FAQ Verenigingen

Update 13 januari 2021

Naar aanleiding van de toespraak van Minister-president Mark Rutte van dinsdagavond 12 januari 2021, informeren wij jullie over de belangrijkste, nieuwe aangescherpte coronamaatregelen die gelden voor de sport:

 

Binnensportaccommodaties dicht
Alle binnensportaccommodaties blijven helaas 3 weken langer gesloten. Dit betekent dat sporthallen, gymzalen en het zwembad vanaf dinsdag 15 december 2020 t/m 9 februari 2021, gesloten zijn. (Er wordt een uitzondering gemaakt voor het gebruik van gymzalen voor noodopvang en voor topsport in het Groenhovenbad)

 

Buiten sporten toegestaan voor jeugd
Voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar is het mogelijk om buiten, in teamverband, te blijven sporten.
Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Op de velden, pleinen of parken kan en mag er dus nog steeds gesport worden door deze leeftijdsgroep. Kinderen met klachten blijven thuis.

 

Buiten sporten toegestaan voor volwassenen met maximaal 2
Voor volwassenen geldt een maximaal aantal van 2 personen die met elkaar, op minimaal 1,5 meter afstand, buiten mogen sporten. Er mogen geen groepslessen worden gegeven, maar wel met meerdere groepen van 2. Hierbij moet duidelijk afgebakend zijn wat de groepjes zijn, er mag niet gemengd worden en ook de groepjes moeten onderling afstand bewaren.


Van binnen naar buiten?
Sporten jullie normaal gesproken binnen, maar willen jullie nu buiten aan de slag? Hartstikke goed!
Willen jullie een veld gebruiken van een andere (buiten)vereniging? Neem dan even contact met ons op, dan kijken wij wat de mogelijkheden zijn.

Meer informatie is te vinden op de websites van De Rijksoverheid of in het protocol verantwoord sporten van het NOC*NSF.

Wij willen jullie via deze weg weer ontzettend veel succes wensen met de nieuwe maatregelen. Kunnen wij iets voor jullie betekenen horen wij dit graag.

Heb je vragen of wil je sparren? Bel of mail. Het Corona Team helpt jullie graag.

Corona Team
Rogier: 06 53 13 34 23
Aafke: 06 23 79 84 69

coronateam@sportpuntgouda.nl 

Heb je specifieke verhuur vragen neem dan contact op met de afdeling verhuur via verhuur@sportpuntgouda.nl.

FAQ verenigingen

Verenigingsondersteuning tijdens coronacrisis: Het Corona Team

Ook in deze vreemde tijden staat SPORT•GOUDA jullie graag bij met advies. Al is het dan nu even niet persoonlijk, dan kan dat nog wel via e-mail of telefoon.

Om jullie in deze veranderende tijden zoveel mogelijk te kunnen ondersteunen heeft SPORT•GOUDA een Corona Team in het leven geroepen. De contactpersoon hiervoor is Rogier Zandijk. Voor alle vragen omtrent het sporten, jullie activiteiten, de accommodaties, aanvragen e.d. in deze coronaperiode, kunnen jullie contact met hem opnemen via coronateam@sportpuntgouda.nl.

Liever even telefonisch contact?
Rogier Zandijk: 06-53133423


 

Voor verhuur vragen kun je mailen met verhuur@sportpuntgouda.nl.
 

Voor meer informatie over het coronavirus kun je kijken op de site van Rijksoverheid/RIVM of bellen met het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid 0800 – 1351.

 

Lees hieronder meer informatie en handige links voor verenigingen.

Handige websites:
 

Voor de actuele versie van het NOC*NSF sportprotocol:
https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport 

 

Voor alle informatie vanuit de Vereniging, Sport en Gemeenten:
https://sportengemeenten.nl/publicaties/sport-en-coronavirus/

 

Voor de huidige noodverordening:
https://www.vrhm.nl/

 

Voor de RIVM Corona richtlijnen:
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden

 

Voor de richtlijnen vanuit de Rijksoverheid:
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19

 

Voor alle informatie omtrent het Corona testbeleid:
https://ggdhm.nl/thema-s/item/infectieziekten/testbeleid

 

Voor alle informatie over bron- en contact onderzoek:
https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco

 

Voor alle informatie omtrent ventilatie in zalen en accommodaties:
https://lci.rivm.nl/ventilatie-en-covid-19

Veelgestelde vragen verenigingen

 

We begrijpen dat jullie als vereniging nu veel vragen hebben.

Op deze pagina hebben we een aantal interessante links verzameld waar jullie antwoorden kunnen vinden op vragen die wellicht bij jullie vereniging leven.

Staat de informatie die je zoekt er niet bij? Neem dan contact met ons op.

 

Lees hier meer informatie voor sportverenigingen tijdens de coronacrisis en veelgestelde vragen:

https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen

 

Lees hier meer informatie over uitstel aflossingsplichten voor sportclubs:

https://sws.nl/nieuws/banken-en-sws-geven-sportclubs-lucht-met-uitstel-van-aflossingsverplichtingen

 

Lees hier meer over de maatregelen omtrent een eenmalige tegemoetkoming voor sportverenigingen:

https://sportengemeenten.nl/eenmalige-tegemoetkoming-sportverenigingen-en-stichtingen-via-noodloket/

 

TOGS

Hoort jouw sportvereniging of -onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de Kabinetsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Lijdt de vereniging schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kan er via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 worden ontvangen.

Lees hier meer informatie over deze tegemoetkoming:

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19

 

Wat kan jouw club al doen?

De inkomsten blijven flink achter, terwijl veel uitgaven gewoon doorlopen. Hoe houd je als vereniging financieel het hoofd dan boven water in de periode van het coronavirus?
Via dit nieuwsbericht een overzicht van mogelijkheden voor verenigingen: https://www.sportpuntgouda.nl/nieuws/87/financien-deze-maatregelen-kan-jouw-club-al-treffen

 

Coronachecklist NOC*NSF

De gevolgen van de coronacrisis voor sportverenigingen zijn groot. Maar waar kan je als club allemaal aan denken? Onderstaande checklist heeft alle aandachtspunten in kaart gebracht en helpt je op weg. Het biedt handvatten om zaken te regelen waar je (wellicht) nog niet aan gedacht hebt.
https://nocnsf.nl/checklist-coronavirus-sportverenigingen

 

Huurgelden
Vanuit het rijk komt er een financiële compensatie regeling voor de huur van accommodaties.
Zodra er meer bekend is over deze regeling, worden jullie hiervan op de hoogte gebracht.

 

Rijksbijdrage 20 miljoen voor eigen accommodaties

Er is 20 miljoen euro beschikbaar voor sportverenigingen met een eigen accommodatie. Deze verenigingen worden geconfronteerd met omzetverlies en doorlopende lasten en komen vaak niet in aanmerking voor de rijksbrede regelingen.
Per sportvereniging gaat het om een eenmalige tegemoetkoming van maximaal 2500 euro.

Deze zogeheten TASO-regeling vindt u via deze link: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-36574.html. Er is een bedrag van 19,5 miljoen euro beschikbaar. Samengevat komt de TASO-regeling hierop neer:

De minister verstrekt op aanvraag een tegemoetkoming aan een amateursportorganisatie die ten minste 20% aan omzetverlies heeft geleden als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19;
Een amateursportorganisatie komt slechts eenmaal in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van onderhavige beleidsregel;
De minister beslist afwijzend op een aanvraag indien de aanvrager reeds een tegemoetkoming voor doorlopende lasten ontvangt op grond van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19.
De tegemoetkoming is afhankelijk van de doorlopende lasten van de aanvrager in de periode 1 maart tot 1 juni van dit jaar en bedraagt: bij € 1.500,- (bij € 501,- t/m € 1.500,- doorlopende lasten) € 2.500,- (bij € 1.501,- t/m € 2.500,- doorlopende lasten) en € 3.500,- (bij € 2.501,- t/m € 3.999,- doorlopende lasten).

 

Wij adviseren om naast deze links ook de berichtgeving van jullie eigen sportbond goed in de gaten te houden!

Vragen aan het Corona Team? Neem contact op!
Rogier | Verenigingsondersteuning

Bij Rogier kun je terecht voor alle vragen over verenigingsondersteuning. Wil jij je vereniging ontwikkelen, een uitdaging oppakken of heb je een urgent probleem binnen je vereniging? Neem contact op!

Vragen aan het Corona Team? Neem contact op!
Aafke | Gouda Goed Bezig

Meer informatie over Gouda Goed Bezig? Neem dan contact op met Aafke!