FAQ Verenigingen

Update 24 maart 2021

Dinsdag 23 maart jl. was er weer een persconferentie van het kabinet.

 

De bestaande regels (zie onder) blijven gehandhaafd. Het opschuiven van de avondklok naar 22.00 uur heeft wel tot gevolg dat buiten sporten iets langer door kan gaan.

 

In deze update:

 • Aanvragen TASO
 • Regels viertallen
 • Sporten buiten sportaccommodaties

 

Aanvragen TASO voor sportverenigingen nog mogelijk tot en met 5 april

Op dit moment is het DUS-I loket voor de regeling TASO-Q4 geopend.

De regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties met minimaal 10% omzetdaling over Q4-2020 en minimaal € 1.500 aan financiële schade (als gevolg van doorlopende lasten) in dezelfde periode. Hierbij wordt gekeken naar lasten aan de sportaccommodatie die een vereniging in eigendom of beheer heeft, maar bijvoorbeeld ook naar de bondsafdrachten. Voor deze regeling is € 29 miljoen beschikbaar. Tot vorige week hebben zo’n 1.900 amateursportorganisaties voor ruim € 8,3 miljoen aan compensatie aangevraagd. Er is dus nog het nodige budget beschikbaar. Wellicht komt uw organisatie in aanmerking voor de TASO. Alle info over de TASO regeling is op de website van DUS-I te vinden: https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-amateursport-covid-19 

 

Specifieke regels voor viertallen op een sportveld

Er gelden specifieke regels voor het buiten sporten met viertallen, maar die zijn alleen van toepassing voor senioren van 27 jaar en ouder.

 • De viertallen mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen. 
 • De onderlinge afstand tussen de sporters van een viertal is tenminste 1,5 meter. 
 • De afstand tussen de verschillende viertallen dient meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming. 
 • Om instructie te geven aan een viertal mag een trainer van viertal naar viertal, mits tenminste 1,5 afstand van ieder viertal wordt gehouden.
 • Groepsinstructie aan meerdere viertallen in één keer mag niet.

 

Sporten buiten sportaccommodaties

In de Q&A van het NOC*NSF staat vermeld dat lokaal wellicht mogelijkheden zijn om buiten sportaccommodaties activiteiten te organiseren na afstemming met de Gemeente. Gezien het aantal besmettingen en het onzekere verloop de komende periode is die afstemming op dit moment niet mogelijk. Alleen sporten op sportaccommodaties is dus toegestaan op dit moment.

Zie voor actuele vragen en antwoorden ook https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen 

--------------

Vanaf dinsdag 16 maart mogen maximaal vier mensen van 27 jaar en ouder in een groep buiten sporten. Daarbij moeten de sporters onderling wel 1,5 meter afstand houden en het sporten moet nog steeds plaatsvinden op een sportaccommodatie. Voor de rest blijven de al eerder geldende coronamaatregelen nog steeds van toepassing. Dit houdt in dat jongeren en jongvolwassenen tot en met 26 jaar in teamverband kunnen buiten sporten en onderling wedstrijden spelen tegen teams van de eigen club op een buitensportaccommodatie. Ook mogen er vanaf 16 maart weer zwemlessen worden gegeven aan kinderen t/m 12 jaar.

 

Belangrijkste uitgangspunten

 • De sportactiviteiten moeten plaatsvinden op een buitensportaccommodatie.
 • Er wordt geen competitie gespeeld.
 • De sporters tot en met 26 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter te bewaren. Dit geldt echter wel voor sporters vanaf 27 jaar.
 • Mensen met klachten die kunnen wijzen op corona blijven thuis.
 • De uitzondering voor de leeftijdscategorie 18 t/m 26 jaar geldt alleen voor sport.
 • Er is geen maximaal aantal viertallen vastgesteld. Wel doen we een beroep op sportverenigingen om het aantal binnen de perken te houden zodat de drukte op het sportcomplex beperkt blijft.
   

