Update georganiseerd sporten

Update 21 april 2021

Dinsdag 20 april jl. was er weer een persconferentie van het kabinet.

De bestaande regels (zie onder) blijven gehandhaafd. Wel verdwijnt per 28 april om 05:30 uur de avondklok. 

 

Specifieke regels voor viertallen op een sportveld

Er gelden specifieke regels voor het buiten sporten met viertallen, maar die zijn alleen van toepassing voor senioren van 27 jaar en ouder.

 • De viertallen mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen. 
 • De onderlinge afstand tussen de sporters van een viertal is tenminste 1,5 meter. 
 • De afstand tussen de verschillende viertallen dient meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming. 
 • Om instructie te geven aan een viertal mag een trainer van viertal naar viertal, mits tenminste 1,5 afstand van ieder viertal wordt gehouden. 
 • Groepsinstructie aan meerdere viertallen in één keer mag niet.
   

Sporten buiten sportaccommodaties

In de Q&A van het NOC*NSF staat vermeld dat lokaal wellicht mogelijkheden zijn om buiten sportaccommodaties activiteiten te organiseren na afstemming met de Gemeente. Gezien het aantal besmettingen en het onzekere verloop de komende periode is die afstemming op dit moment niet mogelijk. Alleen sporten op sportaccommodaties is dus toegestaan op dit moment.

Zie voor actuele vragen en antwoorden ook https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen 

 

----------------------

Vanaf dinsdag 16 maart mogen maximaal vier mensen van 27 jaar en ouder in een groep buiten sporten. Daarbij moeten de sporters onderling wel 1,5 meter afstand houden en het sporten moet nog steeds plaatsvinden op een sportaccommodatie. Voor de rest blijven de al eerder geldende coronamaatregelen nog steeds van toepassing. Dit houdt in dat jongeren en jongvolwassenen tot en met 26 jaar in teamverband kunnen buiten sporten en onderling wedstrijden spelen tegen teams van de eigen club op een buitensportaccommodatie. Ook mogen er vanaf 16 maart weer zwemlessen worden gegeven aan kinderen t/m 12 jaar.

 

Belangrijkste uitgangspunten

 • De sportactiviteiten moeten plaatsvinden op een buitensportaccommodatie.
 • Er wordt geen competitie gespeeld.
 • De sporters tot en met 26 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter te bewaren. Dit geldt echter wel voor sporters vanaf 27 jaar.
 • Mensen met klachten die kunnen wijzen op corona blijven thuis.
 • De uitzondering voor de leeftijdscategorie 18 t/m 26 jaar geldt alleen voor sport.
 • Er is geen maximaal aantal viertallen vastgesteld. Wel doen we een beroep op sportverenigingen om het aantal binnen de perken te houden zodat de drukte op het sportcomplex beperkt blijft.
 • Voor sportkantines met een eigen accommodatie is het toegestaan om een to-go-punt te hebben.

 

De eerder geldende maatregelen blijven vanaf 16 maart als volgt van toepassing, in ieder geval t/m dinsdag 11 mei:

 • In binnenruimtes sporten mag niet.
 • Groepslessen buiten voor volwassenen vanaf 27 jaar mogen niet.
 • Sportscholen zijn dicht.
 • Wedstrijden (uitgezonderd onderlinge wedstrijden binnen de eigen club) zijn verboden.
 • Topsporters en sporters in topcompetities mogen trainen en wedstrijden spelen.
 • Sporten voor iedereen van 27 jaar en ouder mag alleen als onderling 1,5 meter afstand te houden is.
 • Kinderen en jongvolwassenen tot en met 26 jaar mogen buiten wel in grotere teams sporten. Of buiten wedstrijden spelen met teams van hun eigen club.
 • Publiek bij sport is niet toegestaan.
 • Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht.

 

De nieuwe regels zijn hier te vinden:

https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-sportactiviteiten-in-nederland 

https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen 

 

Nu de mogelijkheden verruimd zijn, betekent dit ook dat we ons kunnen voorstellen dat er binnensportverenigingen zijn die weer naar buiten willen. De mogelijkheid bestaat dat dit een accommodatie betreft die bij SPORT•GOUDA in beheer is en bespeeld wordt door een vaste buitensportvereniging. Om dit in goede banen te leiden vragen we binnensportverenigingen de volgende volgorde aan te houden:

 

 1. Afstemming zoeken met de desbetreffende buitensportvereniging over wat mogelijk is. Het coronateam@sportpuntgouda.nl heeft eventueel contactgegevens of kan meedenken en adviseren over een locatie.
 2. Na afstemming terugkoppelen naar onze afdeling verhuur@sportpuntgouda.nl over de afspraken die zijn gemaakt met de desbetreffende buitensportvereniging. Hierna volgt altijd een schriftelijke bevestiging per mail. Indien er kosten aan het gebruik van de buitensportaccommodatie verbonden zijn, dan staan deze in de bevestiging vermeld. Facturatie vindt achteraf plaats. Mocht er huurcompensatie volgen, dan hoeven deze kosten uiteraard niet betaald te worden c.q. zullen reeds gefactureerde bedragen gecrediteerd worden.
   

