Update georganiseerd sporten

Update 18 november

Goed nieuws! De Rijksoverheid heeft besloten om de tijdelijke verzwaring vanaf donderdag 19 november 2020 op te heffen.


In de praktijk houdt dit in dat we terug gaan naar het niveau en de daarbij passende regels van vier weken terug.
De belangrijkste versoepelingen zijn:
           • Er mogen weer groepslessen gegeven worden.
           • Bij volwassenen geldt een groepsgrootte van maximaal 4 personen op 1,5 meter.

Meer informatie is te vinden op de website de Rijksoverheid of via het aangepaste protocol verantwoord sporten van het NOC*NSF.

 

 

Heb je vragen of wil je sparren?  Bijvoorbeeld over hoe je binnen de regels een goede beweegactiviteit kunt aanbieden? Bel of mail. Het Coronateam helpt jullie graag.

coronateam@sportpuntgouda.nl 

Aafke: 06 23 79 84 69

Rogier: 06 53 133 423

 

Het coronavirus zorgt steeds weer voor veranderende maatregelen in de sport. SPORT•GOUDA heeft hierop ingespeeld door een Corona Team in het leven te roepen. Enerzijds om de beweegaanbieders te ondersteunen om een goede hulp, vorm en inhoud te geven en anderzijds om de Gemeente met raad en daad bij de te staan, met hen te sparren en samen de optimale situatie voor alle beweegaanbieders tot stand te brengen.

Het sportprotocol van de NOC*NSF, Verening Sport en Gemeenten (VSG) en de noodverordening zijn de basis voor de mogelijkheden om te sporten in Gouda.
Deze protocollen en andere handige informatie kunnen gevonden worden op onderstaande websites.

Ondersteuning van het coronateam nodig? Zie onderstaande informatie waar zij je bij kunnen helpen en neem contact op!

 

Handige websites:

 

Voor de actuele versie van het NOC*NSF sportprotocol:
https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport

 

Voor alle informatie vanuit de Vereniging, Sport en Gemeenten:
https://sportengemeenten.nl/publicaties/sport-en-coronavirus/

 

Voor de huidige noodverordening:
https://www.vrhm.nl/

 

Voor de RIVM Corona richtlijnen:
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden

 

Voor de richtlijnen vanuit de Rijksoverheid:
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19

 

Voor alle informatie omtrent het Corona testbeleid:
https://ggdhm.nl/thema-s/item/infectieziekten/testbeleid

 

Voor alle informatie over bron- en contact onderzoek:
https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco

 

Voor alle informatie omtrent ventilatie in de accommodaties:
https://lci.rivm.nl/ventilatie-en-covid-19

 

 

Huurgelden
Vanuit het rijk komt er een financiële compensatie regeling voor de huur van accommodaties.
Zodra er meer bekend is over deze regeling, worden jullie hiervan op de hoogte gebracht.

 

Rijksbijdrage 20 miljoen voor eigen accommodaties

Er is 20 miljoen euro beschikbaar voor sportverenigingen met een eigen accommodatie. Deze verenigingen worden geconfronteerd met omzetverlies en doorlopende lasten en komen vaak niet in aanmerking voor de rijksbrede regelingen.
Per sportvereniging gaat het om een eenmalige tegemoetkoming van maximaal 2500 euro.

Deze zogeheten TASO-regeling vindt u via deze link: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-36574.html. Er is een bedrag van 19,5 miljoen euro beschikbaar. Samengevat komt de TASO-regeling hierop neer:

De minister verstrekt op aanvraag een tegemoetkoming aan een amateursportorganisatie die ten minste 20% aan omzetverlies heeft geleden als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19;
Een amateursportorganisatie komt slechts eenmaal in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van onderhavige beleidsregel;
De minister beslist afwijzend op een aanvraag indien de aanvrager reeds een tegemoetkoming voor doorlopende lasten ontvangt op grond van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19.
De tegemoetkoming is afhankelijk van de doorlopende lasten van de aanvrager in de periode 1 maart tot 1 juni van dit jaar en bedraagt: bij € 1.500,- (bij € 501,- t/m € 1.500,- doorlopende lasten) € 2.500,- (bij € 1.501,- t/m € 2.500,- doorlopende lasten) en € 3.500,- (bij € 2.501,- t/m € 3.999,- doorlopende lasten).

 

Wij adviseren om naast deze links ook de berichtgeving van jullie eigen sportbond goed in de gaten te houden!

