Over het Sociaal Domein

De term Sociaal Domein wordt gebruikt voor alle sectoren die te maken hebben met de sociale kant van de maatschappij bijvoorbeeld; zorg, welzijn, onderwijs, sport, gezondheidszorg, opvoeding, inburgering en sociale activering.

 

Binnen het sociaal domein creëert SPORT•GOUDA een sportaanbod dat specifiek bedoeld is voor kwetsbare doelgroepen. Hierbij wordt de samenwerking gezocht met professionele landelijke en stedelijke organisaties, bijvoorbeeld stichting Life Goals Nederland en de Bas van de Goor Foundation. Ook zoeken wij de verbinding op een andere manier, bijvoorbeeld door onze sportmakelaars.

Waar is behoefte aan door de doelgroep? De sportmakelaars halen deze vraag uit de wijk. Wanneer er een sport gerelateerde vraag komt, worden de desbetreffende mogelijkheden onderzocht. Dit kan zijn door de persoon/groep door te verwijzen naar een passende bestaande activiteit(en) in Gouda. Is dit er niet, dan wordt er gekeken of er een dergelijke activiteit ontwikkeld kan worden, eventueel door hier samenwerkingen te zoeken. Kortom, de sportmakelaar legt verbinding.

Sportmakelaars
Denise | Coördinator Sociaal Domein | Sportmakelaar-Oost | Buurtsport

Denise is coördinator Sociaal Domein daarnaast is zij ook Sportmakelaar-Oost. Als sportmakelaar onderzoekt zij welke behoefte de doelgroep heeft in de wijk. Wil je meer informatie over het sporten binnen het Sociaal Domein? Neem contact op via onderstaande gegevens.


Jeroen | Sportmakelaar-Noord

Jeroen is Sportmakelaar-Noord. De sportmakelaars halen de vraag uit de wijk. Waar is behoefte aan en hoe kunnen we deze behoefte vorm geven. Vraag het Jeroen!

Sportmakelaars
Sabine | Sportmakelaar-West

Sabine is Sportmakelaar-West. De sportmakelaars halen de vraag uit de wijk. Waar is behoefte aan en hoe kunnen we deze behoefte vorm geven. Vraag het Sabine!


Jelle | Sportmakelaar-Westergouwe

Jelle is Sportmakelaar-Westgouwe. De sportmakelaars halen de vraag uit de wijk. Waar is behoefte aan en hoe kunnen we deze behoefte vorm geven. Vraag het Jelle!