Actievoorwaarden en spelregels

Actievoorwaarden en spelregels

1. Winacties worden uitgeschreven door SPORT•GOUDA gevestigd te Gouda. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

2. Deelname aan winacties is gratis.

3. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.

4. De trekking van de winnaar(s) geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze, of zoals staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.

5. Winnaars worden binnen 10 werkdagen na het sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via de facebookpagina('s) en/of e-mail en kunnen na bericht de prijs ophalen bij SPORT•GOUDA.

6. SPORT•GOUDA kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen.

7. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

8. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld, tegoedbonnen of andere goederen. 

9. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden door SPORT•GOUDA alleen gebruikt voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden. 

10. SPORT•GOUDA handelt met de acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

11. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

12. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door SPORT•GOUDA.

Deze promotie wordt op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook.