Nieuwe werkwijze en update georganiseerd sporten - 9 juni 2020

Sporten in Gouda, gemeente Gouda en SPORT•GOUDA
Datum: 9 juni 2020

 

Door de aanpassing in de noodverordening en huidige werkwijze voor buiten sporten willen we jullie via onderstaande informatie over de nieuwste ontwikkelingen informeren.

 

Huidige werkwijze
Via deze link vinden jullie het huidige plan van aanpak georganiseerd sporten in de buitenlucht van 2 juni 2020.


Noodverordening
Sinds 1 juni 2020, 12:00 uur is de 6e noodverordening COVID veiligheidsregio Hollands Midden in werking. 
Via deze link vinden jullie een toelichting op de meest relevante (nieuwe) regels voor sport, recreatie en cultuur.
Ook dit bestand kan op onze website gevonden worden.

 

Binnensport
Vanaf 1 juli is het landelijk weer toegestaan om actief te zijn in binnensportaccommodaties (gymzalen en sporthallen).
Op het moment wordt er een protocol geschreven waar de binnensport aan moet voldoen om weer binnen aan de slag te mogen.
In Gouda willen we proactief inventariseren hoeveel aanbieders/scholen eventueel gebruik willen maken van de zalen in de periode tot en met 30 augustus.
Dit betekent dat ook als je een vaste huurder van de zaal bent, je een nieuwe aanvraag moet doen via coronateam@sportpuntgouda.nl. Ook als je eerder al een aanvraag hebt gedaan bij de afdeling verhuur, geldt dit.
Let op! Het is dus nog niet zeker of de zalen gebruikt kunnen worden. We willen inzichtelijk maken wat de vraag is, en onderzoeken of we de zalen kunnen heropenen en met welke afspraken.
Pas na akkoord van het Corona Team, kan de zaal gebruikt worden.

 

Hierbij volgt SPORT•GOUDA de volgende lijn:
• Basis onderwijs blijft tot de zomervakantie buiten sporten.
• Voortgezet onderwijs kan een zaal aanvragen en er wordt gekeken naar de mogelijkheden.
• Speciaal onderwijs kan een zaal aanvragen en er worden afspraken gemaakt.
• Verenigingen/beweegaanbieders kunnen een zaal aanvragen en er wordt gekeken naar de mogelijkheden.

Wil je in de periode 1 juli tot en met 30 augustus 2020 gebruik maken van een zaal? Stuur een mail naar coronateam@sportpuntgouda.nl met de volgende informatie:
- Welke zaal jullie willen gebruiken.
- Welke dagen en tijden jullie de zaal willen gebruiken.  
- In welke periode jullie deze zaal willen gebruiken (eenmalig, aantal weken, heel de vakantie).

Op basis van deze inventarisatie kijken we of de gymzalen en sporthallen (gedeeltelijk) open kunnen.
Op het moment dat er weer gebruik wordt gemaakt van de accommodaties worden huur kosten in rekening gebracht.

Mochten er nog vragen zijn over het gebruik van de binnensportaccommodaties tot en met 30 augustus horen we dit graag.
Het nieuwe seizoen start op maandag 31 augustus.

Huurgelden
Vanuit het rijk komt er een financiële compensatie regeling voor de huur van accommodaties.
Zodra er meer bekend is over deze regeling, worden jullie hiervan op de hoogte gebracht.


Hebben jullie nog vragen of opmerkingen? Bel of mail gerust naar het Corona Team.

 

Ondersteuning Corona Team
Om de aanbieder zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen is het Corona Team van SPORT•GOUDA in het leven geroepen.  Het Corona Team biedt alle Goudse beweegaanbieders ondersteuning.
Zijn er vragen? Hulp nodig? Neem gerust contact op, mailen kan naar Coronateam@sportpuntgouda.nl .
Liever even telefonisch contact?
Rogier Zandijk: 06 53 13 34 23
Aafke van Leeuwen: 06 23 79 84 69

 

Alle informatie nog eens nalezen? Download hier het Plan van aanpak Georganiseerd sporten in de buitenlucht van 2 juni 2020.

Via deze link kun je een toelichting op de meest relevante (nieuwe) regels voor sport, recreatie en cultuur vinden.

