FAQ Verenigingen

FAQ verenigingen

Verenigingsondersteuning tijdens coronacrisis: Het Corona Team

Ook in deze vreemde tijden staat SPORT•GOUDA jullie graag bij met advies. Al is het dan nu even niet persoonlijk, dan kan dat nog wel via e-mail of telefoon.

Om jullie in deze veranderende tijden zoveel mogelijk te kunnen ondersteunen heeft SPORT•GOUDA een Corona Team in het leven geroepen. De contactpersoon hiervoor is Rogier Zandijk. Voor alle vragen omtrent het sporten, jullie activiteiten, de accommodaties, aanvragen e.d. in deze coronaperiode, kunnen jullie contact met hem opnemen via coronateam@sportpuntgouda.nl.

Liever even telefonisch contact?
Rogier Zandijk: 06-53133423


 

Voor verhuur vragen kun je mailen met verhuur@sportpuntgouda.nl.
 

Voor meer informatie over het coronavirus kun je kijken op de site van Rijksoverheid/RIVM of bellen met het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid 0800 – 1351.

 

Lees hieronder meer informatie en handige links voor verenigingen.

Update 15 oktober 2020:

 

De Rijksoverheid heeft dinsdagavond 13 oktober besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die ervoor moeten zorgen dat het aantal coronabesmettingen daalt. De landelijke maatregelen gelden vanaf woensdag 14 oktober 22:00 uur. In de weken tot 27 oktober beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Welke gevolgen heeft dit voor de sport? Hieronder een uitwerking van de belangrijkste punten. Vragen? Stuur een mail naar coronateam@sportpuntgouda.nl 

 

Sporten is beperkt mogelijk

 

 • De standaardregels blijven de basis en er vindt bij iedere sporter een mondelinge gezondheidscheck plaats voor aanvang van de sportactiviteit;
   
 • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en in teamverband met niet meer dan 4 personen. Zorg dat herkenbaar is welke sporter bij welk groepje hoort en dat de viertallen een vaste samenstelling hebben en dat er niet wordt gewisseld tussen de groepen;
   
 • Wedstrijden zijn niet toegestaan. Alle competities van de amateursportploegen zijn voorlopig uitgesteld. Voor kinderen tot 18 jaar is sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan. Kinderen en jeugd kunnen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging;
   
 • Voor groepslessen bij individuele sporten (zoals bootcamp, yoga of spinning) geldt het maximum aantal van 30 personen per binnenruimte. Buiten en bij teamsporten zijn groepen van maximaal 4 personen toegestaan. Houd te allen tijde 1,5 meter afstand;

 • Wanneer er binnen in dezelfde ruimte sporters vanaf 18 jaar samen met jeugd en kinderen sporten dan gelden wel de aantallen van maximaal 30 personen;
   
 • Als ondersteuning/begeleiding van de sporter noodzakelijk is bij de sportactiviteit dan is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;
   
 • Voor binnensporten geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte. Een trainer/begeleider telt binnen mee bij het totale aantal van 30 personen zodra sporters vanaf 18 jaar meedoen;
   
 • Trainers mogen bij jeugd t/m 12 jaar binnen de 1,5 meter komen. Bij jeugd vanaf 13 jaar moeten trainers de 1,5 meter te allen tijde waarborgen;
   
 • Kaderleden, officials, vrijwilligers, coaches en medewerkers die een rol hebben bij sportactiviteiten mogen aanwezig zijn;
   
 • Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten. Uitzonderingen zijn: indien een kleedkamer dient als looproute, als het toilet gebruikt moet worden en in het zwembad;
   
 • Voor kleedkamers in het zwembad geldt: Trek thuis uw badkleding aan. Op een aangeduide locatie bij de kleedkamers hoeft u alleen uw ‘overkleding’ en schoenen uit te trekken en in een zelf meegenomen sporttas op te bergen en mee te nemen naar een aangewezen plek in het zwembad. Na het zwemmen kunt u zich omkleden in de daartoe aangewezen kleedkamers;

 • Voor het bewegingsonderwijs zijn voor het gebruikmaken van kleedkamers geen wijzigingen. Daarvoor geldt dus dat de bestaande situatie gehandhaafd blijft;

 • Er is een dringend advies om de sportkantine zo min mogelijk te gebruiken;

 • Accommodaties speciaal voor horecasport (bv. een biljartclub/dartclub) sportbeoefening kan, met maximaal 30 personen, 1,5 meter afstand. De horecafunctie is dicht;
   
 • Voor buitensportlocaties geldt dat het alleen bij meer dan 250 deelnemers verplicht is om de deelnemers een locatie toe te wijzen waar hun sportactiviteit dient plaats te vinden en is het bovendien bij meer dan 250 ook verplicht om de gezondheid van de aanwezigen te verifiëren en te werken met reserveringen;
   
 • Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in voor publiek toegankelijke binnenruimtes.
  Bij de normale sportbeoefening hoeft het mondkapje niet gedragen te worden;

 • Na afloop van de sportactiviteit dient u de sportaccommodatie zo snel mogelijk te verlaten.
   

