijven gesloten, met uitzondering van het zwembad.
 • Alleen trainingen zijn toegestaan. Wedstrijden/competities en toernooien blijven verboden.
 • Kleedkamers blijven gesloten.
 • Gebouwen die normaal bij sportvelden in gebruik zijn, blijven dicht. Handenwassen en toiletbezoek worden wel mogelijk gemaakt, binnen de RIVM richtlijnen.
 • Kantines blijven vooralsnog gesloten. De mogelijkheid om kantines (inclusief terrassen) van (sport)verenigingen onder dezelfde voorwaarden te openen wordt nog nader onderzocht.
 • Het verbod op het organiseren van vergunningplichtige evenementen geldt vooralsnog tot 1 september 2020.

 

Werkwijze
Om bovenstaande maatregelen in goede banen te leiden is er gekozen voor de volgende werkwijze:

 • Bij het organiseren van een activiteit zijn dit document en de huidige veiligheidsmaatregelen vanuit de overheid de basis.
 • Wil je het veld van een ander gebruiken? Neem contact met hen op.
 • Ben je tegelijkertijd met een andere aanbieder op een openbaar terrein? Kom er samen uit.
 • Maak je gebruik van muziek bij een activiteit? Breng omwonenden op de hoogte.
 • Indien de druk op de openbare ruimte te groot wordt, kan hier op gehandhaafd worden.

Concluderend houdt dit in dat er geen toestemming, noch formulieren nodig zijn om te starten.
Er kan ondersteuning en service aangeboden worden vanuit SPORT•GOUDA.

 

Communicatie
De algemene communicatie over de maatregelen vindt plaats via het Corona Team van SPORT•GOUDA (via de website, via nieuwsbrieven en via directe communicatie met sportverenigingen en andere sportorganisaties). Ook richting de niet-leden verloopt het aanbod van activiteiten via SPORT•GOUDA.

 

Handhaving

Het is primair aan de aanbieders zelf om er op toe te zien dat de regels gevolgd worden (halen/ brengen, geen ouders langs de kant, 13 jaar en ouder bewaren 1,5 meter afstand, enz.). Het is daarom aan te raden om, naast een of meer instructeurs die de activiteit begeleiden, ook een of meerdere mensen aan te wijzen die toezicht houden op het naleven van de regels. Hierbij is het ook belangrijk om vooraf na te denken hoe er met overtreding wordt omgegaan (zoals het uitsluiten van deelname van (groepen van) personen-), om duidelijk te maken dat de aanbieder serieus omgaat met het volgen van de regels.

In tweede instantie zal ook Stadstoezicht van de gemeente in samenwerking met de politie toezicht houden op het naleven van de regels en de afspraken rond de betreffende activiteit. Als er zaken worden geconstateerd die niet in lijn zijn met de maatregelen, zijn Stadstoezicht en politie gerechtigd op te treden volgens de noodverordening.

 

Corona test voor jeugd trainers

Sinds 6 mei is het voor jeugd trainers mogelijk om getest te worden op het corona virus.

Heeft een jeugd trainer symptomen (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) en wil je dit laten testen? Kijk op https://www.ggdhm.nl/thema-s/item/infectieziekten/testbeleid/ voor de testprocedure.

 

Iedereen kan meedoen!
Het kabinet heeft de verenigingen opgeroepen om hun vereniging open te stellen voor niet-leden.
Deze oproep past bij de Goudse ambitie zoals beschreven in het Gouds Sportakkoord, pijler 3: Iedereen kan meedoen. Om aanbieders hierbij te helpen heeft SPORT•GOUDA een webpagina aangemaakt om alle activiteiten voor niet leden naar Goudse inwoners te communiceren.

Als een aanbieder aan de slag gaat met een activiteit voor niet-leden, ontvangt SPORT•GOUDA graag de volgende informatie:

 • Naam activiteit
 • Korte omschrijving van de activiteit
 • Locatie waar de activiteit plaatsvindt (adres)
 • Voor welke leeftijd is de activiteit bedoeld: t/m 12 jaar of 13 t/m 18 jaar.
 • Is het een losstaande activiteit of instuif bij bestaande lessen.
 • Wat zijn de eventuele kosten voor niet-leden of is deelname gratis.
 • Waar/hoe kunnen kinderen zich aanmelden, bijv. een e-mailadres.

Het huidige aanbod is te vinden op:
https://www.sportpuntgouda.nl/nieuws/90/overzicht-beweegactiviteiten-voor-de-jeugd/

 

Financiën
Er hoeven geen leges aan gemeente betaald te worden i.v.m. het organiseren van de activiteit(en). Als gemeente bieden wij sportaanbieders geen financiële steun om de activiteiten uit te voeren.
SPORT•GOUDA heeft contact met de GoudApot om aanvragen voor verenigingen te bundelen. Meer weten? Neem contact op.