Corona Team SPORT•GOUDA

Ondersteuning vanuit SPORT•GOUDA: Het Corona Team

Om jullie in deze veranderende tijden zoveel mogelijk te kunnen ondersteunen heeft SPORT•GOUDA een Corona Team in het leven geroepen. Dit team bestaat uit Rogier Zandijk en Aafke van Leeuwen. Voor alle vragen omtrent het sporten, jullie activiteiten, de accommodaties, aanvragen e.d. in deze coronaperiode, kunnen jullie contact met hen opnemen via coronateam@sportpuntgouda.nl.

Liever even telefonisch contact?
Aafke van Leeuwen: 06 23 79 84 69
Rogier Zandijk: 06 53 13 34 23

 

Waar kunnen jullie het Corona Team voor benaderen:

 

•             Ondersteuning activiteiten

Als er vanuit sport- of beweegaanbieders behoefte is aan ondersteuning bij de voorbereiding of organisatie van activiteiten kan er een beroep worden gedaan op het Corona Team. Het Corona Team zorgt middels een document met tips voor de nieuwste updates omtrent het buitensporten. Daarnaast ondersteunt het Corona Team door de contacten te onderhouden met de gemeente. Hierdoor hoeven sport- of beweegaanbieders niet zelf de weg naar de gemeente te vinden.

 

•             Toezicht uitvoering

Om het toezicht van de begeleiders op de activiteiten overzichtelijk te houden biedt SPORT•GOUDA gele corona-hesjes aan. Het aanvragen van de hesjes kan via  coronateam@sportpuntgouda.nl. Het team kan meedenken over hoe de looproutes te organiseren en te handhaven. Tot slot worden beheerders van SPORT•GOUDA ingezet op de sportterreinen met een signalerende rol. Dit betekent dat de beheerders kunnen signaleren waar verenigingen nog tegen aanlopen in het kader van toezicht. Dit koppelen zij terug aan het Corona Team zodat ook hier, indien mogelijk, in ondersteund kan worden.

 

GoudApot aanvraag
Om jullie in deze uitdagende periode zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen heeft SPORT•GOUDA een aantal materialen aangeschaft. Dit zijn: Rood/wit lint, desinfectie middel, handschoenen, waterdichte spelregel posters en hesjes. Ook kunnen er bouw/dranghekken geregeld worden.
Mochten jullie behoefte hebben aan een van deze middelen, neem contact met ons op.
Op dit moment ligt er een aanvraag bij de GoudApot om deze kosten te kunnen dekken.
Deze aanvraag is centraal door SPORT•GOUDA gedaan zodat:

  1. De verenigingen niet zelfstandig een aanvraag hoeven te doen.
  2. De GoudApot krijgt niet tientallen losse aanvragen waardoor het minder lang duurt voor uitsluitsel en het hen ook veel tijd scheelt.

 

Klaar voor de start?

De komende tijd zullen we handige tips delen op de website van SPORT•GOUDA. Hieronder alvast een link van het NOC*NSF met posters en informatieborden die clubs en sportaanbieders helpen hun sportaccommodatie ‘coronaproof’ te maken. Deze kun je hier downloaden: https://nocnsf.nl/sportprotocol.

 

Tips opstart activiteiten

Hieronder een belangrijke tip inzake legionella bestrijding bij de opstart van de activiteiten:

 

Advies m.b.t. legionella: kijk naar mogelijkheden om weinig gebruikte tappunten toch door te spoelen

Veel waterleidingen in bijvoorbeeld zwembaden en sportclubs worden als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus op dit moment niet gebruikt. Wanneer kraanwater langere tijd stilstaat kan bijvoorbeeld de legionellabacterie een probleem gaan vormen.

 

Indien leidingen een lange tijd niet gebruikt zijn, is het advies om de leidingen door te spoelen.

Ook is het van belang dat de eigen legionellabeheersplannen weer worden opgepakt en weer worden uitgevoerd.

 

Voor meer informatie:

https://www.ilent.nl/onderwerpen/coronavirus-en-water-bodem-en-legionella/legionella 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/legionella/vraag-en-antwoord/wat-moet-ik-als-eigenaar-van-een-instelling-doen-om-legionella-te-voorkomen 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/legionella/regels-voor-legionellapreventie#/ 

Vragen aan het Corona Team? Neem contact op!
Rogier | Verenigingsondersteuning

Bij Rogier kun je terecht voor alle vragen over verenigingsondersteuning. Wil jij je vereniging ontwikkelen, een uitdaging oppakken of heb je een urgent probleem binnen je vereniging? Neem contact op!

Vragen aan het Corona Team? Neem contact op!
Aafke | Gouda Goed Bezig

Meer informatie over Gouda Goed Bezig? Neem dan contact op met Aafke!