Overzicht van de regels op de site van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

 

Kijk voor een overzicht van de regels op de website van het NOC*NSF:
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen

 

 

Vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus en Goudse sportverenigingen, kun je rechtstreeks contact opnemen met Rogier Zandijk via coronateam@sportpuntgouda.nl of door te bellen naar 06 53 133 423. 

 

Handige websites:
 

Voor de actuele versie van het NOC*NSF sportprotocol:
https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport 

 

Voor alle informatie vanuit de Vereniging, Sport en Gemeenten:
https://sportengemeenten.nl/publicaties/sport-en-coronavirus/

 

Voor de huidige noodverordening:
https://www.vrhm.nl/

 

Voor de RIVM Corona richtlijnen:
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden

 

Voor de richtlijnen vanuit de Rijksoverheid:
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19

 

Voor alle informatie omtrent het Corona testbeleid:
https://ggdhm.nl/thema-s/item/infectieziekten/testbeleid

 

Voor alle informatie over bron- en contact onderzoek:
https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco

 

Voor alle informatie omtrent ventilatie in zalen en accommodaties:
https://lci.rivm.nl/ventilatie-en-covid-19

Veelgestelde vragen verenigingen

 

We begrijpen dat jullie als vereniging nu veel vragen hebben.

Op deze pagina hebben we een aantal interessante links verzameld waar jullie antwoorden kunnen vinden op vragen die wellicht bij jullie vereniging leven.

Staat de informatie die je zoekt er niet bij? Neem dan contact met ons op.

 

Lees hier meer informatie voor sportverenigingen tijdens de coronacrisis en veelgestelde vragen:

https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen

 

Lees hier meer informatie over uitstel aflossingsplichten voor sportclubs:

https://sws.nl/nieuws/banken-en-sws-geven-sportclubs-lucht-met-uitstel-van-aflossingsverplichtingen

 

Lees hier meer over de maatregelen omtrent een eenmalige tegemoetkoming voor sportverenigingen:

https://sportengemeenten.nl/eenmalige-tegemoetkoming-sportverenigingen-en-stichtingen-via-noodloket/

 

TOGS

Hoort jouw sportvereniging of -onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de Kabinetsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Lijdt de vereniging schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kan er via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 worden ontvangen.

Lees hier meer informatie over deze tegemoetkoming:

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19

 

Wat kan jouw club al doen?

De inkomsten blijven flink achter, terwijl veel uitgaven gewoon doorlopen. Hoe houd je als vereniging financieel het hoofd dan boven water in de periode van het coronavirus?
Via dit nieuwsbericht een overzicht van mogelijkheden voor verenigingen: https://www.sportpuntgouda.nl/nieuws/87/financien-deze-maatregelen-kan-jouw-club-al-treffen

 

Coronachecklist NOC*NSF

De gevolgen van de coronacrisis voor sportverenigingen zijn groot. Maar waar kan je als club allemaal aan denken? Onderstaande checklist heeft alle aandachtspunten in kaart gebracht en helpt je op weg. Het biedt handvatten om zaken te regelen waar je (wellicht) nog niet aan gedacht hebt.
https://nocnsf.nl/checklist-coronavirus-sportverenigingen

 

Huurgelden
Vanuit het rijk komt er een financiële compensatie regeling voor de huur van accommodaties.
Zodra er meer bekend is over deze regeling, worden jullie hiervan op de hoogte gebracht.

 

Rijksbijdrage 20 miljoen voor eigen accommodaties

Er is 20 miljoen euro beschikbaar voor sportverenigingen met een eigen accommodatie. Deze verenigingen worden geconfronteerd met omzetverlies en doorlopende lasten en komen vaak niet in aanmerking voor de rijksbrede regelingen.
Per sportvereniging gaat het om een eenmalige tegemoetkoming van maximaal 2500 euro.

Deze zogeheten TASO-regeling vindt u via deze link: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-36574.html. Er is een bedrag van 19,5 miljoen euro beschikbaar. Samengevat komt de TASO-regeling hierop neer:

De minister verstrekt op aanvraag een tegemoetkoming aan een amateursportorganisatie die ten minste 20% aan omzetverlies heeft geleden als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19;
Een amateursportorganisatie komt slechts eenmaal in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van onderhavige beleidsregel;
De minister beslist afwijzend op een aanvraag indien de aanvrager reeds een tegemoetkoming voor doorlopende lasten ontvangt op grond van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19.
De tegemoetkoming is afhankelijk van de doorlopende lasten van de aanvrager in de periode 1 maart tot 1 juni van dit jaar en bedraagt: bij € 1.500,- (bij € 501,- t/m € 1.500,- doorlopende lasten) € 2.500,- (bij € 1.501,- t/m € 2.500,- doorlopende lasten) en € 3.500,- (bij € 2.501,- t/m € 3.999,- doorlopende lasten).

 

Wij adviseren om naast deze links ook de berichtgeving van jullie eigen sportbond goed in de gaten te houden!

Heb je een vraag? Neem contact op!
Rogier | Verenigingsondersteuning

Bij Rogier kun je terecht voor alle vragen over verenigingsondersteuning. Wil jij je vereniging ontwikkelen, een uitdaging oppakken of heb je een urgent probleem binnen je vereniging? Neem contact op!