Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs

Op de basisschool is het onderwijs in bewegen gericht op het aanleren van een verantwoorde deelname aan de bewegingscultuur. Die 'cultuur' omvat allerlei sportieve activiteiten en soorten bewegingsrecreatie, maar ook de actuele bewegingswereld van kinderen waarin zij spelen op het schoolplein en in de woonomgeving. Het doel van bewegingsonderwijs is de leerlingen breed te introduceren in die bewegingscultuur:

kinderen leren om zelfstandig en gezamenlijk een bewegingsactiviteit op gang te brengen en houden. Tijdens gymlessen wordt ook geleerd rekening te houden met anderen. Vanuit het veilige en vertrouwde pedagogische klimaat worden bovendien alle kinderen bereikt, ook de motorisch zwakkeren. Daarnaast is het van essentieel belang dat kinderen plezier hebben in de lessen bewegingsonderwijs, omdat plezier in hoge mate bepalend is voor hun buitenschoolse en latere deelname aan sportactiviteiten. Genoeg redenen voor bewegingsonderwijs op maat met uitdagende activiteiten die goed passen in de belevingswereld van kinderen en waar zij ook buitenschools mee verder kunnen.

Kinderen bewegen, spelen en sporten van nature graag. Dat is maar goed ook, want bewegen is essentieel voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Toch komt de natuurlijke bewegingsdrang steeds meer onder druk te staan. Minder dan tien procent van de kinderen in de basisschoolleeftijd is vandaag de dag normactief, dit wil zeggen: voldoet aan de beweegnorm. Verkeer op straat, computerspelletjes en televisie zorgen voor steeds meer bewegingsarmoede in onze samenleving. Daardoor doen veel kinderen (te) weinig bewegingservaring op en ontstaan motorische achterstanden of beperkingen.

Hier ligt een belangrijke taak voor scholen in het primair onderwijs. De school kan ervoor zorgen dat alle kinderen een breed bewegingsrepertoire opbouwen dat ze overal kunnen toepassen en uitbouwen, waardoor ze het plezier in bewegen niet kwijtraken. Dit plezier is van groot belang voor het bevorderen van een blijvende deelname aan de bewegingscultuur. Plezier wordt door de kinderen zelf als belangrijkste reden voor sporten genoemd.

De school is voor kinderen de omgeving waarin ze, als ze niet thuis zijn, het grootste deel van hun tijd doorbrengen. Het is ook een omgeving die op verschillende manieren invloed heeft op het beweeg- en sportgedrag van de kinderen. Denk bijvoorbeeld aan de wijze waarop ze naar school komen, het spelen op het schoolplein, de lessen bewegingsonderwijs, de sportdagen en de buitenschoolse activiteiten. Bewegingsonderwijs is een pedagogisch leervak en daarom werkt de leerling met hulp van een bevoegde leerkracht gestructureerd aan zijn of haar competenties.


De scholen die een vakdocent bewegingsonderwijs via SPORT•GOUDA inhuren:
Gouda:

 • OBS Wereldwijs

 • R.K. Basisschool De Cirkel

 • Basisschool St. Aloysius

 • De Casimir

 • Weth. Luidensschool

 • R.K. Basisschool ’t Carillon

 • OBS de KAS

 • R.K. Basisschool De Goudakker

 • De Westerschool

 • De Carrousel

 • De Ridderslag

 • Jenaplanschool Het Vlot

 • Islamitische Basisschool Al Qalam

 • OBS 't Palet

Download hier de flyer.

Buiten Gouda:

 • De Dick Brunaschool (Waddinxveen)
 • Theo Thijssenschool (Waddinxveen)
 • De Horizon (Harmelen)
 • Andersenschool (Woerden)

Download hier de flyer.

Schrijf je in op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles over sport in Gouda!

Van den Heuvel
Van Dorp
GCC
Van Beijnum
Hellebrekers
Den Hollander Onderhoud
Van Drie Gouda
24 Service
Complex E-techniek B.V.
IVA
FieldTurf
Houtman
Demo