FAQ gebruikers sportaccommodaties

Update 17 november

Goed nieuws! De Rijksoverheid heeft besloten om de tijdelijke verzwaring vanaf donderdag 19 november 2020 op te heffen.


In de praktijk houdt dit in dat we terug gaan naar het niveau en de daarbij passende regels van vier weken terug.
De belangrijkste versoepelingen zijn:
           • Er mogen weer groepslessen gegeven worden.
           • Bij volwassenen geldt een groepsgrootte van maximaal 4 personen op 1,5 meter.

Meer informatie is te vinden op de website de Rijksoverheid of via het aangepaste protocol verantwoord sporten van het NOC*NSF.

 

Heb je vragen of wil je sparren?  Bijvoorbeeld over hoe je binnen de regels een goede beweegactiviteit kunt aanbieden? Bel of mail. Het Coronateam helpt jullie graag.

coronateam@sportpuntgouda.nl 

Aafke: 06 23 79 84 69

Rogier: 06 53 133 423

Algemeen voor huurders van sportaccommodaties:

  1. De vereniging/groep is zelf verantwoordelijk voor het volgen van de richtlijnen van het RIVM en het protocol verantwoord sporten van het NOC*NSF in de sporthal/gymzaal/accommodatie. Hieronder valt ook het vooraf/tijdens/achteraf schoonmaken van het materiaal, het zorgen voor desinfectiemateriaal voor de deelnemers én het afstand bewaren voor, tijdens en na de activiteit. Houd hierbij ook rekening met andere verenigingen/groepen die ook gebruik maken van de accommodatie;
  2. Bij elke training dient de huurder zorg te dragen voor een corona-verantwoordelijke op locatie. Deze persoon dient zich vooraf te melden bij een medewerker van SPORT•GOUDA (beheerder) ter plaatse. De corona-verantwoordelijke dient herkenbaar aanwezig te zijn. De taak van de corona-verantwoordelijke is het ontvangen, instrueren en begeleiden van de leden van de eigen vereniging.
  3. Bij binnenkomst dienen de handen te worden gedesinfecteerd en de looproute zoals in de accommodatie aangegeven te worden gevolgd; volg deze te allen tijde!
  4. De aanwijzingen van de medewerkers van SPORT•GOUDA dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Bij het herhaaldelijk niet opvolgen van aanwijzingen en/of het niet volgen van de richtlijnen van het RIVM kunnen sancties volgen.
  5. In verband met hygiëne is het raadzaam om zo min mogelijk gebruik te maken van de toiletten.
  6. Na afloop van de sportactiviteit dienen sporters zo snel mogelijk de sportlocatie te verlaten.


Vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus en Goudse sportverenigingen, kunt u rechtstreeks contact opnemen met Rogier Zandijk via coronateam@sportpuntgouda.nl of door te bellen naar 06 53 133 423. 

 

Heeft u verhuurvragen? Neem dan contact op met Miranda de Vries, verhuur@sportpuntgouda.nl , of 0182-590924.

FAQ gebruikers sportaccommodaties

Op deze pagina hebben we een aantal veelgestelde vragen verzameld voor huurders en gebruikers van onze sportaccommodaties en zwembaden.

 

Mogen de sportaccommodaties nog gebruikt worden?

Per 5 november gelden er aanvullende richtlijnen in de sport met betrekking tot het gebruik van de accommodaties. SPORT•GOUDA hanteert hierbij de richtlijnen vanuit de Rijksoverheid en de gemeente Gouda. Je leest hierover meer bovenaan deze pagina.

 

 

Hoe staat het met de sportactiviteiten van sportverenigingen?

Voor de accommodaties welke in het beheer zijn van SPORT•GOUDA, worden de actuele richtlijnen verspreidt aan de huurders en verenigingen. Neem contact op met je sportvereniging als je vragen hebt over jouw sport.

 

Zwembaden

Het Groenhovenbad is per 5 november gesloten. SPORT•GOUDA hanteert ook hier de richtlijnen van de Rijksoverheid en verspreidt de informatie aan de huurders van het Groenhovenbad. Meer informatie voor individuele zwemmers lees je hier >>

Wordt ik als gebruiker van een sportaccommodatie gecontroleerd?

De komende periode gaat stadstoezicht de controles intensiveren. Het is daarom van groot belang dat elke gebruiker van een sportaccommodatie zijn verantwoordelijkheid neemt.

Het niet naleven van de regels kan tot sluiting van de locatie leiden wat de sport niet ten goede komt.

 

Overlast buitenaccommodatie?

Overlast op een buitenaccommodatie kan gemeld worden bij Meldpunt Openbaar Gebied.

 

Heb je andere vragen over het gebruik van de sportaccommodaties van SPORT•GOUDA? Neem dan contact op met de afdeling verhuur via verhuur@sportpuntgouda.nl of 0182-590924. 

 

Je kunt ook bellen met ons algemene informatienummer 0182-590910.

Huur voor het gebruik van Goudse sportaccommodaties

De meest gestelde vraag van dit moment is hoe SPORT•GOUDA omgaat met het al dan niet in rekening brengen van reeds afgesproken huurmomenten voor het gebruik van een van de Goudse sportaccommodaties. Conform de handelswijze van de gemeente Gouda met betrekking tot de huur van sociaal maatschappelijke vastgoedaccommodaties heeft het college deze week besloten dat huurders (sportverenigingen) voorlopig geen huur hoeven te betalen voor de periode vanaf 16 maart 2020 tot en met de maand mei 2020. Dit is dus geen definitieve kwijtschelding, maar voor nu een opschorting. Kwijtschelding kan mogelijk in een later stadium alsnog plaatsvinden, afhankelijk van andere regelingen die gaan ontstaan. Verenigingen dienen wel zelf bij SPORT•GOUDA te verzoeken om uitstel van huurbetaling. Dit kan per e-mail naar debiteuren@sportpuntgouda.nl.

 

Met deze handelwijze krijgt jullie vereniging voor het moment wat lucht en creëert SPORT•GOUDA tijd om een beter beeld te krijgen van de uiteindelijke coronaschade die in de sportsector in Gouda optreedt en waar uiteindelijk compensatie het hardste nodig is.
Lichtpuntje bij het doorlopen van de vaste kosten van de club tijdens de periode van sluiting, is dat de vereniging in aanmerking kan komen voor de genoemde landelijke steunmaatregel TOGS. Een van de voorwaarden bij deze regeling is immers dat er aangetoond moet kunnen worden dat er minstens €4000,- aan vaste lasten zijn in de periode van 16 maart 2020 (dag na aankondiging van eerste noodmaatregel) tot en met 15 juni 2020.

Handige websites:

Voor alle informatie omtrent ventilatie in zalen en accommodaties:
https://lci.rivm.nl/ventilatie-en-covid-19

 

Voor de actuele versie van het NOC*NSF sportprotocol:
https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport 

 

Voor alle informatie vanuit de Vereniging, Sport en Gemeenten:
https://sportengemeenten.nl/publicaties/sport-en-coronavirus/

 

Voor de RIVM Corona richtlijnen:

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden

 

Voor de richtlijnen vanuit de Rijksoverheid:
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19

 

Voor alle informatie omtrent het Corona testbeleid:
https://ggdhm.nl/thema-s/item/infectieziekten/testbeleid

 

Voor alle informatie over bron- en contact onderzoek:

https://lci.rivm.nl/ventilatie-en-covid-19

 

 

Heb je een vraag? Neem contact op!
Verhuur | Miranda

Meer informatie over het huren van onder andere een gymzaal, sporthal, vergaderzaal of sportveld? Neem dan contact op met Miranda!