Het kenniscentrum van SPORT•GOUDA is de plek voor (sport) verenigingen met alle praktische informatie om de vereniging succesvol te runnen. Door kennis te delen kunnen we elkaar sterker maken! We voegen regelmatig nieuwe ideeën of artikelen toe.  Heb je ook interessante informatie of goede voorbeelden om te delen met andere (sport) verenigingen? Neem contact met ons op!

Informatie voor sportverenigingen die gebruik maken van Goudse sportaccommodaties

Verhuurvoorwaarden

Voor huur en gebruik van onze binnen- en buitensport accommodaties zijn regels van toepassing. Deze zijn vastgelegd in de 
Algemene voorwaarden voor de huur van sportaccommodaties. Deze lees je hier. 

Handboek wet- en regelgeving NOC*NSF

Om meer inzicht te geven in de complexiteit van wetten en regels heeft de werkgroep 'Informatievoorziening Wet- en regelgeving' (NOC*NSF, CIVIQ en IOS) het 'Handboek Wet- en regelgeving'  in 2005 ontwikkeld. Deze wordt met enige regelmaat geactualiseerd. Lees hier het handboek.

Omgevingswet

Sport en het Sociaal Domein

Exploitatie Sportkantine

Financiën/Subsidies

Steun de club

Crowdfunding is een manier om een project te financieren en tegelijkertijd draagvlak, betrokkenheid en promotie bij een groot publiek te creëren. Steundeclub.nl is een crowdfundingplatform specifiek voor sportverenigingen en biedt clubs een nieuwe manier om inkomsten te genereren.

 

Kijk op steundeclub.nl

Sportimpuls

De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij de opzet van activiteiten die ze ondernemen om meer mensen langdurig te laten sporten en bewegen. Deze activiteiten bestaan uit het opstarten en aanbieden van sportaanbod voor mensen die niet of nauwelijks sporten en bewegen of dreigen te stoppen met sporten en bewegen.

 

Lees alles over de Sportimpuls.

Subsidie provincie Zuid-Holland - Zonnepanelen


De provincie heeft de Subsidieregeling asbest er af? Zon erop! 2017 vastgesteld waar ondernemers, instellingen of andere eigenaren met een groot dak subsidie kunnen aanvragen voor het plaatsen van zonnepanelen.

 

Alles over de subsidie betreft zonnepanelen, lees je hier. 

Subsidie provincie Zuid-Holland - Energietransitie

Op veel plekken in Zuid-Holland zijn lokale initiatieven bezig met duurzame opwekking van energie, isolatiemaatregelen en/of besparing. De provincie ziet deze betrokken partijen als ambassadeurs en wegbereiders van de energietransitie. Een van de strategieën uit de Energie-agenda: ‘Samen aan de slag’ benoemt dit belang en onderstreept de ondersteunde rol van de provincie.
 

Om deze maatschappelijke initiatieven  te ondersteunen is de subsidieregeling Lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017 vastgesteld. Deze is in maart 2018 aangepast, zie voor de belangrijkste veranderingen de veelgestelde vragen.
 

Met deze regeling hebben lokale initiatiefnemers de mogelijkheid om een energieproject professioneel voor te bereiden waardoor de slagingskans toeneemt. Meer gerealiseerde projecten leiden tot minder CO2-uitstoot, de belangrijkste doelstelling van de Energietransitie. Hiervoor is in totaal 4 miljoen euro beschikbaar. Per project is de maximale subsidie €75.000.

 

Lees meer.

Landelijke sportsubsidie database

De sportsubsidie database biedt een specifiek overzicht van alle sportgerelateerde subsidiemogelijkheden in Nederland.

 

Verken de subsidiemogelijkheden met Vindsubsidies.

Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties

 In de Staatscourant van 20 juli 2018 is aangekondigd dat het Ministerie van VWS met ingang van 2019 jaarlijks een subsidiebudget beschikbaar van 87 miljoen euro voor sportorganisaties. Deze komen voor een subsidie in aanmerking op het moment dat zij gaan investeren in de accommodatie of werkzaamheden laten verrichten ten behoud van de accommodatie.

 

Bekijk hier hoe je in aanmerking kunt komen voor deze subsidie.

Download hier de staatscourant

Gezonde sportclub – Gouda Goed Bezig

Rookvrije generatie

Steeds meer kind omgevingen worden rookvrij. Maar hoe creëer je een rookvrije omgeving? Hiervind je meer informatie. Je kunt ook contact opnemen met SPORT•GOUDA/Gouda Goed Bezig.

 

Wij helpen je graag op weg.

Gezonde sportkantine

Na een goeie training of fanatieke wedstrijd gaat er niets boven samen nagenieten in de kantine. Met lekker eten, natuurlijk, en voor ieder wat wils! Team:Fit zet zich in voor gezondere sportkantines. Ontdek hierhoe makkelijk en lekker het is en ga ervoor met zijn allen. Je kunt ook contact opnemen met SPORT•GOUDA/Gouda Goed Bezig.

 

Wij helpen je graag op weg.

Veilig sportklimaat

Samen naar een veiliger sportklimaat (NOC*NSF)

Sport is leuk! Niet voor niets staan ieder week miljoenen Nederlanders op en rond sportveld, baan of bad. Sport brengt mensen samen. Zorgt dat ze gezond blijven. Maar vooral dat ze plezier hebben. Meestal dan. Want soms gaat het mis. Een scheldpartij, wat duw- en trekwerk of een serieuze vechtpartij.
 
Dat wil niemand. Sportplezier, daar gaat het om. Daarom werken sportbonden en NOC*NSF, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, aan het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’. Hoe? Door jou als bestuurder, trainer, coach, scheidsrechter, jurylid of ouder te leren hoe je sportplezier stimuleert. En om in te grijpen als het fout gaat. Want sportplezier kun je maken!

Lees meer over Sportplezier.