Uitgangspunt is dat er zoveel mogelijk bewogen kan worden. Samen komen we vast tot mooie afspraken!

 

Heb je vragen of wil je sparren? Bel of mail. Het Corona Team helpt jullie graag.

Corona Team
Rogier: 06 - 53 13 34 23
Aafke: 06 - 23 79 84 69

coronateam@sportpuntgouda.nl

Heb je specifieke verhuur vragen neem dan contact op met de afdeling verhuur via verhuur@sportpuntgouda.nl.

Het coronavirus zorgt steeds weer voor veranderende maatregelen in de sport. SPORT•GOUDA heeft hierop ingespeeld door een Corona Team in het leven te roepen. Enerzijds om de beweegaanbieders te ondersteunen om een goede hulp, vorm en inhoud te geven en anderzijds om de Gemeente met raad en daad bij de te staan, met hen te sparren en samen de optimale situatie voor alle beweegaanbieders tot stand te brengen.

Het sportprotocol van de NOC*NSF, Verening Sport en Gemeenten (VSG) en de noodverordening zijn de basis voor de mogelijkheden om te sporten in Gouda.
Deze protocollen en andere handige informatie kunnen gevonden worden op onderstaande websites.

Ondersteuning van het coronateam nodig? Zie onderstaande informatie waar zij je bij kunnen helpen en neem contact op!

 

Handige websites:

 

Voor de actuele versie van het NOC*NSF sportprotocol:
https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport

 

Voor alle informatie vanuit de Vereniging, Sport en Gemeenten:
https://sportengemeenten.nl/publicaties/sport-en-coronavirus/

 

Voor de huidige noodverordening:
https://www.vrhm.nl/

 

Voor de RIVM Corona richtlijnen:
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden

 

Voor de richtlijnen vanuit de Rijksoverheid:
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19

 

Voor alle informatie omtrent het Corona testbeleid:
https://ggdhm.nl/thema-s/item/infectieziekten/testbeleid

 

Voor alle informatie over bron- en contact onderzoek:
https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco

 

Voor alle informatie omtrent ventilatie in de accommodaties:
https://lci.rivm.nl/ventilatie-en-covid-19

 

Voor alle Lichamelijke Opvoeding (LO) richtlijnen per onderwijstype: 

https://www.kvlo.nl/hulp-en-advies/juridisch-onderwijs-cao/onderwijstype-of--thema/protocol-pagina-lo-in-coronatijd-2020-2021.html 

 

Huurgelden
Vanuit het rijk komt er een financiële compensatie regeling voor de huur van accommodaties.
Zodra er meer bekend is over deze regeling, worden jullie hiervan op de hoogte gebracht.

 

TASO-regeling

Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken, heeft het kabinet in 2020 en begin 2021 diverse maatregelen ingevoerd. Deze hebben in veel sectoren impact gehad, waaronder de amateursport.

De TASO-regeling (https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-amateursport-covid-19 ) is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in het vierde kwartaal van 2020 (1 oktober t/m 31 december) en financiële schade hebben geleden van ten minste € 1.500.

Dit is een vervolg op de TASO-regeling die gold voor het tweede en derde kwartaal van 2020. De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn niet hetzelfde als de eerste ronde. Lees meer over de TASO-regeling voor het tweede en derde kwartaal.

Binnenkort volgen aanvullende regelingen voor de sportsector voor het eerste en tweede kwartaal van 2021. Hiervoor wordt € 75 miljoen vrijgemaakt. De aanvraagperiode voor TASO Q1 2021 loopt van 17 mei tot en met 12 juni 2021. De aanvraagperiode voor TASO Q2 2021 loopt van 26 juli tot en met 20 september 2021.

 

Wij adviseren om naast deze links ook de berichtgeving van jullie eigen sportbond goed in de gaten te houden!

 

Tips opstart activiteiten

Hieronder een belangrijke tip inzake legionella bestrijding bij de opstart van de activiteiten:

 

Advies m.b.t. legionella: kijk naar mogelijkheden om weinig gebruikte tappunten toch door te spoelen

Veel waterleidingen in bijvoorbeeld zwembaden en sportclubs worden als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus op dit moment niet gebruikt. Wanneer kraanwater langere tijd stilstaat kan bijvoorbeeld de legionellabacterie een probleem gaan vormen.