 

Ondersteuning Corona Team
Om de aanbieder zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen is het Corona Team van SPORT•GOUDA in het leven geroepen.  Het Corona Team biedt alle Goudse beweegaanbieders ondersteuning.
Zijn er vragen? Hulp nodig? Neem gerust contact op, mailen kan naar Coronateam@sportpuntgouda.nl.
Liever even telefonisch contact?
Rogier Zandijk: 06 53 13 34 23
Aafke van Leeuwen: 06 23 79 84 69

 

Alle informatie nog eens nalezen? Download hier het Plan van aanpak Georganiseerd sporten in de buitenlucht van 25 mei 2020.

Corona Team SPORT•GOUDA

Ondersteuning vanuit SPORT•GOUDA: Het Corona Team

Om jullie in deze veranderende tijden zoveel mogelijk te kunnen ondersteunen heeft SPORT•GOUDA een Corona Team in het leven geroepen. Dit team bestaat uit Rogier Zandijk en Aafke van Leeuwen. Voor alle vragen omtrent het sporten, jullie activiteiten, de accommodaties, aanvragen e.d. in deze coronaperiode, kunnen jullie contact met hen opnemen via coronateam@sportpuntgouda.nl.

Liever even telefonisch contact?
Aafke van Leeuwen: 06 23 79 84 69
Rogier Zandijk: 06 53 13 34 23

 

Waar kunnen jullie het Corona Team voor benaderen:

 

•             Ondersteuning activiteiten

Als er vanuit sport- of beweegaanbieders behoefte is aan ondersteuning bij de voorbereiding of organisatie van activiteiten kan er een beroep worden gedaan op het Corona Team. Het Corona Team zorgt middels een document met tips voor de nieuwste updates omtrent het buitensporten. Daarnaast ondersteunt het Corona Team door de contacten te onderhouden met de gemeente. Hierdoor hoeven sport- of beweegaanbieders niet zelf de weg naar de gemeente te vinden.

 

•             Toezicht uitvoering

Om het toezicht van de begeleiders op de activiteiten overzichtelijk te houden biedt SPORT•GOUDA gele corona-hesjes aan. Het aanvragen van de hesjes kan via  coronateam@sportpuntgouda.nl. Het team kan meedenken over hoe de looproutes te organiseren en te handhaven. Tot slot worden beheerders van SPORT•GOUDA ingezet op de sportterreinen met een signalerende rol. Dit betekent dat de beheerders kunnen signaleren waar verenigingen nog tegen aanlopen in het kader van toezicht. Dit koppelen zij terug aan het Corona Team zodat ook hier, indien mogelijk, in ondersteund kan worden.

 

GoudApot aanvraag
Om jullie in deze uitdagende periode zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen heeft SPORT•GOUDA een aantal materialen aangeschaft. Dit zijn: Rood/wit lint, desinfectie middel, handschoenen, waterdichte spelregel posters en hesjes. Ook kunnen er bouw/dranghekken geregeld worden.
Mochten jullie behoefte hebben aan een van deze middelen, neem contact met ons op.
Op dit moment ligt er een aanvraag bij de GoudApot om deze kosten te kunnen dekken.
Deze aanvraag is centraal door SPORT•GOUDA gedaan zodat:

 1. De verenigingen niet zelfstandig een aanvraag hoeven te doen.
 2. De GoudApot krijgt niet tientallen losse aanvragen waardoor het minder lang duurt voor uitsluitsel en het hen ook veel tijd scheelt.

 

Klaar voor de start?

De komende tijd zullen we handige tips delen op de website van SPORT•GOUDA. Hieronder alvast een link van het NOC*NSF met posters en informatieborden die clubs en sportaanbieders helpen hun sportaccommodatie ‘coronaproof’ te maken. Deze kun je hier downloaden: https://nocnsf.nl/sportprotocol.

 

Tips opstart activiteiten

Hieronder een belangrijke tip inzake legionella bestrijding bij de opstart van de activiteiten:

 

Advies m.b.t. legionella: kijk naar mogelijkheden om weinig gebruikte tappunten toch door te spoelen

Veel waterleidingen in bijvoorbeeld zwembaden en sportclubs worden als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus op dit moment niet gebruikt. Wanneer kraanwater langere tijd stilstaat kan bijvoorbeeld de legionellabacterie een probleem gaan vormen.

 

Indien leidingen een lange tijd niet gebruikt zijn, is het advies om de leidingen door te spoelen.

Ook is het van belang dat de eigen legionellabeheersplannen weer worden opgepakt en weer worden uitgevoerd.

 

Voor meer informatie:

https://www.ilent.nl/onderwerpen/coronavirus-en-water-bodem-en-legionella/legionella 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/legionella/vraag-en-antwoord/wat-moet-ik-als-eigenaar-van-een-instelling-doen-om-legionella-te-voorkomen 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/legionella/regels-voor-legionellapreventie#/ 

Vragen aan het Corona Team? Neem contact op!
Rogier | Verenigingsondersteuning

Bij Rogier kun je terecht voor alle vragen over verenigingsondersteuning. Wil jij je vereniging ontwikkelen, een uitdaging oppakken of heb je een urgent probleem binnen je vereniging? Neem contact op!

Vragen aan het Corona Team? Neem contact op!
Aafke | Gouda Goed Bezig

Meer informatie over Gouda Goed Bezig? Neem dan contact op met Aafke!