De eerder geldende maatregelen blijven vanaf 16 maart als volgt van toepassing, in ieder geval t/m 20 april:

 • In binnenruimtes sporten mag niet.
 • Groepslessen buiten voor volwassenen vanaf 27 jaar mogen niet.
 • Sportscholen zijn dicht.
 • Wedstrijden (uitgezonderd onderlinge wedstrijden binnen de eigen club) zijn verboden.
 • Topsporters en sporters in topcompetities mogen trainen en wedstrijden spelen.
 • Sporten voor iedereen van 27 jaar en ouder mag alleen als onderling 1,5 meter afstand te houden is.
 • Kinderen en jongvolwassenen tot en met 26 jaar mogen buiten wel in grotere teams sporten. Of buiten wedstrijden spelen met teams van hun eigen club.
 • Publiek bij sport is niet toegestaan.
 • Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht.
 • De avondklok geldt ook voor sporters. Deze gaat per 31 maart in om 22:00 uur.
   

De nieuwe regels zijn hier te vinden:

https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-sportactiviteiten-in-nederland  

https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen  

 

Nu de mogelijkheden verruimd zijn, betekent dit ook dat we ons kunnen voorstellen dat er binnensportverenigingen zijn die weer naar buiten willen. De mogelijkheid bestaat dat dit een accommodatie betreft die bij SPORT•GOUDA in beheer is en bespeeld wordt door een vaste buitensportvereniging. Om dit in goede banen te leiden vragen we binnensportverenigingen de volgende volgorde aan te houden:

 

 1. Afstemming zoeken met de desbetreffende buitensportvereniging over wat mogelijk is. Het coronateam@sportpuntgouda.nl heeft eventueel contactgegevens of kan meedenken en adviseren over een locatie.
 2. Na afstemming terugkoppelen naar onze afdeling verhuur@sportpuntgouda.nl over de afspraken die zijn gemaakt met de desbetreffende buitensportvereniging. Hierna volgt altijd een schriftelijke bevestiging per mail. Indien er kosten aan het gebruik van de buitensportaccommodatie verbonden zijn, dan staan deze in de bevestiging vermeld. Facturatie vindt achteraf plaats. Mocht er huurcompensatie volgen, dan hoeven deze kosten uiteraard niet betaald te worden c.q. zullen reeds gefactureerde bedragen gecrediteerd worden.
   
  Uitgangspunt is dat er zoveel mogelijk bewogen kan worden. Samen komen we vast tot mooie afspraken!Heb je vragen of wil je sparren? Bel of mail. Het Corona Team helpt jullie graag.

Corona Team
Rogier: 06 - 53 13 34 23
Aafke: 06 - 23 79 84 69

coronateam@sportpuntgouda.nl 

Heb je specifieke verhuur vragen neem dan contact op met de afdeling verhuur via verhuur@sportpuntgouda.nl.

FAQ verenigingen

Verenigingsondersteuning tijdens coronacrisis: Het Corona Team

Ook in deze vreemde tijden staat SPORT•GOUDA jullie graag bij met advies. Al is het dan nu even niet persoonlijk, dan kan dat nog wel via e-mail of telefoon.

Om jullie in deze veranderende tijden zoveel mogelijk te kunnen ondersteunen heeft SPORT•GOUDA een Corona Team in het leven geroepen. De contactpersoon hiervoor is Rogier Zandijk. Voor alle vragen omtrent het sporten, jullie activiteiten, de accommodaties, aanvragen e.d. in deze coronaperiode, kunnen jullie contact met hem opnemen via coronateam@sportpuntgouda.nl.

Liever even telefonisch contact?
Rogier Zandijk: 06-53133423


 

Voor verhuur vragen kun je mailen met verhuur@sportpuntgouda.nl.
 

Voor meer informatie over het coronavirus kun je kijken op de site van Rijksoverheid/RIVM of bellen met het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid 0800 – 1351.

 

Lees hieronder meer informatie en handige links voor verenigingen.