 

Indien leidingen een lange tijd niet gebruikt zijn, is het advies om de leidingen door te spoelen.

Ook is het van belang dat de eigen legionellabeheersplannen weer worden opgepakt en weer worden uitgevoerd.

 

Voor meer informatie:

https://www.ilent.nl/onderwerpen/coronavirus-en-water-bodem-en-legionella/legionella 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/legionella/vraag-en-antwoord/wat-moet-ik-als-eigenaar-van-een-instelling-doen-om-legionella-te-voorkomen 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/legionella/regels-voor-legionellapreventie#/ 

Corona Team SPORT•GOUDA

Ondersteuning vanuit SPORT•GOUDA: Het Corona Team

Om jullie in deze veranderende tijden zoveel mogelijk te kunnen ondersteunen heeft SPORT•GOUDA een Corona Team in het leven geroepen. De contactpersonen hiervoor zijn Rogier Zandijk en Aafke van Leeuwen. Voor alle vragen omtrent het sporten, jullie activiteiten, de accommodaties, aanvragen e.d. in deze coronaperiode, kunnen jullie contact met hem opnemen via coronateam@sportpuntgouda.nl.

Liever even telefonisch contact?
Rogier Zandijk: 06 - 53 13 34 23
Aafke van Leeuwen: 06 - 23 79 84 69

 

Waar kunnen jullie het Corona Team voor benaderen:

 

•             Ondersteuning activiteiten

Als er vanuit sport- of beweegaanbieders behoefte is aan ondersteuning bij de voorbereiding of organisatie van activiteiten kan er een beroep worden gedaan op het Corona Team. Het Corona Team zorgt middels een document met tips voor de nieuwste updates omtrent het buitensporten. Daarnaast ondersteunt het Corona Team door de contacten te onderhouden met de gemeente. Hierdoor hoeven sport- of beweegaanbieders niet zelf de weg naar de gemeente te vinden.

 

•             Toezicht uitvoering

Om het toezicht van de begeleiders op de activiteiten overzichtelijk te houden biedt SPORT•GOUDA gele corona-hesjes aan. Het aanvragen van de hesjes kan via coronateam@sportpuntgouda.nl. Het team kan meedenken over hoe de looproutes te organiseren en te handhaven. Tot slot worden beheerders van SPORT•GOUDA ingezet op de sportterreinen met een signalerende rol. Dit betekent dat de beheerders kunnen signaleren waar verenigingen nog tegen aanlopen in het kader van toezicht. Dit koppelen zij terug aan het Corona Team zodat ook hier, indien mogelijk, in ondersteund kan worden.

 

GoudApot aanvraag
Om jullie in deze uitdagende periode zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen heeft SPORT•GOUDA een aantal materialen aangeschaft. Dit zijn: Rood/wit lint, desinfectie middel, handschoenen, waterdichte spelregel posters en hesjes. Ook kunnen er bouw/dranghekken geregeld worden.
Mochten jullie behoefte hebben aan een van deze middelen, neem contact met ons op.
Op dit moment ligt er een aanvraag bij de GoudApot om deze kosten te kunnen dekken.
Deze aanvraag is centraal door SPORT•GOUDA gedaan zodat:

 1. De verenigingen niet zelfstandig een aanvraag hoeven te doen.
 2. De GoudApot krijgt niet tientallen losse aanvragen waardoor het minder lang duurt voor uitsluitsel en het hen ook veel tijd scheelt.

 

Klaar voor de start?

De komende tijd zullen we handige tips delen op de website van SPORT•GOUDA. Hieronder alvast een link van het NOC*NSF met posters en informatieborden die clubs en sportaanbieders helpen hun sportaccommodatie ‘coronaproof’ te maken. Deze kun je hier downloaden: https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport.

 

Vragen aan het Corona Team? Neem contact op!
Rogier | Verenigingsondersteuning

Bij Rogier kun je terecht voor alle vragen over verenigingsondersteuning. Wil jij je vereniging ontwikkelen, een uitdaging oppakken of heb je een urgent probleem binnen je vereniging? Neem contact op!

Vragen aan het Corona Team? Neem contact op!
Aafke | Gouda Goed Bezig

Meer informatie over Gouda Goed Bezig? Neem dan contact op met Aafke!

Heb je specifieke verhuur vragen? Neem dan contact op met de afdeling verhuur:
Verhuur | Miranda

Meer informatie over het huren van onder andere een gymzaal, sporthal, vergaderzaal of sportveld? Neem dan contact op met Miranda!