FAQ Verenigingen

FAQ verenigingen

Verenigingsondersteuning tijdens coronacrisis: Het Corona Team

Ook in deze vreemde tijden staat SPORT•GOUDA jullie graag bij met advies. Al is het dan nu even niet persoonlijk, dan kan dat nog wel via e-mail of telefoon.

Om jullie in deze veranderende tijden zoveel mogelijk te kunnen ondersteunen heeft SPORT•GOUDA een Corona Team in het leven geroepen. Dit team bestaat uit Rogier Zandijk en Aafke van Leeuwen. Voor alle vragen omtrent het sporten, jullie activiteiten, de accommodaties, aanvragen e.d. in deze coronaperiode, kunnen jullie contact met hen opnemen via coronateam@sportpuntgouda.nl.

Liever even telefonisch contact?
Aafke van Leeuwen: 06 23 79 84 69
Rogier Zandijk: 06 53 13 34 23

 

Meer informatie over wat het Corona Team voor jullie kan betekenen en de opstart van activiteiten in de buitenlucht lees je hier >>
 

Voor algemene vragen kun je contact opnemen via 0182-590910 of info@sportpuntgouda.nl.
 

Voor verhuur vragen kun je mailen met verhuur@sportpuntgouda.nl.
 

Voor meer informatie over het coronavirus kun je kijken op de site van Rijksoverheid/RIVM of bellen met het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid 0800 – 1351.

 

Lees hieronder verder voor handige links voor verenigingen.

Veelgestelde vragen verenigingen

 

We begrijpen dat jullie als vereniging nu veel vragen hebben zoals: mag ik de contributies door laten lopen? Krijg ik uitstel van betaling? Is het mogelijk om arbeidsverkorting voor personeel aan te vragen? Wat doen de overheid en de gemeente voor ons?

 

SPORT•GOUDA en de gemeente Gouda zijn momenteel druk bezig om alle regelingen voor verenigingen in kaart te brengen.

Op deze pagina hebben we alvast een aantal interessante links verzameld waar jullie antwoorden kunnen vinden op vragen die wellicht bij jullie vereniging leven.

Staat de informatie die je zoekt er niet bij? Neem dan contact met ons op. Zodra we meer informatie hebben dan brengen we jullie op de hoogte.

 

 

Lees hier meer informatie voor sportverenigingen tijdens de coronacrisis en veelgestelde vragen:

https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen

 

Lees hier meer informatie over uitstel aflossingsplichten voor sportclubs:

https://sws.nl/nieuws/banken-en-sws-geven-sportclubs-lucht-met-uitstel-van-aflossingsverplichtingen

 

Lees hier meer over de maatregelen omtrent een eenmalige tegemoetkoming voor sportverenigingen:

https://sportengemeenten.nl/eenmalige-tegemoetkoming-sportverenigingen-en-stichtingen-via-noodloket/

 

TOGS

Hoort jouw sportvereniging of -onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de Kabinetsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Lijdt de vereniging schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kan er via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 worden ontvangen.

Lees hier meer informatie over deze tegemoetkoming:

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19

 

Wat kan jouw club al doen?

De inkomsten blijven flink achter, terwijl veel uitgaven gewoon doorlopen. Hoe houd je als vereniging financieel het hoofd dan boven water in de periode van het coronavirus?
Via dit nieuwsbericht een overzicht van mogelijkheden voor verenigingen: https://www.sportpuntgouda.nl/nieuws/87/financien-deze-maatregelen-kan-jouw-club-al-treffen

 

Coronachecklist NOC*NSF

De gevolgen van de coronacrisis voor sportverenigingen zijn groot. Maar waar kan je als club allemaal aan denken? Onderstaande checklist heeft alle aandachtspunten in kaart gebracht en helpt je op weg. Het biedt handvatten om zaken te regelen waar je (wellicht) nog niet aan gedacht hebt.
https://nocnsf.nl/checklist-coronavirus-sportverenigingen

 

Huurgelden
Vanuit het rijk komt er een financiële compensatie regeling voor de huur van accommodaties.
Zodra er meer bekend is over deze regeling, worden jullie hiervan op de hoogte gebracht.

 

Rijksbijdrage 20 miljoen voor eigen accommodaties

Er is 20 miljoen euro beschikbaar voor sportverenigingen met een eigen accommodatie. Deze verenigingen worden geconfronteerd met omzetverlies en doorlopende lasten en komen vaak niet in aanmerking voor de rijksbrede regelingen.
Per sportvereniging gaat het om een eenmalige tegemoetkoming van maximaal 2500 euro.

Deze zogeheten TASO-regeling vindt u via deze link: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-36574.html. Er is een bedrag van 19,5 miljoen euro beschikbaar. Samengevat komt de TASO-regeling hierop neer:

De minister verstrekt op aanvraag een tegemoetkoming aan een amateursportorganisatie die ten minste 20% aan omzetverlies heeft geleden als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19;
Een amateursportorganisatie komt slechts eenmaal in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van onderhavige beleidsregel;
De minister beslist afwijzend op een aanvraag indien de aanvrager reeds een tegemoetkoming voor doorlopende lasten ontvangt op grond van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19.
De tegemoetkoming is afhankelijk van de doorlopende lasten van de aanvrager in de periode 1 maart tot 1 juni van dit jaar en bedraagt: bij € 1.500,- (bij € 501,- t/m € 1.500,- doorlopende lasten) € 2.500,- (bij € 1.501,- t/m € 2.500,- doorlopende lasten) en € 3.500,- (bij € 2.501,- t/m € 3.999,- doorlopende lasten).

 

Wij adviseren om naast deze links ook de berichtgeving van jullie eigen sportbond goed in de gaten te houden!

Heb je een vraag? Neem contact op!
Rogier | Verenigingsondersteuning

Bij Rogier kun je terecht voor alle vragen over verenigingsondersteuning. Wil jij je vereniging ontwikkelen, een uitdaging oppakken of heb je een urgent probleem binnen je vereniging? Neem contact op!