Handige websites:
 

Voor de actuele versie van het NOC*NSF sportprotocol:
https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport 

 

Voor alle informatie vanuit de Vereniging, Sport en Gemeenten:
https://sportengemeenten.nl/publicaties/sport-en-coronavirus/

 

Voor de huidige noodverordening:
https://www.vrhm.nl/

 

Voor de RIVM Corona richtlijnen:
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden

 

Voor de richtlijnen vanuit de Rijksoverheid:
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19

 

Voor alle informatie omtrent het Corona testbeleid:
https://ggdhm.nl/thema-s/item/infectieziekten/testbeleid

 

Voor alle informatie over bron- en contact onderzoek:
https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco

 

Voor alle informatie omtrent ventilatie in zalen en accommodaties:
https://lci.rivm.nl/ventilatie-en-covid-19

Veelgestelde vragen verenigingen

 

We begrijpen dat jullie als vereniging nu veel vragen hebben.

Op deze pagina hebben we een aantal interessante links verzameld waar jullie antwoorden kunnen vinden op vragen die wellicht bij jullie vereniging leven.

Staat de informatie die je zoekt er niet bij? Neem dan contact met ons op.

 

Lees hier meer informatie voor sportverenigingen tijdens de coronacrisis en veelgestelde vragen:

https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen

 

Lees hier meer informatie over uitstel aflossingsplichten voor sportclubs:

https://sws.nl/nieuws/banken-en-sws-geven-sportclubs-lucht-met-uitstel-van-aflossingsverplichtingen

 

Lees hier meer over de maatregelen omtrent een eenmalige tegemoetkoming voor sportverenigingen:

https://sportengemeenten.nl/eenmalige-tegemoetkoming-sportverenigingen-en-stichtingen-via-noodloket/

 

Coronachecklist NOC*NSF

De gevolgen van de coronacrisis voor sportverenigingen zijn groot. Maar waar kan je als club allemaal aan denken? Onderstaande checklist heeft alle aandachtspunten in kaart gebracht en helpt je op weg. Het biedt handvatten om zaken te regelen waar je (wellicht) nog niet aan gedacht hebt.
https://nocnsf.nl/checklist-coronavirus-sportverenigingen

 

Huurgelden
Vanuit het rijk komt er een financiële compensatie regeling voor de huur van accommodaties.
Zodra er meer bekend is over deze regeling, worden jullie hiervan op de hoogte gebracht.

 

TASO-regeling

Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken, heeft het kabinet in 2020 en begin 2021 diverse maatregelen ingevoerd. Deze hebben in veel sectoren impact gehad, waaronder de amateursport.

De TASO-regeling (https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-amateursport-covid-19 )  is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in het vierde kwartaal van 2020 (1 oktober t/m 31 december) en financiële schade hebben geleden van ten minste € 1.500.

Dit is een vervolg op de TASO-regeling die gold voor het tweede en derde kwartaal van 2020. De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn niet hetzelfde als de eerste ronde. Lees meer over de TASO-regeling voor het tweede en derde kwartaal.

Binnenkort volgen aanvullende regelingen voor de sportsector voor het eerste en tweede kwartaal van 2021. Hiervoor wordt € 75 miljoen vrijgemaakt. De aanvraagperiode voor TASO Q1 2021 loopt van 17 mei tot en met 12 juni 2021. De aanvraagperiode voor TASO Q2 2021 loopt van 26 juli tot en met 20 september 2021.

 

Wij adviseren om naast deze links ook de berichtgeving van jullie eigen sportbond goed in de gaten te houden!

Vragen aan het Corona Team? Neem contact op!
Rogier | Verenigingsondersteuning

Bij Rogier kun je terecht voor alle vragen over verenigingsondersteuning. Wil jij je vereniging ontwikkelen, een uitdaging oppakken of heb je een urgent probleem binnen je vereniging? Neem contact op!

Vragen aan het Corona Team? Neem contact op!
Aafke | Gouda Goed Bezig

Meer informatie over Gouda Goed Bezig? Neem dan contact op met Aafke!

Heb je specifieke verhuur vragen? Neem dan contact op met de afdeling verhuur
Verhuur | Miranda

Meer informatie over het huren van onder andere een gymzaal, sporthal, vergaderzaal of sportveld? Neem dan contact op met Miranda!