 

Tips opstart activiteiten

Hieronder een belangrijke tip inzake legionella bestrijding bij de opstart van de activiteiten:

 

Advies m.b.t. legionella: kijk naar mogelijkheden om weinig gebruikte tappunten toch door te spoelen

Veel waterleidingen in bijvoorbeeld zwembaden en sportclubs worden als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus op dit moment niet gebruikt. Wanneer kraanwater langere tijd stilstaat kan bijvoorbeeld de legionellabacterie een probleem gaan vormen.

 

Indien leidingen een lange tijd niet gebruikt zijn, is het advies om de leidingen door te spoelen.

Ook is het van belang dat de eigen legionellabeheersplannen weer worden opgepakt en weer worden uitgevoerd.

 

Voor meer informatie:

https://www.ilent.nl/onderwerpen/coronavirus-en-water-bodem-en-legionella/legionella 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/legionella/vraag-en-antwoord/wat-moet-ik-als-eigenaar-van-een-instelling-doen-om-legionella-te-voorkomen 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/legionella/regels-voor-legionellapreventie#/ 

Corona Team SPORT•GOUDA

Ondersteuning vanuit SPORT•GOUDA: Het Corona Team

Om jullie in deze veranderende tijden zoveel mogelijk te kunnen ondersteunen heeft SPORT•GOUDA een Corona Team in het leven geroepen. De contactpersoon hiervoor is Rogier Zandijk. Voor alle vragen omtrent het sporten, jullie activiteiten, de accommodaties, aanvragen e.d. in deze coronaperiode, kunnen jullie contact met hem opnemen via coronateam@sportpuntgouda.nl.

Liever even telefonisch contact?
Rogier Zandijk: 06 53 13 34 23

Aafke van Leeuwen: 06 23 79 84 69

 

Waar kunnen jullie het Corona Team voor benaderen:

 

•             Ondersteuning activiteiten

Als er vanuit sport- of beweegaanbieders behoefte is aan ondersteuning bij de voorbereiding of organisatie van activiteiten kan er een beroep worden gedaan op het Corona Team. Het Corona Team zorgt middels een document met tips voor de nieuwste updates omtrent het buitensporten. Daarnaast ondersteunt het Corona Team door de contacten te onderhouden met de gemeente. Hierdoor hoeven sport- of beweegaanbieders niet zelf de weg naar de gemeente te vinden.

 

•             Toezicht uitvoering

Om het toezicht van de begeleiders op de activiteiten overzichtelijk te houden biedt SPORT•GOUDA gele corona-hesjes aan. Het aanvragen van de hesjes kan via coronateam@sportpuntgouda.nl. Het team kan meedenken over hoe de looproutes te organiseren en te handhaven. Tot slot worden beheerders van SPORT•GOUDA ingezet op de sportterreinen met een signalerende rol. Dit betekent dat de beheerders kunnen signaleren waar verenigingen nog tegen aanlopen in het kader van toezicht. Dit koppelen zij terug aan het Corona Team zodat ook hier, indien mogelijk, in ondersteund kan worden.

 

GoudApot aanvraag
Om jullie in deze uitdagende periode zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen heeft SPORT•GOUDA een aantal materialen aangeschaft. Dit zijn: Rood/wit lint, desinfectie middel, handschoenen, waterdichte spelregel posters en hesjes. Ook kunnen er bouw/dranghekken geregeld worden.
Mochten jullie behoefte hebben aan een van deze middelen, neem contact met ons op.
Op dit moment ligt er een aanvraag bij de GoudApot om deze kosten te kunnen dekken.
Deze aanvraag is centraal door SPORT•GOUDA gedaan zodat:

  1. De verenigingen niet zelfstandig een aanvraag hoeven te doen.
  2. De GoudApot krijgt niet tientallen losse aanvragen waardoor het minder lang duurt voor uitsluitsel en het hen ook veel tijd scheelt.

 

Klaar voor de start?

De komende tijd zullen we handige tips delen op de website van SPORT•GOUDA. Hieronder alvast een link van het NOC*NSF met posters en informatieborden die clubs en sportaanbieders helpen hun sportaccommodatie ‘coronaproof’ te maken. Deze kun je hier downloaden: https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport.

 

Vragen aan het Corona Team? Neem contact op!
Rogier | Verenigingsondersteuning

Bij Rogier kun je terecht voor alle vragen over verenigingsondersteuning. Wil jij je vereniging ontwikkelen, een uitdaging oppakken of heb je een urgent probleem binnen je vereniging? Neem contact op!

Vragen aan het Corona Team? Neem contact op!
Aafke | Gouda Goed Bezig

Meer informatie over Gouda Goed Bezig? Neem dan contact op met Aafke!